ஆய்வேடுகள்

முனைவர் பட்ட, ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்ட, முதுகலைப் பட்ட ஆய்வேடுகளுக்கென்று தனி இடம் நூலகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வாளர்களும் மாணவர்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் தங்கள் தேவைக்கேற்ப அவ்வாய்வேடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். நிறுவனத்தில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆய்வேடுகளின் எண்ணிக்கை: 721

வ. எண் ஆய்வேடுகள் முனைவர்பட்டம் அடைவு எண் பல்கலைக்கழகம்
1 அரிக்கமேடு-அகழ்வாய்வு காட்டும் பண்டைத் தமிழ்ச் சமுதாயம் / தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. தில்லைவனம்; நெறியாளர் : முனைவர் மு. சுதர்சன் / புதுச்சேரி : புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 2002 Ph. D. CTThs001 TU
2 சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல் / தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஆ. அரிமாப்பாமகன்; நெறியாளர் : முனைவர் மு. சுதர்சன் / புதுச்சேரி : இலக்கியத் துறை, புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 2005 Ph. D. CTThs002 TU
3 திருவள்ளூர் வட்டச் சிவன் கோயில்கள் / சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சௌ. பா. சாலாவாணிஸ்ரீ; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வே. சீதாலட்சுமி / சென்னை : எதிராஜ் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2007 Ph. D. CTThs003 UOM
4 காப்பியங்களில் கிளைக் கதைகள் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / பகுதிநேர ஆய்வாளர் நா. செயப்பிரகாசு; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் கோ. இந்திராபாய் / தஞ்சாவூர் : தமிழ்த்துறை, மன்னர் சரபோசி அரசு கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs004 Bh. U
5 வாடாமல்லி நாவலில் (சு. சமுத்திரம்) தொடரமைப்பு / சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / கு. விஜயலட்சுமி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் திருமதி. கோ. தான்யா / சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2006 Ph. D. CTThs005 UOM
6 நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகளில் பண்பாடு / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தே. அசோக்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் த. கனகசபை / திருச்சிராப்பள்ளி : தமிழியல் துறை, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், 2007. Ph. D. CTThs6 Bh. U
7 ஆழ்வார் திருநகரி-ஆதிநாதர் ஆழ்வார் திருக் கோயில் நாள் வழிபாடும் திருவிழாக்களும் / கோயம்புத்தூர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் கலைத்துறை தமிழ் எம்ஃபில் பட்டத்தேர்வு ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / அளிப்பவர் : கி. பாரிஜாதம்; நெறியாளர் : டாக்டர் வெ. அழகர் ராமானுஜம் / உதகமண்டலம் : தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, 2006 M.Phil. CTThs007 BU
8 சங்க இலக்கியத்தில் மனித உரிமைச் சிந்தனைகள் / முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காகத் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஆ. தண்டபாணி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் அ. அழகிரிசாமி / விருத்தாசலம் : தமிழ்த்துறை, திரு கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs008 Ti. U
9 வேளாண் சொற்களும் விளக்கமும்
10 சென்னை சைவ வேளாளர் கிளைமொழி சமுதாயப் பண்பாட்டு மொழியியல் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சு. இராமலிங்கம்; ஆய்வு நெறியாளர் : எம். சுசீலா / தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs010 TU
11 விராட்டிப்பத்து கிராமத்தில் வழங்கும் வேளாண் கலைச்சொற்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் எம். ஏ. பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / மு. பாரதி பாப்பா; நெறியாளர் : முனைவர் வீ. ரேணுகாதேவி / மதுரை : மொழியியல் துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.A CTThs011 MKU
12 திருக்குறளில் பொருள் மயக்கம் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சா. சாம் கிதியோன்; நெறியாளர் : முனைவர் க. பூரணசந்திரன் / திருச்சிராப்பள்ளி : தமிழாய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2007 Ph. D. CTThs012 Bh. U
13 சேலம் தமிழ்நாடனின் இலக்கியப்பணிகள் : ஓர் ஆய்வு / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. ஜாக்குலின் மேரி; நெறியாளர் : முனைவர் அ. ம. சத்தியமூர்த்தி / கும்பகோணம் : தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs013 Bh. U
14 தமிழ்ச் சுவடிப்பதிப்பு வரலாறு : இதழ்கள் : 1835-1947 / முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டப் பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : நா. ரேணுகா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் கோ. கிருட்டிணமூர்த்தி / சென்னை : அண்ணா பொதுவாழ்வியல் மையம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2007 Ph. D. CTThs014 UOM
15 கம்பராமாயண வதைப்படலங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் / முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காகத் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மா. கீதா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் அ. அழகிரிசாமி / விருத்தாசலம் : தமிழ்த்துறை, திரு கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs015 Ti. U
16 இலட்சுமியின் நாவல்கள் : ஒரு பார்வை / சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. தர்மராஜ்; நெறியாளர் : முனைவர் எஸ். வஜ்ரவேலு / சென்னை : தமிழ்த்துறை, கல்வியியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம், 2007 Ph. D. CTThs016 UOM
17 Descriptive Study of Na : la : yira Divya Prabandham : Part-1 / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam; ,Annamalai University,Annamalainagar-1980 Ph. D. CTThs017 AU
18 Descriptive Study of Na : la : yira Divya Prabandham : Part-2 / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam; ,Annamalai University,Annamalainagar-1980 Ph. D. CTThs018 AU
19 Descriptive Study of Na : la : yira Divya Prabandham : Part-3 / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam; ,Annamalai University,Annamalainagar-1980 Ph. D. CTThs019 AU
20 Descriptive Study of Na : la : yira Divya Prabandham : Part-4 / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam; ,Annamalai University,Annamalainagar-1980 Ph. D. CTThs020 AU
21 Descriptive Study of Na : la : yira Divya Prabandham : Part-5 / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam; ,Annamalai University,Annamalainagar-1980 Ph. D. CTThs021 AU
23 A Statistical Linguistic Analysis of the English Phonemes and Graphemes / Thesis submitted to the Karnatak University, Dharwad for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by Saraswati V. Kapali; Research Guide: Dr. K. Anban / Dharwad: Karnatak University, 2007 / Donated by Prof. K .Ramasamy Ph. D. CTThs023 Kar. U
24 A Statistical Linguistic Analysis of the English Phonemes and Graphemes: v.2 / Thesis submitted to the Karnatak University, Dharwad for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by Saraswati V. Kapali; Research Guide: Dr. K. Anban / Dharwad: Karnatak University, 2007 / Donated by Prof. K .Ramasamy Ph. D. CTThs024 Kar. U
25 கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் வழங்கும் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக அறிஞர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / மா. வண்ணமுத்து; மேற்பார்வையாளர் : அறிஞர் இராம. சண்முகம் / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1987 Ph. D. CTThs025 MKU
26 தாலாட்டுப் பாடல்கள் -நாஞ்சில் நாடு : திறனாய்வு / கேரள பல்கலைக் கழக முதுகலை வகுப்பு தமிழ்த் தேர்வின் ஒரு பகுதியாகத் தமிழ் துறை வழியாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருட்கட்டுரை / கா. சாரோசினி அம்மாள் ; கேரளப் பல்கலைக்கழகம்,திருவனந்தபுரம்-1971 M.A. CTThs026 UoK
27 தமிழக ஆந்திர எல்லையில் வழங்கும் தமிழ் : செங்கை அண்ணா மாவட்டம் : ஒரு வரையறை / சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எம்.பில் [M. Phil] பட்டத்தேர்வின் பகுதி நிறைவாகப் பணிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ந. கலைவாணி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் வ. ஜெயதேவன் / சென்னை : தமிழ் மொழித்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1989-90 M.Phil. CTThs027 UOM
28 திருச்சி மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் =Folk Songs of Tiruchirapalli District / டாக்டர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / மீ. அ. மு. நாசீர் அலி ; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் ச. வே. சுப்பிரமணியன் / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1984 Ph. D. CTThs028 UOM
29 A Critical Study of the Common Vocabulary of Tamil and Malayalam / I / Thesis submitted to the University of Madras for the Degree of Doctor of Philosophy / D.Murthy ; Supervisor: Dr. A. Kalavathi; Joint Supervisor: Dr. T. V. Veerasamy / Chennai : University of Madras,1979 Ph. D. CTThs029 UOM
30 A Critical Study of the Common Vocabulary of Tamil and Malayalam / II Data / Thesis submitted to the University of Madras for the Degree of Doctor of Philosophy / D. Murthy; / Supervisor: / Chennai: University of Madras, 1979 Ph. D. CTThs030 UOM
31 சென்னை மீனவர்கள் பேச்சுத் தமிழ் : ஒரு விளக்கமுறை ஆய்வு : ஒலியனியல் & சொல்லியல் = A Descriptive Study of Madras Fishermen Tamil Dialect: Phonology & Morphology / ஆ. மதியழகன்; நெறியாளர் : டாக்டர் அ. அ. மணவாளன் / சென்னை : தமிழ் மொழித் துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1985 M.Phil. CTThs031 UOM
32 தமிழ்ப் பழமொழிகள் : ஓர் ஆய்வு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகத்திற்கு டாக்டர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / எஸ். டி. லூர்து; நெறியாளர் : அருள்திரு. டாக்டர் வி. மி. ஞானப்பிரகாசம் / பாளையங்கோட்டை : தூய சவேரியார் கல்லூரி, 1980 Ph. D. CTThs032 MKU
33 A Lexical Study of Tamil Dialects in Lower Perak / Rama Subbiah; Supervisors: Prof. X. S. Thani Nayagam, Dr. G. S. Waldo / Department of Indian Studies Monograph Series /Kuala Lumpur: Dept. of Indian Studies,University of Malaya,1966 Research Report CTThs033 UoMalaysia
34 மதுரை மாவட்டப் பிரமலைக் கள்ளர்களின் வாய்மொழிப் பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்தேர்வின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ந. சந்திரன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் ந. மாணிக்கம் / மதுரை : தியாகராசர் கல்லூரி, 1981 M.Phil. CTThs034 MKU
35 வேளாளர் பழமொழிகள் : நாஞ்சில் நாடு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஜே. குமார பிள்ளை; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் வே. சிதம்பரநாதன் /நாகர்கோவில் : ஆய்வகம், தமிழ்க்கலை, தென் திருவிதாங்கூர் இந்துக்கல்லூரி,1980-81 M.Phil. CTThs035 MKU
36 பரமக்குடி வட்டாரப் பழமொழிகள் : ஓர் ஆய்வு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காகத் தன்னாட்சித் தியாகராசர் கல்லூரியில் அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / அ. துரைப்பாண்டியன் ; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் தொ. பரமசிவன் / மதுரை : தியாகராசர் கல்லூரி, 1998 M.Phil. CTThs036 MKU
37 தூத்துக்குடி வட்டார பரதவர் மக்களின் தொழிற் பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / பொ. விஜிலா பாலஞானசெல்வம் ; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் திருமதி. பா. சௌந்தரா / தூத்துக்குடி : ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, 1987-88 M.Phil. CTThs037 MKU
38 மீனவர் சமுதாயத் தொழிற்பாடல்கள் : பள்ளம்துறை /மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ப.ஜோசப் ; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் எஸ். ஸ்ரீகுமார் / நாகர்கோவில் : தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, 1984-85 M.Phil. CTThs038 MSU
39 கயிறு திரித்தல் தொழில் : ஓர் ஆய்வு : கம்பம் வட்டாரம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்தேர்வின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : அ. மகேஸ்வரி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வி. சரசுவதி / மதுரை :தமிழியற் புலம், காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1999-2000 M.Phil. CTThs039 MKU
40 மட்பாண்டக் கலைகள் : ஓர் ஆய்வு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை ஆய்வுப் பட்டத்திற்காக (எம்.ஃபில்) அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ச. முத்துவேல்; மேற்பார்வையாளர் : பொ. விசயலக்குமி / மதுரை : தமிழாராய்ச்சி உயர் மையம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1988-89 M.Phil. CTThs040 MKU
41 தேனி வட்டார நாட்டுப்புற மக்களின் அணிகலன்கள் /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. உமாதேவி ; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் மு. மணிவேல் / மதுரை : தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1985 M.Phil. CTThs041 MKU
42 தர்மபுரி வட்டார ஒப்பாரிப் பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டப்பேற்றுக்காக மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / பெ. குழந்தை; மேற்பார்வையளர் : டாக்டர் வி. பச்சையப்பன் / மதுரை : தொலை நிலைக்கல்வி இயக்ககம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2002 M.Phil. CTThs042 MKU
43 மதுரை வீரன் கதைப்பாடல்கள் /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / சௌ. செல்வராணி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் சொ. செயபாண்டியன் / மதுரை : தமிழ் ஆய்வு மையம், யாதவர் கல்லூரி, 1989 M.Phil. CTThs043 MKU
44 நாட்டுப்புற வேளாண்மைத் தொழிற் பாடல்கள் : சுத்த மல்லி வட்டாரம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / இரா. ஆரோக்கியம்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் சூ. ஜோசப் சுந்தரராஜ் / பாளையங்கோட்டை : தூய சவேரியார் கல்லூரி, 1987 M.Phil. CTThs044 MKU
45 ஆத்தூர் வட்டார நடுகைப் பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஊ. புஷ்பம்; மேற்பார்வையாளர் : திருமதி. சோ. குரு லட்சுமி / தூத்துக்குடி : ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, 1994-95 M.Phil. CTThs045 MSU
46 திருப்பாச்சேத்தி ஊராட்சி வாய்மொழிப்பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சி. சுமதி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வீ. காந்திமதி / மதுரை : தமிழ்த்துறை-உயராய்வு மையம், செந்தமிழ் கல்லூரி, 2003-2004 M.Phil. CTThs046 MKU
47 பேயோட்டும் உடுக்கடிப் பாடல்கள் : சமூக உறவுகள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / சீ.ருக்மணி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் கதிர். மகாதேவன் / மதுரை : தமிழியல்துறை, இந்திய மொழிப்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1985 M.Phil. CTThs047 MKU
48 திருப்பரங்குன்றம் வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / கா. கலைச்செல்வி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் சி. கனகசபாபதி / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1982-83 M.Phil. CTThs048 MKU
49 சாயர்புரம் வட்டார நாட்டார் இனத்தவரின் தெம்மாங்குப் பாடல்கள் /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆ.சந்திரபுஷ்பம்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் திருமதி. ந. காந்திமதி லட்சுமி / தூத்துக்குடி : ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, 1989 M.Phil. CTThs049 MKU
50 செய்யாறு வட்டார ஏற்றப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்ஃபில் பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / வ. இராமன்; நெறியாளர் : முனைவர் சே. சாகுல் அமீது / சென்னை : தமிழ் முதுகலை & ஆய்வுத்துறை, புதுக்கல்லூரி, 2001 M.Phil. CTThs050 UOM
51 மதுரை வட்டாரப் பழமொழிகள் காட்டும் சமுதாயம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு/ மோ.கிருத்திகா ; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வீ. கோபால் / மதுரை : தமிழ் உயராய்வு மையம், யாதவா கல்லூரி, 2006 M.Phil. CTThs051 MKU
52 ஆத்தூர் வட்டார பகுதியில் தாலாட்டு, ஒப்பாரி, கும்மிப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / வெ. சாந்தி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் ஜி. டி. நிர்மலா / மதுரை : செந்தமிழ்க் கல்லூரி, 1986-87 M.Phil. CTThs052 MKU
53 வீராம்பட்டின வட்டார மீனவர் தொழிற்களப்பாடல்கள் / இளமுனைவர் (M. Phil) பட்ட தகுதிப் பேற்றிற்காக புதுவைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மு. கிருஷ்ணமூர்த்தி; நெறியாளர் : முனைவர் நாகப்பா. நாச்சியப்பன் / புதுச்சேரி : தமிழாராய்ச்சித் துறை, காஞ்சி மாமுனிவர் பட்ட மேற்படிப்பு மையம், 2002 M.Phil. CTThs053 PU
54 விராலிமலை வேலவர் குறவஞ்சி : ஓர் ஆய்வு /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / சௌ. சுமதி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் நிர்மலா மோகன் / மதுரை : செந்தமிழ் கல்லூரி,மதுரை தமிழ்ச் சங்கம், 2003-2004 M.Phil. CTThs054 MKU
55 உசிலம்பட்டி வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / பொ. தேடாச்செல்வம்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் அ. சீநிவாசன் / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1983 M.Phil. CTThs055 MKU
56 கோட்டைப் பிள்ளைமார் குலச்சடங்குகள் : ஸ்ரீ வைகுண்ட வட்டாரம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / நா.உத்திரக்குமாரி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் அ. அனந்தகிருஷ்ணபிள்ளை / நாகர்கோயில் : தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, 1984-85 M.Phil. CTThs056 MKU
57 திருநெல்வேலி மாவட்ட ரெட்டியார்கள் : ஓர் ஆய்வு / மதுரை ச.சண்முகம்,தியாகராசர் கல்லூரி,மதுரை-1980-81 M.Phil.
