நிறுவன வெளியீடுகள்

நிறுவன வெளியீடுகள்

Sr. No. Cover Image Title Author / Editor / Translator Year Language Price
1  Dravidian Comparative Grammar: I Dravidian Comparative Grammar: I Prof. P.S.Subrahmanyam 2008 English Rs.350/-
2 சிந்துவெளிப் பண்பாடும் சங்க இலக்கியமும் சிந்துவெளிப் பண்பாடும் சங்க இலக்கியமும் = Vestiges of Indus civilization in old Tamil முனைவர் ஐராவதம் மகாதேவன் 2010 Tamil Rs.50/-
3 A Dravidian Solution to the Indus Script Problem A Dravidian Solution to the Indus Script Problem Prof. Asko Parpola 2010 English Rs.50/-
4 செம்மொழி வரலாற்றில் சில செப்பேடுகள் செம்மொழி வரலாற்றில் சில செப்பேடுகள் கலைஞர் மு. கருணாநிதி 2010 Tamil Rs.50/-
5 Classical Tamil; Historical Milestones Classical Tamil; Historical Milestones Kalaignar M. Karunanidhi 2010 English Rs.50/-
6 शास्त्रीय तमिऴ: ऐतिहासिक उल्लेखनीय बातें शास्त्रीय तमिऴ: ऐतिहासिक उल्लेखनीय बातें कलैञर मु. करुणानिदि 2010 Hindi Rs.50/-
7 Ancient Tamil Poetry and Poetics: New  Perspectives Ancient Tamil Poetry and Poetics: New Perspectives Prof. P. Marudhanayagam 2010 English Rs.450/-
8 Dynamics of Tamil Finite System  Dynamics of Tamil Finite System Prof. R. Kothandaraman 2010 English Rs.650/-
9 Tirukkural A Compendium of Tirukkuṟaḷ Translations in English – Vol. I (Aṟattuppāl) Prof. A. A. Manavalan,[Comp., & Ed.] 2010 English Rs.800/-
10 Muttoḷḷāyiram Muttoḷḷāyiram : Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose P. Pandian I.A.S.[Comp., & Ed.] 2010 English Rs.325/-
11 Naṟṟiṇai Naṟṟiṇai: Text, Transliteration and Translations in English verse and prose:Part. I Prof. V. Murugan, [Comp., & Ed.] 2010 English Rs.850/-
12 Naṟṟiṇai Naṟṟiṇai: Text, Transliteration and Translations in English verse and prose:Part. II Prof. V. Murugan,[Comp., & Ed.] 2010 English Rs.850/-
13 Prof. P.S. Subrahmanyam A Supplement to Dravidian Etymological Dictionary (R) Prof. P.S. Subrahmanyam 2011 English Rs.450/-
14 Tirukkuṟaḷ in Punjabi  Tirukkuṟaḷ in Punjabi Tarlochan Singh Bedi, [Tr.] 2012 Punjabi Rs.300/-
15 Nāṉmaṇikkaṭikai Nāṉmaṇikkaṭikai ; Viḷampi Nākaṉār: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Prof. N. N. Murugaiyan, [Comp., & Ed.] 2011 English Rs.200/-
16 Paḻamoḻi Nāṉūṟu Paḻamoḻi Nāṉūṟu: Text, Transliteration in English Verse and Prose M.D. Jayabalan,[Comp., & Ed.] 2012 English Rs.300/-
17 Tirikaṭukam Tirikaṭukam: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Dr. T.N. Ramachandran [Comp., & Ed.] 2012 English Rs.100/-
18 Iṟaiyaṉār akapporuḷ Iṟaiyaṉār akapporuḷ: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Prof. V. Ramasamy [Comp., & Ed.] 2012 English Rs.75/-
19 Iṉṉā nāṟpatu Iṉṉā nāṟpatu, Iṉiyavai Nāṟpatu, Kārnāṟpatu, Kaḷavaḻi Nāṟpatu: Text, Transliteration in English Verse and Prose Prof. P. Raja[Comp., & Ed.] 2012 English Rs.200/-
20 Kuṟuntokai Kuṟuntokai: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Dr. Jayanthasri Balakrishnan, [Comp., & Ed.] 2013 English Rs.600/-
21 Tirukkural  in Kannada  Tirukkural in Kannada Mr. S. Srinivasan, [Tr.] 2014 Kannada Rs.400/-
22 A Compendium of Tirukkuṟaḷ A Compendium of Tirukkuṟaḷ Translations in English: Volume 2; Poruṭpāl, Part. I Prof. A. A. Manavalan,[Comp., & Ed.] 2014 English Rs.500/-
23 A Compendium of Tirukkuṟaḷ A Compendium of Tirukkuṟaḷ Translations in English: Volume 2; Poruṭpāl, Part. II Prof. A. A. Manavalan,[Comp., & Ed.] 2014 English Rs.525/-
24 A Compendium of Tirukkuṟaḷ A Compendium of TirukkuṟaḷTranslations in English: Volume 3; Kāmattuppāl Prof. A. A. Manavalan,[Comp., & Ed.] 2014 English Rs.300/-
25 Phonological Rules of Tolkāppiyam Toward Formulating Formal Phonological Rules of Tolkāppiyam : Eḻuttatikāram Prof. K. Rangan 2012 English Rs.250/-
26 இறையனார் அகப்பொருள் இறையனார் அகப்பொருள்; செம்பதிப்பு-1 பேரா. அ. தாமோதரன், [Ed.] 2013 Tamil Rs.300/-
27 Tirukkuṟaḷ in Manipuri Tirukkuṟaḷ in Manipuri Dr. Soibam Rebika Devi, [Tr.] 2012 Manipuri Rs.300/-
28 Tirukkuṟaḷ in Telugu Tirukkuṟaḷ in Telugu Prof. Jayaprakash, [Tr.] 2014 Telugu Rs.400/-
29 Tirukkural in Gujarati Tirukkural in Gujarati Dr. Kokila, [Tr.] 2015 Gujarati Rs.400/-
30 Early Tamil Epigraphy Early Tamil Epigraphy: from the earliest times to the sixth century C. E., Volume. I ; Tamil - Brāhmi Inscriptions Dr. Iravatham Mahadeven 2014 English Rs.3500/-
31 ஐங்குறுநூறு : மருதம் ஐங்குறுநூறு : மருதம் ; செம்பதிப்பு-2 ஓரம்போகியார்; பதிப்பாசிரியர்: கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன் 2016 Tamil Rs.800/-
32 ஐங்குறுநூறு : நெய்தல் ஐங்குறுநூறு : நெய்தல்; செம்பதிப்பு-3 அம்மூவனார்; பதிப்பாசிரியர்: கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன் 2016 Tamil Rs.700/-
33 Nālaṭiyār Nālaṭiyār: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose.—Ancient Tamil Classics in Translation series. K. G. Seshadri [Comp., & Ed.] 2016 English Rs.400/-
34 Aintiṇai Aimpatu Aintiṇai Aimpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Sethumani Manian [Comp., & Ed.] 2016 English Rs.120/-
35 Dravidian Comparative Grammar: I Aintiṇai Eḻupatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Sethumani Manian [Comp., & Ed.] 2016 English Rs.120/-
36 Dravidian Comparative Grammar: I Tiṇaimoḻi Aimpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Sethumani Manian [Comp., & Ed.] 2016 English Rs.120/-
37 Dravidian Comparative Grammar: I Tiṇaimālai Nūṟṟaimpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose Sethumani Manian [Comp., & Ed.] 2016 English Rs.240/-