58 சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியம் ஊர்ப்பெயராய்வு / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / எல். ராமநாதன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் கோ. விஜயவேணுகோபால் / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1981-82 M.Phil. CTThs058 MKU
59 மீனவர் நாட்டுப்புறத் தொழிற் பாடல்கள் : புத்துன்துறை-கன்னியாகுமரி மாவட்டம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / என். செல்லத்துரை ; மேற்பார்வையாளர் : எஸ். இராமலிங்கம் / நாகர்கோவில் : ஆய்வகம், தமிழ்க்கலை, தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, 1987-89 M.Phil. CTThs059 MKU
60 ஓட்டப்பிடார வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்: ஓர் ஆய்வு / மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழக எம்ஃபில் (M. Phil) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மூ. சுப்பையா; நெறியாளர் : டாக்டர் பெரு. தியாகராஜன் / திருநெல்வேலி : வெ. ப. சு. தமிழியல் ஆய்வு மையம், ம. தி. தா. இந்துக் கல்லூரி, 1993 M.Phil. CTThs060 MSU
61 பழனி வட்டார நாட்டுப்புறக்கதைகள் : தொகுப்பும் ஆய்வும் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / கு. வீரமுத்து, மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் பெ. சுப்பிரமணியன் / பழனி : அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் கலை,பண்பாட்டுக் கல்லூரி, 1990 M.Phil. CTThs061 MKU
62 மேலூர் வட்டார இசுலாமியர் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சி. அப்துல் முத்தலிபு; மேற்பார்வையாளர் : திருமதி சுசீலா கோபாலகிருஷ்ணன் / மதுரை : தமிழ் ஆய்வு மையம், யாதவா கல்லூரி, 1987-88 M.Phil. CTThs062 MKU
63 திருவாசகத்தில் நாட்டுப்புறக்கூறுகள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆ. கணேஸ்வரி ; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் தி. நடராசன் / மதுரை : தமிழியல்த்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1990 M.Phil. CTThs063 MKU
64 தேனி மாவட்ட உறவுமுறைச் சொற்கள் : அமைப்பும் - பயன்பாடும் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம் முதுகலை பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / வே. செல்வம்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வீ. ரேணுகாதேவி / மதுரை : மொழியியல் துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2002 M.A. CTThs064 MKU
65 பழியர் வாழ்க்கை மரபுகள் : சிறுமலை வட்டம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தி. த. சுதா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் தி. நடராஜன் / மதுரை : தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2000 M.Phil. CTThs065 MKU
66 சிதம்பரனார் மாவட்ட ஆயர்குலத் தாலாட்டுப் பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / சு. கோ. அனுராதா; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் திருமதி. ந. காந்திமதி லட்சுமி / தூத்துக்குடி : ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, 1994-1995 M.Phil. CTThs066 MSU
67 தமிழகத்தில் வர்மக்கலை : ஓர் ஆய்வு / மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக் கழகம் அஞ்சல் வழித் தொடர்க் கல்வித்துறைத் தமிழ்த்துறை எம்ஃபில், பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ம. சைலா ஜாஸ்மின் பாய்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் எம். ஆல்பென்ஸ் நத்தானியல் /மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1997 M.Phil. CTThs067 MKU
68 தாராபுரம் வட்டார நாட்டுப்புறச் சிறுவர் பாடல்கள் /மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் எம். ஏ பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / நா. நாட்டராயன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் தி. நடராசன் / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1984 M.Phil. CTThs068 MKU
69 விராட்டிப்பத்து கிராமத்தில் வழங்கும் வேளாண் கலைச்சொற்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் எம். ஏ பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / மு. பாரதி பாப்பா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வீ. ரேணுகாதேவி / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.A. CTThs069 MKU
70 நாஞ்சில் நாட்டு வேளாளர் விடுகதைகள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக எம். ஃபில். பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / கே. மாதேவன் பிள்ளை; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் வே. சிதம்பரநாதன் / நாகர்கோவில் : தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, 1980-81 M.Phil. CTThs070 MKU
71 ஆண்டிப்பட்டி வட்டாரத்தில் கைத்தறி நெசவும் நெசவாளரின் வாழ்வியலும் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக எம். ஃபில். பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / நா. கயல்விழி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வி. சரசுவதி / மதுரை : தமிழியற் புலம், காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1999-2000 M.Phil. CTThs071 MKU
72 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வட்டார நாட்டுப்புறத் தொழிற்களப் பாடல்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக எம். ஃபில். பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / பொ. பாலாமணி; மேற்பார்வையாளர் : -க்டர் சு. வேங்கடராமன் / மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1980-81 M.Phil. CTThs072 MKU
73 பெரியார் மாவட்டப்பேச்சு வழக்கு மொழி / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்குப் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. முத்துலட்சுமி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் கி. நாகராஜன் / மதுரை : தமிழ்த்துறை, அஞ்சல் வழி, தொடர் கல்வித் துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs073 MKU
74 Kinship Terms of the Muslims / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Rita.T.A ; Supervisor: Dr. N. Rajendran / Trivandrum: Department of Linguistics,University of Kerala, 1989 M.A. CTThs074 UoK
75 Phonology of Theroor Tamil : of K.K.District, Tamilnadu / A Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the M. A. Degree in Linguistics / Reg. No. 8213; Supervisor: Dr/ R. Perialwar / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1981-82 M.A. CTThs075 MKU
76 A Descriptive Study of Nādār Kinship Terms / A Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfillment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / I. Kannammal; Supervisor: Dr. V. Renuga Devi / Madurai : Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1992 M.A. CTThs076 MKU
77 Caste Dialects of Checkanurani Village:Madurai District / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfillment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4539; Supervisor: Dr. T. Vasantha Kumari / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1983 M.A. CTThs077 MKU
78 Caste Dialects of Rajapalayam / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfillment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No.801665; Supervisor: Dr. R. S. Pillai / Madurai : Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University,1985-86 M.A. CTThs078 MKU
79 Phonology of Kalathur Tamil Dialect : of Thanjavur District,Tamilnadu / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfillment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 8205; Supervisor: Dr. R. Perialwar / Madurai : Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1982 M.A. CTThs079 MKU
80 Caste Dialects of Peraiyur Village / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfillment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No.3461; Supervisor: Dr. T. Vasanthakumari / Madurai : Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University,1985 M.A. CTThs080 MKU
81 Language of ulo : ccana : r (Phonology) / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 893; Supervisor: Dr. V. Saraswathi Venugopalan / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1980-81 M.A. CTThs081 MKU
82 Kinship Terms of Ramnad Muslims / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics /S. Nagoorammal; Supervisor: Dr. A. Athithan / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 2007 M.A. CTThs082 MKU
83 Linguistic Survey of Chola Country / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy /A. James; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar : Centre of Advanced Study in Linguistics in Linguistics, Annamalai University, 1989 Ph. D. CTThs083 AU
84 Caste Dialects of Mudukulathur Town / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 801662; Supervisor: Dr. T. Vasanthakumari / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1986 M.A. CTThs084 MKU
85 Description of the Dialect of Pondicherry / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3466; Supervisor: Dr. T. Vasanthakumari / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1985 M.A. CTThs085 MKU
86 An Analysis of Kinship Terms as used by Seelayampatti Communities / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3460; Supervisor: Dr. J. Neethivanan / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1985 M.A. CTThs086 MKU
87 A Study of Auxiliaries in the Old and Middle Tamil / Vol.1 / A. Boologarambai; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics in Linguistics, Annamalai University, 1988 Ph. D. CTThs087 AU
88 A Study of Auxiliaries in the Old and Middle Tamil / Vol.2 / A. Boologarambai; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics in Linguistics, Annamalai University, 1988 Ph. D. CTThs088 AU
89 Language of Tamil Cinema Dialogue / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / R. Senkuttuvan; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics in Linguistics, Annamalai University, 1995 Ph. D. CTThs089 AU
90 A Descriptive Study of Mullukurumba / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / D.Robert Sathya Joseph; Supervisor:Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics in Linguistics, Annamalai University, 1982 Ph. D. CTThs090 AU
91 A Linguistic Study of Platform Speech in Tamil / Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / M. Ganesan; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1980 Ph. D. CTThs091 AU
92 A Critical and Linguisitc Analysis of Folksongs of Thanjavur District / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / V.Geetha; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1988 Ph. D. CTThs092 AU
93 Case Grammar Based Classification of Tamil Verbs / Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / D. Neduncheliyan; Supervisor: Dr. A. G. Natarajan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 2001 Ph. D. CTThs093 AU
94 The Role of eṉ "To Say" in a Grammar of Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K. Suseela Bai ; Supervisor: Prof. S. Agesthialingom / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1984 Ph. D. CTThs094 AU
95 A Descriptive Grammar of Madurai Weavers' Telugu / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / T. Jagadeasan; Supervisor: Dr. T. Edward Williams / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1990 / Donated by Prof. G. Srinivasa Varma Ph. D. CTThs095 AU
96 A Descriptive Study of Fishermen Dialect of Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K. V. Rajakumari; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1983 Ph. D. CTThs096 AU
97 A History of Early and Middle Tamil Verb Bases / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.2 /C. Sivathanu; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University,1990 Ph. D. CTThs097 AU
98 A History of Early and Middle Tamil Verb Bases / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.1 /C. Sivathanu; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University,1990 Ph. D. CTThs098 AU
99 A Descriptive Grammar of Kalrayan Malayalis Speech (Tamil Dialect) by K.Annadurai,CAS in Linguistics, Annamalai University-1984
100 Modern Tamil Syntax / Submitted in partial fulfilment for the award of the Degree of Doctor of Philosophy / by C. Kuppusamy; Supervisor: Dr. A. G. Natarajan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 2005. Ph. D. CTThs100 AU
101 Social Hierarchy and Linguistics Variables in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by M.Sivashanmugam; Guide: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1994 Ph. D. CTThs101 AU
102 A Descriptive Study of Kadar Language of Anaimalai Hills / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / J.Suresh; Guide: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1984 Ph. D. CTThs102 AU
103 Reflexives in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / R.Durai; Guide: Dr. N. Rajasekharan Nair/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1984 Ph. D. CTThs103 AU
104 Descriptive Study of the Sambavar Dialect of Nanjilnadu / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University for the award of the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.1 /Prof.M.Padmanabha Pillai ; Convener: Dr. S. Subrahmaniyan/ Neyyoor: Department of Tamil, Lekshmipuram College of Arts and Science, 1981 Ph. D. CTThs104 MKU
105 Descriptive Study of the Sambavar Dialect of Nanjilnadu / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University for the award of the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.2 /Prof.M.Padmanabha Pillai ; Convener: Dr. S. Subrahmaniyan/ Neyyoor: Department of Tamil, Lekshmipuram College of Arts and Science, 1981 Ph. D. CTThs105 MKU
106 Study of Tribal Literacy Problems for the Modernisation and Imparting Education to the Tribal Children of Western Ghats / by K. Visvanathan; Under the guidance of Dr. K. Karunakaran / Coimbatore: Department of Linguistics, Bharathiar University,1994 Ph. D. CTThs106 BU
107 A Socio Linguistics Study of Modern Spoken Tamil in the Kamarajar District / Thesis submitted to the Bharathiar University for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics/ M.Mayavu; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Coimbatore: Department of Linguistics, Bharathiar University,1991 Ph. D. CTThs107 BU
108 A Pilot Dialect Survey of Tondai Mandalam / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.I / V. Gnansundaram;Guide: Dr. / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1973 Ph. D. CTThs108 AU
109 A Pilot Dialect Survey of Tondai Mandalam / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / Vol.II / V. Gnansundaram;Guide: Dr. / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1973 Ph. D. CTThs109 AU
110 யாழ்ப்பாணத் தமிழில் உறவுப் பெயர்கள் -சமூக மொழியியல் ஆய்வு - சிவராணி சிறிசற்குணராசா,மொழியியல் ,ஆங்கிலத்துறை,யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,யாழ்ப்பாணம்-1997
111 தமிழன்பன் கவிதைகளில் சமுதாயம் / பாரதியார் பல்கலைக் கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மு. செந்தில்குமார் ; நெறியாளர் : முனைவர் மை. அ. கிருட்டிணன் / கோயமுத்தூர் : தமிழ்த்துறை, பூ. சா. கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி, 2002 Ph. D. CTThs111 BU
112 நாஞ்சில் நாட்டில் மாடன் கோயில் வழிபாடு : ஓர் ஆய்வு / முனைவர் பட்டத்திற்காக பணிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / த. தமிழ்ச்செல்வன்; நெறியாளர் : முனைவர் ப. தங்கராசு / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs112 AU
113 தமிழில் பெண் தெய்வப்பாடல்கள் : ஓர் இலக்கிய நோக்கு / இந்த ஆய்வேடு முதுதத்துவமாணிப் பட்டத்திற்காக யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது / செல்வி கல்யாணி நமசிவாயம்; மேற்பார்வையாளர் : பேரா. அ. சண்முகதாஸ் /யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்த்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,1998 Ph. D. CTThs113 UoJaffna
114 மலேசியத் தமிழ் நாவல்கள் : ஓர் ஆய்வு / பிஎச். டி பட்டத்திற்காக அண்ணாமலைப் பலகலைக் கழகத்திற்கு வழங்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ம. மதியழகன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் நா. பாலுசாமி / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை,அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1984 Ph. D. CTThs114 AU
115 இடைப்பாடி வட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் / அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் தமிழியல் துறையில் எம். பில்., பட்டத்திற்காகப் பணிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / அ. கணேசன்; நெறியாளர் : முனைவர் ஜெ. சந்திரசேகரன் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2001-02 M.Phil. CTThs115 AU
116 விருத்தாசல வட்ட நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் / எம். பில் (M.Phil.) பட்டத்திற்காகப் பணிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / வே. ராஜ்குமார்; நெறியாளர் : முனைவர் இராம. அருணகிரி / அண்ணாமலைநகர் : தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2002-03 M.Phil. CTThs116 AU
117 விருத்தாசல வட்ட நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள் / அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எம்ஃபில் [M.Phil.] தேர்வின் பகுதிநிறைவாகப் பணிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / வி. சக்கரவர்த்தி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் சு. சாமிஐயா / அண்ணாமலைநகர் : தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1989-90 M.Phil. CTThs117 AU
118 தஞ்சை மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் ஒரு திறனாய்வு / எம். பில். (M.Phil.) தேர்வின் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ச. மீனா ; மேற்பார்வையாளர் : பேரா. ச. அகத்தியலிங்கம் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1983 M.Phil. CTThs118 AU
119 தொல்காப்பியர் கண்ட சமுதாயம் : களவியல்-கற்பியல் / அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழியல் துறையில் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / த. நடேசன்; நெறியாளர் : அ. சிவபெருமான் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2002 M.Phil. CTThs119 AU
120 சீர்காழி வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் / அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. கதிரவன்; ஆய்வு நெறியாளர் : பேராசிரியர் முனைவர். ந. சுப்பிரமணியன் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs120 AU
121 வேதநாயகம் பிள்ளையின் பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் : ஓர் ஆய்வு / எம்.ஃபில் (M.Phil) தேர்வின் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / வீர. விஜய பாஸ்கரன்; மேற்பார்வையாளர் : சு. சுவாமிஐயா / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1983 M.Phil. CTThs121 AU
122 புதுவை நகர் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் தொகுப்பும் ஆய்வும் / ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டத்தேர்வின் பகுதிநிறைவாக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / மா.பாலன்; நெறியாளர் : முனைவர் ஆறு. அழகப்பன் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1984-85 M.Phil. CTThs122 AU
123 விருத்தாசல வட்டக் கும்மிப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எம்.பில் [M.Phil] தேர்வின் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / க.சண்முகம்; நெறியாளர் : செ. சந்திரசேகரன் / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs123 AU
124 A Descriptive Study of Ceylon Vellalar Dialect Tamil / Thesis submitted in paritial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4595; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1980 M.A. CTThs124 AU
125 Caste Dialects of Kuppannapuram Village / Dissertation submitted to the Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 801666; Supervisor: Dr. T. Vasanthakumari / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1985 M.A. CTThs125 MKU
126 Vellala Dialect of Salem Tamil : A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4017; Supervisor: K. Murugaiyan / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 M.A. CTThs126 AU
127 A Descriptive Study of the Agamudayar Dialect of Tamil :Thanjavur District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3820; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs127 AU
128 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Padayachi Dialect of Trichy District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4594; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1980 M.A. CTThs128 AU
129 A Descriptive Study of Tanjore District Karkarta Vellala Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3965; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A. CTThs129 AU
130 Paḷḷar Dialect of Tamil Spoken at Mount Zion / Dissertation Submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 802902; Supervisor: Dr. R. S. Pillai / Madurai : Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1985-86 M.A. CTThs130 MKU
131 South African Tamil Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3961; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A. CTThs131 AU
132 A Sketch of Colloquial Tamil South Arcot District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No.5250; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1981 M.A. CTThs132 AU
133 The Tamil Influence in a Telugu Dialect /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5258.; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1981 M.A. CTThs133 AU
134 The Study of Lexical items in a Tamil Dialect : Nedungadu Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5064.; Supervisor: Dr. R. Balakrishnan/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1979 M.A. CTThs134 AU
135 Caste Dialect of Rajapalayam / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 801665; Supervisor: Dr. R. S. Pillai / Madurai : Madurai Kamaraj University, 1985-86 M.A. CTThs135 MKU
136 Caste Dialect of Mudukulathur Town / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 801662; Supervisor: Dr. T. Vasanthakumari / Madurai : Madurai Kamaraj University, 1986 M.A. CTThs136 MKU
137 A Descriptive Study of Kumbakonam Tamil Dialect : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3956; Supervisor: [Unknown] / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A. CTThs137 AU
138 Language of Vellaikkāracāmi Katai / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3462; Supervisor: Dr. A. Athithan / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 1985 M.A. CTThs138 MKU
139 Comparative Study of Two Tamil Dialects : Chidambaram Brahmin Dialects and Chidambaram Dikshidar Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Diploma in Linguistics / Reg. No. [Unknown]; Supervisor: Mr. T. E. Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977 M.A. CTThs139 MKU
140 A Descriptive Study of Vanna : r Tamil Dialect of South Arcot District : Phonology and Morphology /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3969; Supervisor: Dr. SP. Thinnappan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 -74 M.A. CTThs140 AU
141 A Descriptive Study of Madurai Tamil :Vedasandur Nadar Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3960; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977 M.A. CTThs141 AU
142 A Descriptive Study of Muslim Dialect Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Diploma in Linguistics / Reg. No. 1479; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1978 Dip.Lin CTThs142 AU
143 A Brief Sketch of Phonology of Telugu Brahmin Dialect of Vellore : Tamilnadu / Paper XVI Project Record (M. A) Fourth Semester / Reg. No. 3217; Guide: Dr. R. Balakrishnan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1991 M.A. CTThs143 AU
144 Descriptive Study of a Tamil Dialect : South Arcot District Harijan / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3284 ; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1970 M.A. CTThs144 AU
145 Comparative Study of Two Tamil Dialects : Padayachi Dialect of South Arcot and Tirchy Districts /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3819; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs145 AU
146 Madurai Hindu Nadar Dialect of Tamil: A Descriptive Study /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3813; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs146 AU
147 A Descriptive Study of Southern Velavamkotu Dialect of Kanyakumari Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4351; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M.A. CTThs147 AU
148 Lalpet Muslim Tamil Dialect : A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. ...; Supervisor: Dr. SP. Thinnappan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 M.A. CTThs148 AU
149 A Study of Tamil Dialects :Phonology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5067; Guide: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979 M.A. CTThs149 AU
150 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Padayachi Dialect of South Arcot District /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4350; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M.A. CTThs150 AU
151 A Descriptive Study of Kanyakumari District Hindu Nadar Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4015; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971-72 M.A. CTThs151 AU
152 A Descriptive Study of Tamil Dialect :Fishermen Dialect of Keechankuppom in Nagapattinam Taluk,Thanjavur District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5256; Supervisor: Dr. Edward T. Willams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1981 M.A. CTThs152 AU
153 Comparative Study of Tamil Dialects in Thanjavur District : Vellalar, Padayachi and Kallar Dialects / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2710; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University,1976 M.A. CTThs153 AU
154 Interference of Tamil in the Nairs Dialect of Kanyakumari District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3706; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalai University / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University,1982 M.A. CTThs154 AU
155 A Descriptive Study of Mysore Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requiements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 4012; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University,1972 M.A. CTThs155 AU
156 A Comparative Study of Two Tamil Dialect : South Arcot District and Salem Districts Vellalas Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3821; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs156 AU
157 A Linguistic Study of Kinship Terms in Arava Telugu Social Dialects / Dissertation submitted to Madurai Kamaraj University in partial fulfilment of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3463; Supervisor: Dr. R. Perialwar / Madurai : Madurai Kamaraj University, 1985 M.A. CTThs157 MKU
158 A Descriptive Study of Tamil Dialect : Vellala Dialect of Pudukkottai District /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2709; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 M.A CTThs158 AU
159 Parvatharajakula Dialect of Salem Tamil : A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4021; Supervisor: RM. Sundaram/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 M.A CTThs159 AU
160 Sonagrpaphic Analysis of The Intonation Patterns in Tamil : My Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1666 ; Supervisor: S. L. Bhatt/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1966 M.A CTThs160 AU
161 A Telugu Dialect of South Arcot District : A Descriptive outline / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 4114; Supervisor: Dr. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 M.A CTThs161 AU
162 A Descriptive Study of Yadava Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/Reg. No. 4347; Supervisor: Prof. P. S. Subrahmanyam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M.A CTThs162 AU
163 A Descriptive Study of Yadava Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 4020; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 M.A CTThs163 AU
164 A Descriptive Study of the Kallar Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 9807; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Department of Linguistics / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1978 M.A. CTThs164 AU
165 A Contrastive Study of Dhikshitar Dialect and Saiva Vellala Dialect / Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirement for the Degree of Diploma in Linguistics / Reg. No. 1478; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977-78 Dip.Lin CTThs165 AU
166 A Descriptive Study of Dharmapuri Dialect of Tamil : Vanniar Dialect / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Diploma in Linguistics / Reg. No. .. CAS Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 Dip.Lin CTThs166 AU
167 Descriptive Study of a Tamil Dialect : Tanjore Brahmin / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2593; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1969 M.A. CTThs167 AU
168 Folklore Study of Kanyakumari District : Agasteeswaram Taluk /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5254; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1981 M.A. CTThs168 AU
169 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Brahmin Dialect of Tirunelveli District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2591; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1969 M.A. CTThs169 AU
170 A Descriptiive Study of Kanyakumari District : Christian Sambavar Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 9806; Supervisor: Dr. A. Kamatchinathan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1978 M.A. CTThs170 AU
171 A Descriptive Study of Brahmin Dialect of Chingleput District in Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 4345; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1975 M.A. CTThs171 AU
172 A Comparative Study of Two Tamil Dialects : Kandar Dialect and Parvatharajakula Dialect of Salem District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4347; Supervisor: [Unknown] / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1975 M.A. CTThs172 AU
173 So-Called Vanniyar Dialect of Salem Tamil : Phonology and Noun Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Diploma in Linguistics / Reg. No. ..; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 Dip.Lin CTThs173 AU
174 A Comparative Study of Two Tamil Dialects : Christian Nadar and Christian Vellala Dialects of Kanyakumari District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 2705; Supervisor: Dr. Edward T. Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976/ M.A M.A. CTThs174 AU
175 Sociolinguistic Description of Chidambaram Saiva Vellala Speech / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4340 ; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1975 M.A. CTThs175 AU
176 A Descriptive Study of Hindu Nadar Tamil Dialect of Tirunelveli District : Phonology and Morphology /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3960; Supervisor: Dr. P. S. Subrahmanyam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A. CTThs176 AU
177 A Descriptive Study of Servai Dialect of Madurai Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3817; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs177 AU
178 Descriptive Study of a Tamil Dialect : Nanjilnad,Christian Vellala / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3281; Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1970 / M.A M.A. CTThs178 AU
179 A Descriptive Analysis of the Saiva Vellalar Diacect of Tamil : Tirunelveli District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4339; Supervisor: Dr. Edward T. Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1975 M.A. CTThs179 AU
180 A Descriptive Study of Nattukottai Chettiyar Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 9812; Supervisor: SP. Thinnappan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1978 M.A. CTThs180 AU
181 A Descriptive Study of Tamil Dialect Mudaliar Dialect of South Arcot District / CAS / AU / 1977 / M.A M.A
182 Catholic Christian Nadar Dialect of Kanyakumari District : A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4016; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 M.A. CTThs182 AU
183 A Descriptive Analysis of the Nakaram Chettiar Dialect of Tamil : Salem District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4349; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 / M.A M.A. CTThs183 AU
184 Thanjavur Muslim Urdu Dialect : Phonology and Verb Morphology : A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3966; Guide: Dr. G. Srinivasa Varma/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A. CTThs184 AU
185 The Phonological Grammar of the Pondicherry Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No.5245; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1968 M.A. CTThs185 AU
186 A Lexical Study of Tha Madras Dialect of Tamil / Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Sundar,G; Guide: Prof. G. Srinivasa Varma / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1990-91 M.A. CTThs186 AU
187 Stress in Tamil / Thesis submitted to the Annamalai University in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / S. Selvi; Dr. S. Natanasabapathy/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1990 / M.A M.A. CTThs187 AU
188 A Descriptive Outline of Āṉaikkūṭṭam Telugu / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5250 ; Supervisor: P. S. Subrahmanyam / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1968 M.A. CTThs188 AU
189 Vowel System in Narikkurava Dialect : with special reference to Sirkali Taluk: Course:16: Field Linguistics Field Report M. A. Fourth Semester / 040352; Supervisor: Dr. V. Geetha / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 2006 / M.A M.A. CTThs189 AU
190 A Linguistics Study of Pottery Terms in Tamil : Found in Chidambaram and Villupuram Taluks of South Arcot District / by S. Sugumaran; Dr. G. Srinivasa Varam / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirement for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1992 M.A. CTThs190 AU
191 A Descriptive Study of the Thirumullaivasal Fisherman Dialect of Tamil /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. Np. 4602 ; Supervisor: Mr. C. Thiagarajan / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1980 M.A. CTThs191 AU
192 An Analysis of Bible Translation of Three Versions with Specific Reference to Problems involved in Transfer of Message / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Translation / by P. Shalom Devapalan; Guide: Dr. T. Edward Williams / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1995-96 M.A. CTThs192 AU
193 A Comparative Study of Two Tamil Dialects : Christian Nadar & Christian Vellala Dialect of Kanyakumari District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Subramaniam; Guide: Dr. T. Edward Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 M.A. CTThs193 AU
194 An Analysis of The Loan Words in Tamil Bible / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Linguistics / C.Prince Joseph; Guide: Dr. T. Edward Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1992-93 M.A. CTThs194 AU
195 An Analysis of Bible Translation from Greek to English with Specific Reference to the Problems Concerning the Addition on Information / A Dissertation submitted to the Annamalai University in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Miss. S. Kirubavathy; Dr. T. Edward Williams / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1986-87 M.A. CTThs195 AU
196 A Descriptive Study of Padayatchi Dialect of Eastern Thanjavur / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3812 / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1973 M.A. CTThs196 AU
197 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Mudaliar Dialect of South Arcot District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2590; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1969 M.A. CTThs197 AU
198 A Descriptive Study of Trichy District Muthuraja Dialect of Tamil : Phonology and Morphology /Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. ; Guide: Dr. K. Karunakaran/ Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 M.A. CTThs198 AU
199 A Descriptive Study of Nanjil Nadu Christian Nadar Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 4348; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M.A. CTThs199 AU
200 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Vellala Dialect of South Arcot District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2592; Supervisor: / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1969 / M.A. M. A. CTThs200 AU
201 A Descriptive Study of The Telugu Chettiar Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Diploma in Linguistics / Reg. No. 3283; Supervisor: Dr. K. Karunakaran /Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1970 M. A. CTThs201 AU
202 A Descriptive Study of Southern Velavamkotu Dialect of Kanyakumari Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Regd. No. Yesudass; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M. A. CTThs202 AU
203 A Descriptive Study of Asari : Visvakarma Dialect of South Arcot Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Regd. No. 3963; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M. A. CTThs203 AU
204 A Descriptive Study of the Madras Brahmin Dialect of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Regd. No. 3959 ; Supervisor: Dr. G. Srinivasa Varma / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977 M. A. CTThs204 AU
205 A Descriptive Study of Kallar Dialect of Tirunelveli Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No…; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 M.A CTThs205 AU
206 A Study of Muslim Dialect of Thanjavur (Sirkali) Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3964; Supervisor: Dr. K. Balasubramanian / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A CTThs206 AU
207 A Descriptive Study of the Brahmin Dialect (Kerala) of Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 3825; Supervisor: Prof. S. Agesthialingom / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University,1973 M.A CTThs207 AU
208 A Descriptive Study of a Tamil Dialect : Fisherman Dialect of South Arcot District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 2588; Supervisor: Dr. G. Srinivasa varma / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1969 M.A CTThs208 AU
209 Linguistic Survey of Dharmapuri District : A Study of Linguistic peculiarities, commonness, language contact, proverbs, folk songs, etc. / Centre of Advanced Study in Linguistics / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979 Research Report CTThs209 CAS-AU
210 Chidambaram Brahmin Dialect of Tamil : Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 3962; Supervisor: Dr. K. Murugaiyan / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1974 M.A CTThs210 AU
211 A Descriptive Study of the Udayar [Parkkavakula Malayaman] Dialect Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Reg. No. 4352; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1971 M.A CTThs211 AU
212 Final Report on Sociological Implications Reflected on Folk beliefs : with special reference to S. A. Dt., Tamil Nadu / Submitted by Dr. V. Geetha-Under the Research Associateship sanctioned by UGC from 1990-1995 ; Supervisor: Dr. R. Balakrishnan /Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1995 Research Report CTThs212 Geetha V. Dr.
213 Final Report of ICSSR Project 1997-99 : On A Study of Sociological Impact of Folkcrafts of Tamilnadu / be Dr. V. Geetha under the guidance of Dr. R. Balakrishnan /Annamalainagar: CAS in Linguistics, Annamalai University, 1999 Research Report CTThs213 Geetha V. Dr.
214 Proverbs in Tamil Classical Literature : A Semiotic Approach : Final Report / Submitted by Dr. S. D. Lourdu; Submitted to Centre of Excellence for Studies in Classical Scheme for Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore, s.d Short Term Project Report CTThs214 Lourdu, S. D., Dr.
216 Direct and Indirect Report in Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Philosophy in Linguistics / K. Suseelabai: Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979 M. Phil. CTThs216 AU
217 தாராபுரம் வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக பிஎச். டி. பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஜோ. சரவணன்; நெறியாளர் : முனைவர் தே. ஞானசேகரன் / கோயம்புத்தூர் : தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 2002 Ph. D. CTThs217 BU
218 கோவை நகரத் தாய்த் தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : கு. சாரதாம்பாள்; நெறியாளர் : முனைவர் தே. ஞானசேகரன் / கோயம்புத்தூர் : தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 2003 Ph. D. CTThs218 BU
219 நாமக்கல் மாவட்ட விடுகதைகள் அமைப்பும் வகைமையும் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக பிஎச். டி. பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தி. பெரியசாமி; நெறியாளர் முனைவர் வ. ஜெயா / கோயமுத்தூர் : தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் : 1999 Ph. D. CTThs219 BU
220 தேவேந்திர குல வேளாளர் பஞ்சாயத்து முறைகள் : கோவை வட்டாரம் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக எம்ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஜோ. சரவணன்; நெறியாளர் : முனைவர் தே. ஞானசேகரன் / கோயம்புத்தூர் : தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 1998 / M.Phil. M.Phil. CTThs220 BU
221 கடையநல்லூர் வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மா. சுஜாதா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் தே. ஞானசேகரன் / கோயம்புத்தூர் : தமிழியல் துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 2007 / M.Phill. M.Phil. CTThs221 BU
222 கீழ் கோத்தகிரி(எஸ்டேட்) தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மு. முருகேசன் ; நெறியாளர் : முனைவர் வ.ஜெயா /கோயம்புத்தூர் : தமிழியல் துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 1993 M.Phil. CTThs222 BU
223 கொடுவாய் வட்டார தெய்வங்களின் வழிபாட்டு முறைகள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : முனைவர் வ. ஜெயா; ஆய்வாளர் : சா. மணிமேகலை / கோயம்புத்தூர் : தமிழியல் துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 2002 M.Phil. CTThs223 BU
224 சென்னிமலை வட்டாரச் சிறுதெய்வ வழிபாடு / பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஜெ. சுமதி ; நெறியாளர் முனைவர் வ.ஜெயா / கோயம்புத்தூர் : தமிழியல் துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs224 BU
225 A Descriptive study of Pachamalai Malayali Dialect / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / T. Muthukrishnan; Supervisor: Dr. S. Sakthivel / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1988 Ph. D. CTThs225 AU
226 Social Differentiation of Tamil in Coimbatore / Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / C. Sivashanmugam; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Annamalai University, 1981 Ph. D. CTThs226 AU
227 சேலம் மாவட்ட மல்லூர் வட்ட நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் : ஆய்வு / ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக அஞ்சல் வழி தொடர் கல்வித்துறைக்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வு ஏடு / இரா. புஷ்பலதா; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் க. நடராசன் / சேலம் : அரசு கலைக் கல்லூரி, 2006 M.Phil. CTThs227 MKU
228 பழமொழிகள் காட்டும் அனைத்துத் தொழில்கள் / சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஆர். ரமணீஸ்வரி; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் மு. பொன்னுசாமி / சென்னை : தொலைத்தொடர்பு கல்வி நிறுவனம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs228 UOM
229 தருமபுரி மாவட்ட நாட்டுப்புறத் தொழிற்பாடல்கள் / முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / க. வெங்கடேசன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் மு. பொன்னுசாமி / சென்னை : சென்னை பல்கலைக்கழகம், 2000 Ph. D. CTThs229 UOM
230 தஞ்சாவூர் மாவட்ட பழமொழிகள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இ. கிளாரா; நெறியாளர் : முனைவர் சு. சக்திவேல் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs230 TU
231 மணப்பாறை வட்டார நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் : ஓர் ஆய்வு / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர்ப் பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. கண்ணப்பன்; நெறியாளர் : முனைவர் ச. ஈஸ்வரன் / திருச்சிராப்பள்ளி : தமிழாய்வுத் துறை, தேசியக் கல்லூரி, 2001 Ph. D. CTThs231 Bh. U
232 நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல்களில் இனவரைவியல் ஆய்வு / முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மு. ஞானத்தாய்; நெறியாளர் : முனைவர் திருமதி சொ. சுடலி / சென்னை : பச்சையப்பன் கல்லூரி, 2006 Ph. D. CTThs232 UOM
233 சமவெளி இருளர் வாழ்வும் பண்பாடும் / தமிழ் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. சக்திவேல்; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs233 TU
234 நாட்டுப்புறப் பண்பாட்டில் தாவரங்கள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. தமிழ்ச்செல்வி: ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி /தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 Ph. D. CTThs234 TU
235 தமிழில் கட்டட அறிவியல் கலைச்சொற்கள் : ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ச. இரவிச்சந்திரன் ; நெறியாளர் : முனைவர் சா. கிருட்டினமூர்த்தி /தஞ்சாவூர் : அறிவியல்தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005. Ph. D. CTThs235 TU
236 தஞ்சை மாவட்ட நாட்டுப்புற விளையாட்டுக்கள் : தஞ்சை வட்டம் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph.D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / பகுதி நேர ஆய்வாளர் : ந. தமிழரசி; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2001 Ph. D. CTThs236 TU
237 நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் காட்டும் தமிழக வரலாறு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph.D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ம. சின்னப்பன்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் கா. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005 Ph. D. CTThs237 TU
238 தூத்துக்குடி மாவட்ட நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டம் (Ph. D) பெறுவதற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மு. கலியாணிகுமார் ; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் சு. சக்திவேல் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1999 Ph. D. CTThs238 TU
239 திருவையாறு வட்டார நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகள் /தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சி. ஏசாமி; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2007 Ph. D. CTThs239 TU
240 கடலூர் வட்டார விடுகதைகள் / தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மா. இராஜவேல்; நெறியாளர்: முனைவர் க. சாந்தி /தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2002 Ph. D. CTThs240 TU
241 பட்டுக்கோட்டை வட்டாரப் பழமொழிகள் / தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு/ வி. சு. மாலதி; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி /தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல்துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs241 TU
242 பொற்கொல்லர்களின் வாழ்வியலும் வணிகமும் / தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / கோ. இராசேந்திரன் ; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி /தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல்துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2005 Ph. D. CTThs242 TU
243 தஞ்சாவூர் மாவட்ட பழமொழிகள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இ. கிளாரா; நெறியாளர் : முனைவர் சு. சக்திவேல் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs243 TU
244 கொங்கு வட்டாரக் கலைச்சொற்கள் தொகுப்பும் ஆய்வும் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ந. பிரகாஷ்; நெறியாளர் : முனைவர் எச். சித்திரபுத்திரன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs244 TU
245 சிலப்பதிகாரக் கலைச்சொற்கள் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அகராதியியல் துறையில் ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஜெ.சசிகலா ; நெறியாளர் : முனைவர் மா. பார்வதி அம்மாள் /தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs245 TU
246 தஞ்சாவூர்க் கைவினைக் கலைச்சொற்கள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சோ.கண்ணதாசன்; நெறியாளர் : முனைவர் பெ. மாதையன் / தஞ்சாவூர் : தொகுப்பியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1993 M.Phil. CTThs246 TU
247 தமிழில் தாவரப் பெயர்களின் சொல்லாக்கமும் சொல்லாக்க உத்திகளும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / து. செந்தில்குமாரி; நெறியாளர் : முனைவர் எச். சித்திரபுத்திரன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs247 TU
248 திருத்துறைப்பூண்டி வட்டார வழக்குச் சொற்கள் : தொகுப்பும் ஆய்வும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அகராதியியல் துறையில் ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ந. பன்னீர்செல்வம்; நெறியாளர் : முனைவர் இரா. திருநாவுக்கரசு /தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs248 TU
249 மணச்சநல்லூர் வட்டாரத் தொழிற்சொற்கள் : தொகுப்பும் ஆய்வும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ப. பாலசுந்தரம் ; முனைவர் இரா. திருநாவுக்கரசு / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs249 TU
250 தஞ்சாவூர் மாவட்ட மட்பாண்டக் கலைச்சொற்கள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அகராதியியல் துறையில் ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப்பேற்றின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தி. செந்தில்குமார்; நெறியாளர் : முனைவர் மா. பார்வதி அம்மாள் /தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs250 TU
252 இலக்கணக்கொத்தில் இலக்கணக் கலைச்சொற்கள் (தொகுப்பும் ஆய்வும்) சா.யோகச்சந்திரன் ,தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்,தஞ்சாவூர்-2004 M.Phil.
253 தமிழ் விடுகதைகள் அமைப்பும் சொற்புலமும் : சொற்பொருண்மையியல் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சு. அன்புச்செழியன்; முனைவர் எச். சித்திரபுத்திரன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs253 TU
254 தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர் தொழிற் சொற்கள் தொகுப்பும் ஆய்வும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அகராதியியல் துறையில் ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / பி. மூர்த்தி; நெறியாளர் : முனைவர் இரா. திருநாவுக்கரசு /தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs254 TU
255 பள்ளு இலக்கியத்தில் வேளாண்மை / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / த. ரமேஷ்; நெறியாளர் : முனைவர் கு. அண்ணாதுரை /தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs255 TU
256 நாமதீப நிகண்டில் அறிவியல் கலைச்சொற்கள் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு /க.ஜோதி; முனைவர் சா. கிருட்டிணமூர்த்தி / தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2000 M.Phil. CTThs256 TU
257 திவாகர நிகண்டில் அறிவியல் கலைச்சொற்கள் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு /கி.கிரிஜா; நெறியாளர் : முனைவர் சா. உதயசூரியன் / தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2000 M.Phil. CTThs257 TU
258 நெசவுத் தொழில் கலைச் சொற்கள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ப. நல்லுசாமி; நெறியாளர் : முனைவர் நே. ஜோசப் / தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs258 TU
259 சங்க இலக்கியங்களில் அறிவியல் கலைச்சொற்கள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. நித்தியலட்சுமி; நெறியாளர் : முனைவர் பெ. துரைசாமி /தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs259 TU
260 புவியியல் கலைச்சொற்கள் = Geographical Technical Terms / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மு.ரெங்கநாதன்; நெறியாளர் : முனைவர் பெ. துரைசாமி /தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs260 TU
261 திவாகர நிகண்டில் வானியல் கலைச்சொற்கள் = Astronomy Technical Terms in Divakara Nikandu / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. வீரமுத்து; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் பெ. துரைசாமி / தஞ்சாவூர் : அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs261 TU
262 புதுக்கோட்டை மாவட்டத் தொழில்சார் சொல்லாய்வு = Lexical Analysis of Occupational Terms in Pudukkottai District of Tamilnadu / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / வே. அழகுமுத்து; நெறியாளர் : முனைவர் தா. இராபர்ட் சத்தியசோசப் / தஞ்சாவூர் : மொழியியல் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2007. M.Phil. CTThs262 TU
263 தரங்கம்பாடி தாலுக்கா கிளைமொழிக் கூறுகள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சா. பிரேமாவதி; நெறியாளர் : முனைவர் தா. இராபர்ட் சத்தியசோசப் / தஞ்சாவூர் : மொழியியல் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2007. M.Phil. CTThs263 TU
264 சென்னை சைவ வேளாளர் கிளைமொழி சமுதாயப் பண்பாட்டு மொழியியல் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. இராமலிங்கம்; ஆய்வு நெறியாளர் : எம். சுசீலா / தஞ்சாவூர் : மொழியியல் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs264
265 வலங்கை வட்டாரத் தாலாட்டுப் பாடல்கள் / க.பாக்கியராஜ் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. பாக்கியராஜ்; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2007. M.Phil. CTThs265 TU
266 திட்டக்குடி வட்டார விடுகதைகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்.ஃபில் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தி. குணசேகரன்; நெறியாளர் : முனைவர் சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs266 TU
267 பட்டுக்கோட்டை வட்டார தொழிற்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ம. சாம்பசிவம்; நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs267 TU
268 அகரத்தமன் வரலாறும் வழிபாடும் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சோ. முனியம்மாள்; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005. M.Phil. CTThs268 TU
269 குயவர்களின் வாழ்வும் வழக்காறுகளும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. அறிவுக்கனி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs269 TU
270 திருவிடைமருதூர் வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் (நடவுப்பாடல்) ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. இளையராஜா; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs270 TU
271 தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் நாட்டுப்புற வழக்காறுகளில் விடுகதைகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மு. ஜெயராமன் ; நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005-2006 M.Phil. CTThs271 TU
272 கீழ்வேங்கை நாடும் சூரக்கோட்டையும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : செல்வி மா. வாணி; நெறியாளர் : முனைவர் சி. சுந்தரேசன் / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005 M.Phil. CTThs272 TU
273 தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மாணவரிடையே நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் : பழமொழிகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (M.Phil) பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மு. சந்திரன் ; நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs273 TU
274 பொன்னமராவதி வட்டார நாட்டுப்புற மக்களின் புழங்கு பொருள்சார் பண்பாடு /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (M.Phil) பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. பிருந்தா; நெறியாளர் : முனைவர் பேராசிரியர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2007. M.Phil. CTThs274 TU
275 இசுலாமியரின் வாழ்க்கை வட்டச் சடங்குகளும் நம்பிக்கைகளும் இரா.செகதீசுவரி,தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்,தஞ்சாவூர்-2007. M.Phil.
276 திண்டுக்கல் அண்ணா மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் : சின்னாளப்பட்டி வட்டாரம் /தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / கு. சந்திரன்; ஆய்வு நெறியாளர் : டாக்டர் சு. சக்திவேல் / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1995 M.Phil. CTThs276 TU
277 தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் : பாடல்கள் / ஆய்வாளர் : மோ. லூர்து மேரி; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் /தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs277 TU
278 கோநகர் நாட்டுக் கள்ளர் இனமக்களின் தாலாட்டு ஒப்பாரி / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு /ஆய்வாளர் : கி. ச. சங்கீதா; நெறியாளர் : முனைவர் க.சாந்தி / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2006 M.Phil. CTThs278 TU
279 உடுக்கையடிப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு : பாளையங்கோட்டை வட்டாரம் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்ஃபில்] பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு /ஆய்வாளர் : ச. சிவக்குமார்; நெறியாளர் : முனைவர் க. சாந்தி / தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M.Phil. CTThs279 TU
280 திருவையாறு வட்டாரத் தாலாட்டுப்பாடல்கள் : ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு/ நா. பாஸ்கரன்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2005. / M.Phill. M.Phil. CTThs280 TU
281 வேளாண்மை வழக்காறுகளில் தொழிற்பாடல்கள் : கடமங்குடி கிராமம் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் முதுநிலை (எம். ஏ) (தமிழியல் நாட்டுப்புறவியல் பண்பாடு) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தி. ரேணுகா; ஆய்வு நெறியாளர் : பேரா. முனைவர். ஆ. இராமநாதன் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2007 M.A. CTThs281 TU
282 கருப்பசாமி,அய்யனார் சிறு தெய்வங்கள் : ஓர் ஆய்வு / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக தமிழ் முதுகலை (எம். ஏ.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / பொ. வா. சப்தரிஷி; ஆய்வு நெறியாளர் : மா. சேகர் / தஞ்சாவூர் : அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு. புட்பம் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2006 [1] | [2] பெரம்லூர் வட்டார நாட்டுப்புற மக்களின் சடங்கு முறைகள் ஓர் ஆய்வு / முதுகலைத் தமிழ்ப்பட்டத்திற்குரிய திட்டக்கட்டுரை / மு. சரவணன்; மேற்பார்வையாளர்: சு. அழகிரிசாமி / தஞ்சாவூர் : அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு. புட்பம் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2006 | [3] வீரடிப்பட்டி கிராம நாட்டுப்புற மருத்துவம் : ஓர் ஆய்வு / முதுகலைத் தமிழ்ப்பட்டத்திற்குரிய திட்டக்கட்டுரை / செ. இரமேசு ; நெறியாளர் : திரு. பெரிய. வீரசிகாமணி / தஞ்சாவூர் : அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு. புட்பம் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2006 | [4] நாட்டுப்புற மகளிர் விளையாட்டுக்கள் / முதுகலைத் தமிழ்ப்பட்டத்திற்குரிய திட்டக்கட்டுரை / இரா. சாந்தலெட்சுமி; நெறியாளர் : திரு. இரா. சீனிவாசன் / தஞ்சாவூர் : அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு. புட்பம் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2006 | 4 Dissertations in 1 v. M.A. CTThs282 Bh. U
283 பாதிரிமேடு கிராம மக்களின் நாட்டுப்புறக்கதைகள் ஓர் ஆய்வு / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குறிய திட்டக்கட்டுரை /இணைப்பு : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் / து. இரமேஷ்குமார்; நெறியாளர் : பேராசிரியர் த. சத்திநாதன் / பூண்டி : தமிழ்த்துறை, அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 [1] | [2] கீழ்புளியம்பட்டு கிராமத்தில் வழங்கப்பெறும் பழமொழிகள் : ஓர் ஆய்வு / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குறிய திட்டக்கட்டுரை / ச. பாலசுப்ரமணியன்; நெறியாளர் : எஸ். அழகிரிசாமி / பூண்டி : தமிழ்த்துறை, அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | [3] கீழ்க்கடம்பூர் (நாட்டுப்புற ) நம்பிக்கைகள் ஓர் ஆய்வு / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குரிய திட்டக்கட்டுரை / ச. புனித ஆரோக்கிய மேரி; நெறியாளர் : முனைவர் கோ. மலையப்பன் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | [4] நன்னிலம் வட்டார நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகள் / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குரிய திட்டக்கட்டுரை / வீ. சந்திரமோகன்; நெறியாளர் : முனைவர் க. மனோகரன் / பூண்டி : தமிழ்த்துறை, அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | 4 Dissertations in 1 v. M.A. CTThs283 Bh. U
284 நீடாமங்கலம் வட்டார நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / இணைப்பு : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குறிய திட்டக்கட்டுரை /சி. இரமேசு; நெறியாளர் : மா. சேகர் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 [1] | [2] பாதிரிமேடு கிராம மக்களின் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு /அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட முதுகலைத்தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் பாடத்தின் ஒரு பகுதியான ஆய்வுக்கட்டுரை / க. சுபாஷ்சந்திரபோஸ்; நெறியாளர் : வீ. சிவபாதம் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | [3] அம்மாபாளைய கிராமிய நாட்டுப்புறப்பாடல் /இணைப்பு : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் / முதுகலைத் தமிழ்ப் பட்டத்திற்குறிய திட்டக்கட்டுரை / செ. இராமராசு; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் க. மனோகரன் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | [4] மணலூர் கிராம மக்களின் ஒப்பாரிப் பாடல்கள் : ஓர் ஆய்வு / அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட முதுகலைத்தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் பாடத்தின் ஒரு பகுதியான ஆய்வுக்கட்டுரை / இரா. இராஜேந்திர பிரதாப்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் சு. திருமாவளவன் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 | [5] திட்டை கிராம நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் : அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட முதுகலைத்தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் பாடத்தின் ஒரு பகுதியான ஆய்வுக்கட்டுரை / செ. அம்பிகா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் கோ. மலையப்பன் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி, தன்னாட்சி, 2006 / 5 Dissertations in 1 v. M.A. CTThs284 Bh. U
285 வலங்கைமான் வட்டார "வேளாண் கலைச்சொற்கள்" : ஓர் ஆய்வு / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சு. இராசப்பா ; நெறியாளர் மு. இளமுருகன் / தஞ்சாவூர் : தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 1989 [1] | [2] முசிரி வட்டார வேளாண் கலைச்சொற்கள் : ஓர் ஆய்வு / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / மா. இராசசேகரன்; நெறியாளர் : மு. இளமுருகன் /தஞ்சாவூர் : தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 1989 | [3] நடுக்காவேரி "வெற்றிலைக் கொடிக்கால்" கலைச்சொற்கள் /பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / சோ. கண்ணதாசன்; நெறியாளர் : முனைவர் மு. இளமுருகன் /தஞ்சாவூர் : தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 1991 | 3 Dissertations in 1 v. M.A. CTThs285 Bh. U
286 திருமானூர் வட்டாரத் தொழிற் கலைச்சொற்கள் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் திட்டக்கட்டுரை / க. வளையாபதி ; நெறியாளர் : முனைவர் பா. மதிவாணன் / தஞ்சாவூர் : தமிழ்த்துறை, உயராய்வுமையம், தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 2000 [1]| [2] ஒரத்தநாடு வட்டாரக் கைவினைச் சொற்கள் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / உ. இராஜா; நெறியாளர் : முனைவர் மு. இளமுருகன் / தஞ்சாவூர் : தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 1991 M.A. CTThs286 Bh. U
287 சங்க இலக்கியத்தில் நிறச்சொற்கள் / தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக எம்.ஃபில் பட்டத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / த. இளஞ்செழியன்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் எச். சித்திரபுத்திரன் / தஞ்சாவூர் : தொகுப்பியல் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், 1993 M.Phil. CTThs287 TU
288 Sociolinguistic Description of Krishnavagai Speech in Tamilnadu : Kanyakumari District / Dissertation Submitted in Partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / V.Thayalan; Supervisor: Dr. R. Balakrishnan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 Ph. D. CTThs288 AU
289 Dialect Differences and Social Stratificaction in Tamilnadu Village / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K. M. Irulappan; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979/ Part.1 Ph. D. CTThs289 AU
290 Dialect Differences and Social Stratificaction in Tamilnadu Village / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K. M. Irulappan; Supervisor: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979/ Part.2 Ph. D. CTThs290 AU
291 சங்க இலக்கியப் பின்னணியில் திராவிட மொழி இலக்கியங்கள் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : பி. சேதுராமன்; நெறியாளர் : முனைவர் சி. சித்ரா / திருச்சிராப்பள்ளி : தமிழாய்வு துறை, தேசியக் கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs291
292 The problems of Learning and Teaching Tamil as First Language in Schools / Thesis submitted ot the University of Mysore for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics by / M. Thandapani / K. Ramasamy / University of Mysore / 1999 Ph. D. CTThs292 UoMy
293 தமிழில் இலக்கிய வரலாற்றின் போக்கும் அதன் பின்புலமும் / முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. சிவக்குமார்; நெறியாளர் : முனைவர் ம. மதியழகன் / புதுச்சேரி : சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற் புலம், புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs293 PU
294 An Analysis of Twentieth Century English-Tamil Translation Works / Dissertation Submitted to Tamil University, Thanjavur for the award of the Doctor of Philosophy in Translation (English) / by S. Akash; Research Guide: Dr. S. Radhakrishnan / Thanjavur: Department of Translation, Tamil University, 2007 / Donated by Prof. K. Ramasamy Ph. D. CTThs294 TU
295 A Study of the Effect of Diglossia on Literacy Development and its Cognitive Consequences / Thesis submitted for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by R. Nakkeerar; under the guidance of Prof. A. K. Srivastava / Mysore : University of Mysore, 1994 Ph. D. CTThs295 UoMy
296 Language of Advertisements in Tamil Mass Media / Thesis submitted to the University of Mysore for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by G. Santhia Bai; under the guidance of Dr. K. Ramasamy / Mysore : University of Mysore, 1999 Ph. D. CTThs296 UoMy
297 பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் அயலகத் தொடர்புகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஜெ. அரங்கராஜ்; நெறியாளர் : தா. ஈசுவரபிள்ளை / தஞ்சாவூர் : இலக்கியத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs297 TU
298 கண்ணதாசன் படைப்புக்களில் தன் அனுபவங்கள் / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் த. சுவாமிநாதன்; நெறியாளர் : முனைவர் சி. மனோகரன்/ திருப்பனந்தாள் : தமிழாய்வுத்துறை,திருவளர்திரு காசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமிகள் கலைக்கல்லூரி, 2008. Ph. D. CTThs298 Bh. U
299 தமிழக ஆந்திர எல்லையில் வழங்கும் தமிழ் : மொழியியல் ஆய்வு / ந. கலைவாணி, மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வ. ஜெயதேவன் / சென்னை : தமிழ் மொழித்துறை,சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs299 UOM
300 தமிழ்ச்சொல்லகராதியின் பதிவமைப்பு நெறிமுறைகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் [எம்.ஃபில்] பட்டப்பேற்றின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / செல்வி அ. சரசுவதி; நெறியாளர் : பெ. மாதையன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 M.Phil. CTThs300 TU
301 மகன்களும் காதலிகளும் = Sons and Lovers : English to Tamil Translation / A Thesis submitted to Tamil University, Thanjavur in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Translation (English) Annexure / by N. Swaminathan; Guide: Dr. S. Radhakrishnan / Thanjavur: Department of Translation (English), Tamil University, 2002 Ph. D. CTThs301 TU
302 காமராசர் மாவட்ட வெம்பக்கோட்டை ஒன்றிய அருந்ததியரின் நாட்டார் வழக்காறுகள் : ஓர் இனவரைவியல் ஆய்வு = Folklore of Arunthathiyars in Vembakottai Union of Kamarajar District : An Ethnographic Study / நாட்டார் வழக்காற்றியலில் முனைவர் பட்டத்திற்காக (பிஎச். டி) அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தே. அ. மாசிலாமணி; நெறியாளர் : முனைவர் தே. லூர்து / திருநெல்வேலி : நாட்டார் வழக்காற்றியல் துறை, தூய சவேரியார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி, 2004 Ph. D. CTThs302 MSU
303 The Problems of Learning and Teaching English as a Foreign Language at School Level in Thailand / A Thesis submitted to the University of Mysore in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / Research Scholar: Phramaha Niyom Arnmai; Under the supervision of Dr. T. Manian / Mysore : Post-Graduate Department of Studies in Linguistics, Kuvempu Institute of Kannada Studies, University of Mysore, 2005 Ph. D. CTThs303 UoMy
304 மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் தமிழாய்வு : ஆய்வுப் பரப்பும் ஆய்வு முறையும் / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. துரையரசன்; முனைவர் ம. சத்தியமூர்த்தி / கும்பகோணம் : தமிழ்த்துறை, அரசினர் கல்லூரி தன்னாட்சி, 2002 Ph. D. CTThs304 Bh. U
305 இந்திய இலக்கியங்களில் அகலிகை / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்து முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / சாமி. தமிழ்ப்பூங்கனிமொழி, தமிழாய்வுத் துறை,தூய வளனார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி,திருச்சிராப்பள்ளி-1998 Ph. D. CTThs305 Bh. U
306 Humanism in Modern English and Indian Fiction -A Comparative Study / Thesis submitted to Tamil University in partial fulfillment for the award of the Degree of Doctor of Philosophy/ A.Saburunnisa,School of Indian Languages,Tamil University,Thanjavur-2004 Ph. D. CTThs306 TU
307 தமிழ் இலக்கியங்களில் அறக்கோட்பாடுகளின் வளர்ச்சி வரலாறு / முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / அ. இளவளகன்; ஆய்வு மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வ. ஜெயதேவன் / சென்னை : ,தமிழ் மொழித்துறை,சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2005. Ph. D. CTThs307 UOM
308 சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகராதியில் பெயரடை,வினையடைப்பதிவுகள் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சி. செல்வராணி; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் பெ. மாதையன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 M. Phil. CTThs308 TU
309 அக்ஞேயரின் கதைகளில் வாழ்வின் எதார்த்த சித்திரம் : இந்தி-தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் திறனாய்வும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மொழிபெயர்ப்புத் துறையில் முனைவர் பட்டத்திற்காக ஒப்புவிக்கும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : அ. மாணிக்கவேல்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் ச. இராதாகிருட்டிணன் / தஞ்சாவூர் : மொழிபெயர்ப்புத் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2004 Ph. D. CTThs309 TU
310 ஓலைச் சுவடிப்பதிப்பு வரலாறு = History of Manuscript Edition in Tamil / ஆய்வாளர் ஜெ. முத்துச்செல்வன் / நெறியாளர் முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் / 2007. Ph. D. CTThs310
311 திண்டுக்கல் மாவட்ட மட்பாண்டக் கலைகள் : ஓர் ஆய்வு = The Study on the Art of Pottery in Dindigul District- Tamilnadu / பாரதியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் பகுதி நேர ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ச. முத்துவேல்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் பொ. மா. பழனிச்சாமி / பொள்ளாச்சி : நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, 2008 Ph. D. CTThs311 BU
312 நம்பியாண்டார் நம்பியின் படைப்புகள் : ஓர் ஆய்வு / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. உமாமகேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் பு. பிரகாசம் / சென்னை : தமிழ்த்துறை, பச்சையப்பன் கல்லூரி, 2004 Ph. D. CTThs312
313 கோபி வட்டார சிறு தெய்வ வழிபாட்டு மரபுகள் / பாரதியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் (பகுதிநேரம்) ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : திருமதி. வே. ப. சுதாமகேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. கணேசன் / பொள்ளாச்சி : தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, 2005 Ph. D. CTThs313 BU
314 திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் காட்டும் பன்முகக் கோட்பாடுகள் / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : எஸ். இராமதாஸ்; நெறியாளர் : முனைவர் பு. பிரகாசம் / சென்னை : தமிழ்த்துறை, பச்சையப்பன் கல்லூரி, 2005 Ph. D. CTThs314 UOM
315 கம்பராமாயணத்தில் அணிநலன் / முனைவர் பட்ட பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் த. செயப்பிரகாசு ; ஆய்வு நெறியாளர் : வ. ஜெயதேவன் / சென்னை : தமிழ்மொழித்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2007 Ph. D. CTThs315 UOM
316 தினமணிகதிர் சிறுகதைகள் : ஓர் ஆய்வு : 1995-1999 / சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டத்திற்காக (Ph. D) அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : அரங்க. இராமாநுசம்; நெறியாளர் : முனைவர் பெ. அர்த்தராரீசுவரன் / சென்னை : தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, 2005 Ph. D. CTThs316 UOM
317 Problems and Tangles in Translating D. H. Lawrence's Novel Sons and Lovers / A Thesis submitted to Tamil University, Thanjavur in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Translation (English) : Annexure attached / By B. Swaminathan; Research Guide: Dr. S. Radhakrishnan / Thanjavur: Department of Translation: English, Tamil University, 2002 Ph. D. CTThs317 TU
318 சி. ஆர். ரவீந்திரன் நாவல்கள்: சமுதாயப்பார்வை / பாரதியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் பகுதிநேர ஆய்வேடு / மு. ஜோதிமணி; நெறியாளர் : முனைவர் பொ. மா. பழனிசாமி / பொள்ளாச்சி : தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, 2005. Ph. D. CTThs318 BU
319 தமிழ் எண் கணித வரலாறு / வே. வினோபா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் ச. பரிமளா / தஞ்சாவூர் : தொல்லறிவியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1998 / Donated by Prof. K. Ramasamy Ph. D. CTThs319 TU
320 Strategies for Construction of Technical Terminologies in the Mother Tongue: Tamil / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by V. Thiyagarajan; Research Guide: Dr. G. Subbiah / Madurai: Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, 2002 Ph. D. CTThs320 MKU
321 The Persona and the Self Portrait of Maya Angelou, the Phenomenal Woman / A Thesis submitted to the Bharathidasan University, Tiruchirappalli for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in English / by M. H. Mohamed Rafiq; Research Guide: Dr. V. Ramasamy / Tiruchirappalli: Post Graduate and Research Department of English, Periyar E. V. R. College (Autonomous), 2007 Ph. D. CTThs321 Bh. U
322 A Contrastive Study of Malayalam and Tamil : Based on a Story / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Submitted by Reg. No. 1675; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja (Handwritten Thiruvalluvan) / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1986-87 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs322 AU
323 Modernization of Tamil in Adminstration / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy / by L. Ramamoorthy; Guide: Dr. R. Balakrishnan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs323 AU
324 Tamil Dialects of Kanyakumari District with special reference ot Vilavancodu Taluk / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy/ G.Yesudhason; Research Guide: Prof. S. Agesthialingom / Annamalai University,1977 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs324 AU
325 Translation of Ernest Hemingway's Novel A Farewell to Arms From English to Tamil and Critical Analysis of IT / A Dissertation submitted to Tamil University, Thanjavur for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Translation (English) / By K. Sivakumar; Research Guide: Dr. S. Radhakrishnan / Thanjavur : Department of Translation, Tamil University, 2008 Ph. D. CTThs325 TU
326 A Telugu Dialect of South Arcot District: A Descriptive Outline / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics /Reg. No. 4014; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1972 / / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs326 AU
327 South Arcot Tuluva Vellala Dialect of Tamil : A Descriptive Outline / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics /Reg. No. 2711; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 / / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs327 AU
328 A Contrastive Study of Malayalam and Tamil : Based on a Story / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Submitted by Reg. No. 1675; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja (Handwritten Thiruvalluvan) / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1986-87 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs328 AU
329 A Descriptive Study of Bahasa Mlesya : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1073; Research Guide: S. Natanasabapathy / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs329 AU
330 A Descriptive Study of Bahasa Mlesya : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1072; Research Guide: S. Natanasabapathy / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs330 AU
331 Direct and Indirect Report in Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Philosophy in Linguistics / K. Suseelabai: Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979 M. Phil. CTThs331 AU
332 A Descriptive Study of Bahasa Mlesya : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1075; Research Guide: S. Natanasabapathy / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs332 AU
333 A Descriptive Outline of Gounders' Dialect of Vedasandur / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. --- Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1973 / Annamalai University / 1973 / M.A. M. A. CTThs333 AU
334 இக்காலத் தமிழில் சொல்லாக்கம் : ஆட்சித்துறைச் சொற்களில் ஒரு சிறப்பாய்வு / டாக்டர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / இ. மறைமலை; நெறியாளர் : டாக்டர் பொன். கோதண்டராமன் / சென்னை : தமிழ் இலக்கியத் துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1983 Ph. D. CTThs334 UOM
335 A Contrastive Study of The Structure of the Noun Phrase in Tamil and Sinhala / Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / M. A. M. Nuhman; Research Guide: Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1988 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs335 AU
336 Compound Verbs in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / A. Karthikeyan; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1983 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs336 AU
337 Sandhi in Modern Tamil / Thesis submitted for the Degee of Doctor of Philosophy in Linguistics/ D.Renganathan; Guide: Dr. K. Karanakaran / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1983 / Ph. D./ Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs337 AU
338 A Descriptive Grammar of Tolkappiyam : Phonology, Morphophonemics and Morphology / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K.Balasubramanian ; Research Guide: Prof S. Agesthialingom/ Annamalai University / 1981 Ph. D. CTThs338 AU
339 The Syntactic Study of the Various Verbal Participles in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy/ S. Venugopal; Research Guide: Prof. P. S. Subrahmanyam / Annamalainagar: Annamalai University, 1984 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs339 AU
340 Anaphora in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / B. Padmanabha Pillai; Research Guide: Prof S. Agesthialingom / Annamalainagar: Annamalai University, 1982 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs340 AU
341 An Analysis of Kinship Terms as used by Palayankottai Communities / Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Master of Arts in Linguistics / No. 126; Dr. J. Neethivanan / Madurai: Madurai Kamaraj University, 1979-80 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs341 MKU
342 A Descriptive Outline of Kallar Dialect of Thanjavur Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Submitted by Reg. No. 2589; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1968-69 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs342 AU
343 The Semiological Structure of Amrita Pritam's Novel 'Doctor Dev' / Dissertation submitted towards the partial fulfilment of the degree of MASTER OF PHILOSOPHYin Anthropological Linguistics Punjabi University Patiala / Submitted by Kultar Kaur; under the supervision of Prof. Dr. S. Vaidyanathan / Patiala: Department of Anthropological Linguistics Punjabi University, 1979 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs343 Pu. U
344 A Linguistics Study of Telugu Bilinguals in Tamilnadu / Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 124; Supervisor: Dr. R. Kothandaraman / Madurai: School of Tamil and Other Indian Languages, Madurai Kamaraj University, 1980 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs344 MKU
345 Adverbial Clause in Tamil / Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 125; Supervisor: Dr. T. Sethupandian / Madurai: School of Tamil and Other Indian Languages, Madurai Kamaraj University, 1979-80 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs345 AU
346 Descriptive Study of the Pallar's Dialect of Alanganoor Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 127; Supervisor: Dr. P. M. Ajmal Khan / Madurai: School of Tamil Studies and Indian Languages, Madurai Kamaraj University,1980 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs346 MKU
348 The Semiological Structure of D. H. Lawrence's Lady Chatterley's Lover / A thesis presented for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY in the faculty of Arts and Social Sciences / by Pradeep Kaur; under the supervision of Prof. H. S. Gill / Patiala: Department of Anthropological Linguistics, Punjabi University, 1979/ Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs348 Pu. U
349 Language of Mullaipa:ṭṭu / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Diploma in Linguistics / Reg. No. 7112; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Dip. in Linguistics CTThs349 AU
350 A Morphological Study of the Verbs in Putirukku Peyar Pu: Ma: / Reg. No. 603/ Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University, in partial fulfilment of the Certificate course in Linguistics / Reg. No. 603; Supervisor: Dr. A. Ananthakrishna Pillai / Nagercoil: Department of Linguistics, S.T.Hindu College, 1980 / Dip.in Linguistics/ Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Cert. In Linguistics CTThs350 MKU
351 Noun Morphology of Subhashini's Novel : Thimir / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University, in partial fulfilment of the Certificate course in Linguistics / Reg. No. 602; Supervisor: Dr. A. Ananthakrishna Pillai / Nagercoil: Department of Linguistics, S.T.Hindu College, 1980 / Dip.in Linguistics/ Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Cert. In Linguistics CTThs351 MKU
352 Cakkili Dialect : Noun Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Diploma in Linguistics / Regd. No. 812; Supervisor: Dr. A. Ananthakrishna Pillai / Nagercoil: Department of Linguistics, S.T.Hindu College, 1980 / Dip.in Linguistics/ Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Dip. in Linguistics CTThs352 MKU
353 A Descriptive Study of Vellala Dialect of Tamil : Phonology and Morphology of Nagapattinam Taluk Tanjavur District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics /Reg. No. 2712; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1976 / / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M.A. CTThs353 AU
354 A Contrastive Study of Malayalam and Tamil : Based on a Story / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Submitted by Reg. No. 1675; Supervisor: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalanagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1986-87 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs354 AU
355 A Descriptive Study of Bahasa Mlesya : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1073; Research Guide: S. Natanasabapathy / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs355 AU
356 Direct and Indirect Report in Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Philosophy in Linguistics / K. Suseelabai: Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1979 // Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. Phil. CTThs356 AU
357 A Description of Urdu Spoken by Dakhani Muslims at Madurai / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / K. Vasanthi; Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986 // Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs357 AU
358 A Descriptive Study of Kongu Vellala Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ Ponnusamy. Ma ; Research Guide : Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1978 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs358 AU
359 A Descriptive Study of Nanjilnadu Saliyar Dialect of Tamil : Phonology and Morphology / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. ..; Research Guide : Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1977 // Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs359 AU
360 கம்பராமாயணத்தில் அணிநலம் / அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு டாக்டர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / கு. இராசேந்திரன்; மேற்பார்வையாளர் : டாக்டர் கொ. இலட்சுமணசாமி / அண்ணாமலைநகர் : தமிழ்த்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1982 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs360 AU
361 Chingleput Telugu: A Descriptive Study / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics /Reg. No. 3826; Research Guide: Dr. K. Karunakaran / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1973 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs361 AU
362 Phonology and Morphology of Rathipathi's : ATU VA:ṆA:MṬI KAṆṆU UṈAKKU / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University, Madurai, as the partial fulfilment of the requirements of the Certificate in Linguistcs / Reg. No. 604; Research Guide: A. Ananthakrishna Pillai / Nagercoil: Department of Linguistics, S. T. Hindu (Evening) College, 1980 / / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Cert. In Linguistics CTThs362 MKU
363 A Comparative Study of Two Bible Translations in Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / by P. David Prabhakar; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1986-87 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs363 AU
364 Historical Study of Tamil Verbal Suffixes from Early to Middle Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / H. Chithira Puthira Pillai; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1982 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs364 AU
365 A Contrastive Analysis of the Relative Clauses in Tamil and English / K.Ramasamy / CAS / Annamalai University / 1988
366 Case System in Modern Tamil / Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / R.Vasu; Research Guide: D. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1988 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs366 AU
367 The Auxiliary Verbs in Kannada / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / Venkatramana Ganapati Bhat; Research Guide: D. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1980 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs367 AU
368 Historical Study of Tamil Verbal Suffixes from Early to Middle Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / H. Chithira Puthira Pillai; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam/ Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1982 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs368 AU
369 Compound Verbs in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / A. Karthikeyan; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1983 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs369 AU
370 Case System in Tamil / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / V. Samuel Arul Raj; Supervisor: Prof. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1981 / Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs370 AU
371 A Descriptive Grammar of Naiki / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics/ S. Krishnamoothy; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam / Annamalainagar: Annamalai University, 1984 Ph. D. CTThs371 AU
372 South Arcot Kamma Dialect of Telugu : A Descriptive Outline / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics/ V.Gopal; Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Department of Linguistics / Annamalainagar: Annamalai University / 1975 M. A. CTThs372 AU
373 Descriptive Outline of a Muslim Dialect of Telugu: Spoken in Obili, Cuddapah District / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Regd. No. 3282; Research Guide: Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar: Department of Linguistics, Annamalai University, 1970 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs373 AU
374 தமிழ் இலக்கண வளர்ச்சிக்கு இலங்கை அறிஞர்களின் பங்களிப்பு / பொன்னையா செங்கதிர்ச்செல்வன்
375 A Phonological Grammar of Telugu Cases / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1678; Research Guide: Prof. S. V. Shanmugam /Annamalainagar: Annamalai University, 1987/ / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs375 AU
376 Loan Words in Tamil : Except Sankrit / Thesis submitted for the Degree of Master of Letters / T.S.Manickam; Research Guide: Prof. T. P. Meenakshisundaran / Annamalai University / 1963/ Donated by Prof. S. V. Shanmugam Ph. D. CTThs376 AU
377 Urdu Language : Noun Morphology / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University, Madurai for the Diploma course in Linguistics / Reg No. 813; Research Guide: Dr. V. Chidambaranatha Pillai / Nagercoil : Department of Linguistics, S. T. Hindu Evening College, 1980 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Dip. Lin. CTThs377 MKU
378 A Grammar of Tirukkural with Transliteration, Translation & Index / by A. Dhamotharan; Supervisor: Dr. V. I. Subramoniam / submitted for the Degree of Doctor of Philosophy through the Department of Tamil Research, University of Kerala, 1966 / / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Ph. D. CTThs378 UoK
379 Postpositions in Modern Tamil / Thesis submitted to the University of Mysore for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / G. Palanirajan under the guidance of Dr. K. Ramasamy / Mysore : University of Mysore, 2007 Ph. D. CTThs379 UoMy
380 சங்க அகப்பாடல்களில் கருப்பொருள்கள் = Sanga Agappadalkalil Karuporulkal / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. செந்தில்; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் நா. மாதவி / திருப்பனந்தாள் : தமிழ்த்துறை, திருவளர்திரு காசிவாசி சுவாமிநாதசுவாமிகள் கலைக்கல்லூரி, 2007 Ph. D. CTThs380 Bh.U
381 அகிலன் நாவல்களில் பெண்மை / முனைவர் பிஎச்.டி பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / முழுநேர ஆய்வாளர் : இரா. புகழ்ச்செல்வி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் ஜோசபின் டோரதி / சென்னை : தமிழ்த்துறை, இராணிமேரி கல்லூரி, 2008 Ph. D. CTThs381 UOM
382 இடைநிலைக்கல்விக்கான பள்ளிக்கலைத் திட்டத்தில் தமிழ் இலக்கியங்கள் = Tamil literatures in the curriculum of secondary Education / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சி. செல்வி; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் நா. மாதவி / திருப்பனந்தாள் : தமிழ்த்துறை, திருவளர்திரு காசிவாசி சுவாமிநாதசுவாமிகள் கலைக்கல்லூரி, 2008 Ph. D. CTThs382 Bh. U
383 பழந்தமிழ்ப் போர்மறவர்தம் புறவாழ்வும் அகவாழ்வும் / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. இலட்சுமி ; நெறியாளர் : முனைவர் சா. வளவன் / சென்னை : தமிழ்த்துறை, பச்சையப்பன் கல்லூரி, 2008 Ph. D. CTThs383
384 செஞ்சி-சிங்கவரம் ஸ்ரீஅரங்கநாதர் திருக்கோயில் ஓர் ஆய்வு / சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : திருமதி சீ. வசந்தா; நெறியாளர் : முனைவர் சு. வஜ்ரவேலு / சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs384 UOM
385 தமிழ்ச் சமூக வரலாறு : கண்ணகி கதைகள் ; பின்னிணைப்பு / முனைவர் பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / கு. சுதாகர்; நெறியாளர் : முனைவர் வீ. அரசு / சென்னை : தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2009 / Donated by Prof. K. Ramasamy Ph. D. CTThs385 UOM
386 தமிழ்ச் சமூக வரலாறு : கண்ணகி கதைகள் / முனைவர் பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / கு. சுதாகர்; நெறியாளர் : முனைவர் வீ. அரசு / சென்னை : தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2009 / இவ்வாய்வேட்டிற்கான பின்னிணைப்பு தனித்தொகுதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது / Donated by Prof. K. Ramasamy Ph. D. CTThs386 UOM
387 பதினாறாம் நூற்றாண்டு இலக்கணங்களில் தொல்காப்பிய நெறிகள் / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. மகேஸ்வரி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் ய. மணிகண்டன் / சென்னை : தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2010 Ph. D. CTThs387 UOM
388 Polysemy in Ladakhi / Thesis submitted to the University of Mysore for the award of Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by Konchok Tashi ; under the guidance of Professor K. Ramasamy / Mysore : University of Mysore, 2010 Ph. D. CTThs388 UoMy
389 The Effects of Explicit Grammar Instruction on the Acquisition of English Relative Clauses by Persian Learners / Thesis submitted to the Department of Studies in Linguistics, University of Mysore, Mysore in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / Research Scholar : Syed Jalal Abdolmanafi Rokni; under the guidance of Dr. K. Ramasamy / Mysore : University of Mysore, 2010 Ph. D. CTThs389 UoMy
390 A Linguistic Approach to E-English / A Thesis submitted to the Department of Linguistics, Kuvempu Kannada Adhyayana Samsthe of Mysore Unversity in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / by Naveen Kumar HC; under the supervision of Dr. K. Ramasamy / Mysore : Department of Linguistics, Kuvempu Kannada Adhyayana Samsthe of Mysore Unversity, 2010 Ph. D. CTThs390 UoMy
391 அகநானூற்றுப் பதிப்புகள் : பாடவேறுபாடுகளும் உரைவேறுபாடுகளும் / அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர்பட்ட (பிஎச். டி) ஆய்வின் நிறைவாகப் பணிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் மா. பரமசிவன்; நெறியாளர் பேரா. இரா. தாமோதரன் / காரைக்குடி : தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், 2011 / பின்னிணைப்பு Ph. D. CTThs391 Al. U
392 அகநானூற்றுப் பதிப்புகள் : பாடவேறுபாடுகளும் உரைவேறுபாடுகளும் / அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர்பட்ட (பிஎச். டி) ஆய்வின் நிறைவாகப் பணிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் மா. பரமசிவன்; நெறியாளர் பேரா. இரா. தாமோதரன் / காரைக்குடி : தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், 2011 Ph. D. CTThs392
393 Paradise Lost and Cilappatikāram: A Study in Transcultural Literary Relations between the East and the West / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy to the University of Madras / by S. Kingsley Edwin; Supervisor: Dr. V. Murugan / Chennai : Postgraduate and Research Department of English, Presidency College (Autonomous), 2008 / Donated by Prof. P. Marudanayagam Ph. D. CTThs393 UOM
394 The Philosophy of Langauge in Tamil Society : Classical Tamil Minor Research Project Final Report; April 2007-March 2008 / Submitted by Dr. T. Dharmaraj / to Mysore: Centre for the Excellence of Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, 2008 Short Term Project Report CTThs394 Dharmaraj, T., Dr.
395 The Philosophy of Langauge in Tamil Society : Classical Tamil Minor Research Project Final Report; April 2007-March 2008 / Submitted by Dr. T. Dharmaraj / to Mysore: Centre for the Excellence of Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, 2008 Short Term Project Report CTThs395 Dharmaraj, T., Dr.
396 Survey and Classification of Indus Script in Rockart, Pottery etc. in Tamilnadu : Earliest Tamil Epigraphy from Pre Harappan to Pre Brahmi Period / Dr. R. Mathivanan / CECT Project 2007-2008 submitted to Central Institute of Classical Tamil, Chennai Short Term Project Report CTThs396 Mathivanan, R., Dr
397 Survey and Classification of Indus Script in Rockart, Pottery etc. in Tamilnadu : Earliest Tamil Epigraphy from Pre Harappan to Pre Brahmi Period / Dr. R. Mathivanan / CECT Project 2007-2008 submitted to Central Institute of Classical Tamil, Chennai Short Term Project Report CTThs397 Mathivanan, R., Dr
398 A Minimalist Approach to Natural Language Processing / Thesis submitted to the University of Madras for the Degree of Doctor of Philosophy / by R. Balasundaram; Research Guide: Dr. N. Deiva Sundaram / Chennai : Linguistic Studies Unit, Department of Tamil Language, University of Madras, 2005 Ph. D. CTThs398 UOM
399 The Heroic Poetry of Classical Tamil : Ancient Greek & Sumerian : Final Report / Prof. Dr. M. J. Rabi Singh / 2007-2008 Short Term Project Report CTThs399 Rabi Singh, Dr. M. J.
400 Toward Formulating Formal Phonological Rules of Tolkappiyam : Ezhuttatikaram / K. Rangan / Chennai : Central Institute of Classical Tamil, 2009 Short Term Project Report CTThs400 Rangan K
401 தமிழ்-வடஇந்திய மொழிகட்கு இடையேயான வேர்ச்சொல், இலக்கண ஒப்புமைகள் குறித்த ஆய்வு : பகுதி. 1 = An Investigation into possible etymological and grammatical connections between Tamil and North Indian Languages : Part. 1 / முனைவர் கு. இராசேந்திரன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், s.d. Short Term Project Report CTThs401 Rajendran, K., Dr.
402 தமிழ் வினையடிகளின் வரலாற்று மொழியியல் ஆய்வு = A Historical Linguistic Analysis of Tamil Verbal Bases : இறுதித் திட்ட அறிக்கை / திட்ட இணைப்பாளர் : முனைவர் ச. இராசேந்திரன் / நிதியுதவி : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை / தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2009 Short Term Project Report CTThs402 TU
403 தமிழ் வினையடிகளின் வரலாற்று மொழியியல் ஆய்வு = A Historical Linguistic Analysis of Tamil Verbal Bases : இறுதித் திட்ட அறிக்கை / திட்ட இணைப்பாளர் : முனைவர் ச. இராசேந்திரன் / நிதியுதவி : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை / தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2009 Short Term Project Report CTThs403 Rajendran, S., Dr.
404 தமிழக வரலாற்றில் கோயில்வாழ் ஔவையும் சங்க இலக்கியமும் : ஆய்வுத்திட்ட நிறைவு அறிக்கை = Short Term Research Project Report / Dr. J. R. Letchumi / Chennai : Presidency College, 2007-08 Short Term Project Report CTThs404 Letchumi, Dr. J. R.
405 பெண்ணிய நோக்கில் பிரபஞ்சன் புதினங்கள் / சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : திருமதி ரெ. இந்திரா; நெறியாளர் : முனைவர் கா. கோ. வேங்கடராமன் / நாமக்கல் : தமிழ்த்துறை, அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, 2010 Ph. D. CTThs405 UOM
406 சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் = Science in Sangam Literature : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்குப் பணிந்தளிக்கப்படும் ஆய்வுத்திட்ட ஆய்வேடு / முதன்மை ஆய்வாளர் : முனைவர் திருமதி சௌ. கீதா / கிருட்டிணகிரி : முனைவர் சௌ. கீதா, அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, 2009 Short Term Project Report CTThs406 Geetha, S., Dr.
407 சங்ககாலத்தில் ஆசீவகமும் ஐயனார் வழிபாடும் / ஆய்வாளர் : முனைவர் க. நெடுஞ்செழியன் / ஆய்வு உதவி : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை / [201?] Short Term Project Report CTThs407 Nedunchezhian, K., Dr
408 சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்களில் உடலரசியல் / முனைவர் ப. பத்மினி / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் 2006-2007 / சென்னை : இராணிமேரி கல்லூரி, 2007 Short Term Project Report CTThs408 Padmini, P., Dr.
409 தொல் பழங்கால நாகரிகங்களில் பெண் கவிஞர்கள் / பெ. சு. மணி / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், s. d. Short Term Project Report CTThs409 Mani, Pe. Su., Dr.
410 மேலை அறிஞர் பார்வையில் தமிழ் : நம் பார்வையில் அவர்கள் = Western Insights into The Classical Taml Literature and Culture / Evaluation by Prof. T. Murugarathanam / s.l. s.n. s. d. Short Term Project Report CTThs410 Murugarathanam, Prof. T.
411 தமிழும் மேற்கித்திய செமிட்டிக் மொழியினமும் = Tamilum mekittiya Semitic moliyinamum = Tamil and the Western Semitic Language Family / ம. சோ. விக்டர் / ஆய்வுத்திட்ட உதவி : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2009 Short Term Project Report CTThs411 Victor Ma. So.
412 லலித் பார்மரின் ஆங்கில நூல் மொழிபெயர்ப்பும் மனித உரிமைகளுக்குத் திராவிடர் கழகப் பரிசளிப்பும் = Translation of Human Rights by Lalit Parmer and Comparision of Dravidar Kazhaham and its Contribution / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : துரை. சந்திரசேகரன்; நெறியாளர் : முனைவர் ச. இராதாகிருட்டணன் / தஞ்சாவூர் : மொழிபெயர்ப்புத் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs412 TU
413 தமிழ் இலக்கியங்களில் விலங்கினச் சொற்களும் சொற்பொருண்மைச் செயல்பாடுகளும் : தொகுப்பும் ஆய்வும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டதிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : அ. தீபா / நெறியாளர் : எச். சித்திரபுத்திரன் / தஞ்சாவூர் : அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs413
414 Comparison of Tamil Tirukkural and Prakrit Vajjalaggam / Dr. A. Karthikeyan, Tamil University / Submitted to Chennai: Central Institute of Classical Tamil, 2009 Short Term Project Report CTThs414 Karthikeyan, A., Dr.
415 குறியியல் அணுகுமுறையில் குறுந்தொகை = Semiotic approach in Kurunthogai / தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக (Ph. D) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஏ. எழில்வசந்தன் / நெறியாளர் எல். ராமமூர்த்தி / புதுச்சேரி : புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 2009 Ph. D. CTThs415 TU
416 Thesis on Some Aspects of Bengali & Tamil Culture : A Contrastive Study / by Sanghamitra Chakrabarti; Guide: Dr. Sukla Chakrabarti for the Degree of Doctor of Philosophy (Arts) in Tamil Studies of University of Calcutta, 2008 Ph. D. CTThs416 UoC
417 Some Problems in Teaching Tamil / Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 5249; Supervisor: Prof. N. Kumaraswamy Raja / Annamalainagar : Department of Linguistics, Annamalai University, 1968 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M.A CTThs417 AU
418 பாரதியார் படைப்புகளில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் / முனைவர் [பிஎச். டி] பட்டத்திற்காகத் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப் பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. பாலசுப்பிரமணியன்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் அ. அழகிரிசாமி / விருத்தாசலம் : தமிழ்த்துறை, திரு கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி, 2009 Ph. D. CTThs418 Ti. U
419 தினமலர் வாரமலர்க் கவிதைகள் : ஓர் ஆய்வு : 1995-2000 / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : த. பழனிவேல்; நெறியாளர் : முனைவர் ஜோஸபின் டாரதி / சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2008 Ph. D. CTThs419 UOM
420 தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றுத் தரவுகள் : சங்க இலக்கியம் / முனைவர் (Ph.D) பட்டப்பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / நை. கரிகாலன்; மேற்பார்வையாளர் : வீ. அரசு / சென்னை : தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2009 Ph. D. CTThs420 UOM
421 காப்பியங்களில் நாட்டுப்புறக் கூறுகள் / திருச்சிராப்பள்ளி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டப் படிப்பிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. தீபா; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் வீ. சிவபாதம் / பூண்டி : தமிழ் உயராய்வு மையம், அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி தன்னாட்சி, 2008 Ph. D. CTThs421 Bh. U
422 பண்டைத் தமிழில் விறலி, பாடினி / தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் சா. சாந்தி; நெறியாளர் : முனைவர் ச. சிவகாமி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2006-2007 M. Phil. CTThs422 TU
423 இளம்பூரணம் சேனாவரையம் உரைவேறுபாடு / சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சோ. கோதண்டராமன்; நெறியாளர் : முனைவர் கா. கோ. வேங்கடராமன் / நாமக்கல் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி, 2008 / Donated by Dr. K. G. Venkataraman Ph. D. CTThs423 Pe. U
424 கருப்பையா : ஒரு வரலாற்று ஆய்வு / சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு எம். ஃபில். பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. ஆனந்தன் / மேற்பார்வையார் : முனைவர் மு. அரங்கசாமி / சென்னை : வரலாற்றுத்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, 2000 M. Phil. CTThs424 UOM
425 A Descriptive Study of Harijan Dialect of Tamil / Thesis submitted to the Annamalai University in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Linguistics / Reg. No. 1677 / Supervisor: Dr. S. V. Shanmugam / Annamalainagar : Annamalai University, 1986-87 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja M. A. CTThs425 AU
426 சங்க இலக்கியத்தில் மரங்கள் / ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காகத் தஞ்சைத் தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மு. பரமேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் ச. சிவகாமி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2007 M. Phil. CTThs426 TU
427 Kunrakudi Mutt and its Socio-Economic Impact on Kunrakudi Village : 1952-1995 : A Historical Study / Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Degree of Doctor of Philosophy (Ph. D) / by S. Subramanian; Supervisor : Dr. M. Rengaswamy / Chennai : Department of History, Presidency College, 2006 Ph. D. CTThs427 UOM
428 சங்க இலக்கியத்தில் யானை / தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.ஃபில்) பட்டத்திற்காக வழங்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : வீ. ஜெயக்கண்ணன்; நெறியாளர் : முனைவர் ச. சிவகாமி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2007 Ph. D. CTThs428 TU
429 Translation Techniques of A. K. Ramanujan : A Study / Thesis submitted to Tamil University in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Translation (English) / by M. Subramonia Pillai; Guide : Dr. S. Radhakrishnan / Thanjavur : Department of Translation, Tamil University, 2009 Ph. D. CTThs429 TU
430 பக்தி இலக்கியத்தில் சங்க அகமரபுக் கூறுகள் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவன முனைவர்பட்ட மேலாய்வுப் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வாளர் : முனைவர் க. அமுதா ; நெறியாளர் : முனைவர் க. இராமசாமி / மைசூர் : இந்திய மொழிகள் நடுவண் நிறுவனம், 2009 CICT PDF CTThs430
431 சங்க இலக்கியத்தில் ஆடவர் / தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்தின் பகுதி நிறைவிற்காக வழங்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஆ. அருள்மணி; நெறியாளர் : முனைவர் ச. சிவகாமி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2008 M. Phil. CTThs431 TU
432 சங்க இலக்கியத்தில் நம்பிக்கைகள் / சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. மு. கவிதா; நெறியாளர் : கா. கோ. வேங்கடராமன் / நாமக்கல் : முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத் துறை, அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, 2009 Ph. D. CTThs432 Pe. U
433 நாவலர் ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரின் சிலப்பதிகார உரைத்திறன் / முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காகப் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. லோகநாதன்; நெறியாளர் : முனைவர் த. மலர்க்கொடி / தஞ்சாவூர் : தமிழ்த்துறை-உயராய்வு மையம், தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக்கல்லூரி, 2008 Ph. D. CTThs433 Bh. U
434 Urdu Language Phonology / Thesis submitted to the Madurai Kamaraj University, Madurai for the Diploma course in Linguistics / Reg No. 811; Research Guide: Dr. V. Chidambaranatha Pillai / Nagercoil : Department of Linguistics, S. T. Hindu Evening College, 1980 / Donated by Prof. N. Kumaraswami Raja Dip. Lin. CTThs434 MKU
435 தமிழ் வினையடிகளின் வரலாற்று மொழியியல் ஆய்வு / தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக முனைவர் பட்டத்திற்காக (Ph. D) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : த. இராஜா; நெறியாளர் : முனைவர் ச. இராசேந்திரன் / தஞ்சாவூர் : மொழியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003 Ph. D. CTThs435 TU
436 A Descriptive Grammar of Tolkappiyam : Phonology, Morphophonemics and Morphology / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy K. Balasubramanian / Annamalai University / 1981 Ph. D. CTThs436 CT0020841 AU
437 தமிழ்ப் பெயர்ச்சொற்களின் ஆக்கமுறை அகராதி / தமிழப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (Ph. D) பட்டப்படிப்பிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் வெ. அகிலா; நெறியாளர் : பேரா. ச. இராசேந்திரன் / தஞ்சாவூர் : மொழியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2007 Ph. D. CTThs437 TU
438 The Aeneid and the Kambaramayana: A Comparative Study / Thesis submitted to the Bharathidasan University, Tirchirapalli, in fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in English / by G. Subramanian; Research Advisor: Dr. A. A. Manavalan /1987 Ph. D. CTThs438 Bh. U
439 Descriptive Study of Na:la:yira Divya Prabandham / Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy / I. Devasahayam / Research Guide : Prof. N. Kumaraswami Raja / Annamalainagar : Annamalai University, 1980 / Ph. D. Thesis Ph. D. CTThs439 CT0020843
440 Critical study of appar tevaram [Hymns] [Vol-II Dictionary-A Vowels] / S. Singaravelu / Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Annamalai University
/Thesis/dissertation / Annamalainagar : Annamalai University, 1967
Ph. D. CTThs440 CT0020832
441 The Descriptive Analysis of Villi Paaratam / K. Kuttalam Pillay / Thesis submitted to the University of Kerala through the Department of Tamil for the Degree of Doctor of Philosophy / Research Supervisor: Dr. S. V. Subramonian / Thiruvananthapuram : University of Kerala, 1974 / Ph. D. Thesis Ph. D. CTThs441
442 The Anatomy of Human Existence in the Novels of Anita Desai / A Thesis submitted to the Manonmaniam Sundaranar University for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy in English / A. Achariyam; Supervisor: Dr. S. Ravindranathan / Tirunelveli: Manonmaniam Sundaranar University, 1997 /Donated by Prof. P. Marudanayagam Ph. D. CTThs442 MSU
443 Literature as a Source of History: A Case Study on Luís Vas De Camões's OS LUSÍADAS / A Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in History / C. J. Davees; Research Guide: --/ Pondicherry: Department of History, Pondicherry University, 2007 / Donated by Prof. P. Marudanayagam Ph. D. CTThs443 PU
444 A Descriptive Study of Ci:vakacinta:mani / Theis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy SP. Thinnappan / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, Annamalai University, 1978 Ph. D. CTThs444
445 இன்றைய மக்கள் வழக்காற்றில் செவ்வியல் கால நம்பிக்கைகள் வழக்கும் இழப்பும் : ஒரு மதிப்பீடு / அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் Ph. D. பட்டத்திற்குப் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / கோ. அழகுராஜா, நெறியாளர் பேரா. முனைவர் மு. பாண்டி / தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், டிசம்பர் 2013 Ph. D. CTThs445
446 பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் மனிதவள மேம்பாடு / அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் Ph. D. பட்டத்திற்குப் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. கனகலட்சுமி, நெறியாளர் பேரா. முனைவர் மு. பாண்டி / தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், டிசம்பர் 2013 Ph. D. CTThs446
447 தொல்காப்பியத் தொடரடைவு = Concordance of Tholkappiyam / தொகுதி-1 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs447
448 தொல்காப்பியத் தொடரடைவு = Concordance of Tholkappiyam / தொகுதி-2 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs448
449 தொல்காப்பியத் தொடரடைவு = Concordance of Tholkappiyam / தொகுதி-3 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs449
450 தொல்காப்பியத் தொடரடைவு = Concordance of Tholkappiyam / தொகுதி-4 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs450
451 தொல்காப்பியத் தொடரடைவு = Concordance of Tholkappiyam / தொகுதி-5 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs451
452 முல்லைத் திணை ஆய்வு : தொகுதி-1 : திறனாய்வுப் பகுதி, முல்லைத்திணைப் பாக்கள், அருஞ்சொற்பொருள், சொல்லடைவு (அ முதல் ஏ வரை) / முனைவர் வாணி அறிவாளன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 201? CICT PDF CTThs452
453 முல்லைத் திணை ஆய்வு : தொகுதி-2 : சொல்லடைவு ஐ முதல் - தொடரடைவு ஐது வரை) / முனைவர் வாணி அறிவாளன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 201? CICT PDF CTThs453
454 முல்லைத் திணை ஆய்வு : தொகுதி-3 : தொடரடைவு ஐது முதல் முடிவு வரை, ஆராய்ச்சி அட்டவணைகள்) / முனைவர் வாணி அறிவாளன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 201? CICT PDF CTThs454
455 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு : திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்கு (PDF) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : திருக்குறள் தொகுதி-1 / ஆய்வாளர் முனைவர் வீ. பால்முருகன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs455
456 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு : திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்கு (PDF) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : திருக்குறள் தொகுதி-2 / ஆய்வாளர் முனைவர் வீ. பால்முருகன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs456
457 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு : திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்கு (PDF) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / ஆய்வாளர் முனைவர் வீ. பால்முருகன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs457
458 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு : திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்கு (PDF) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : நாலடியார் : தொகுதி-1 / ஆய்வாளர் முனைவர் வீ. பால்முருகன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs458
459 பதினண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு : திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, திரிகடுகம் / செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்கு (PDF) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : நாலடியார் : தொகுதி-2 / ஆய்வாளர் முனைவர் வீ. பால்முருகன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs459
460 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களில் குடியிருப்புகள் : இலக்கிய விளக்கம் / : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் செ. சண்முகதேவி/ முனைவர் நே. ஜோசப், ஆய்வு நெறியாளர் / தஞ்சாவூர் : அறிவியல்தமிழ் மற்றும் தமிழ்வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், திசம்பர் 2011 Ph. D. CTThs460
461 சங்க வாழ்வியலில் பறவை விலங்குகள் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் ப. உமாராணி / முனைவர் நே. ஜோசப், ஆய்வு நெறியாளர் / தஞ்சாவூர் : அறிவியல்தமிழ் மற்றும் தமிழ்வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், பிப்ரவரி 2012 Ph. D. CTThs461
462 இறையனாரகப்பொருள் : தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் க. ஜவஹர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2012 CICT PDF CTThs462
463 முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கணேசன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 201? CICT PDF CTThs463
464 பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தொகுதி-1 / ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கணேசன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs464
465 பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தொகுதி-2 / ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கணேசன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs465
466 பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தொகுதி-3 / ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கணேசன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs466
467 பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தொடரடைவு / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / தொகுதி-4 / ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கணேசன் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs467
468 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : தொடரடைவு : நானாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழிநானூறு / தொகுதி-1 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் இரா. சங்கர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs468
469 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : தொடரடைவு : நானாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழிநானூறு / தொகுதி-2 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் இரா. சங்கர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs469
470 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : தொடரடைவு : நானாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழிநானூறு / தொகுதி-3 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் இரா. சங்கர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs470
471 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : தொடரடைவு : நானாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழிநானூறு / தொகுதி-4 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் இரா. சங்கர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs471
472 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : தொடரடைவு : நானாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழிநானூறு / தொகுதி-5 / முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் முனைவர் இரா. சங்கர் / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs472
473 மணிமேகலை : தொடரடைவு /முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : முதல் தொகுதி : அ-ஈ/ ஆய்வாளர் முனைவர் பி. மஞ்சுளா / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs473
474 மணிமேகலை : தொடரடைவு /முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : இரண்டாவது தொகுதி : உ-ஓ/ ஆய்வாளர் முனைவர் பி. மஞ்சுளா / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs474
475 மணிமேகலை : தொடரடைவு /முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : மூன்றாவது தொகுதி : க-தா/ ஆய்வாளர் முனைவர் பி. மஞ்சுளா / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs475
476 மணிமேகலை : தொடரடைவு /முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : நான்காவது தொகுதி : தி-போ/ ஆய்வாளர் முனைவர் பி. மஞ்சுளா / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs476
477 மணிமேகலை : தொடரடைவு /முனைவர்பட்ட மேலாய்வு பட்டப்பேற்றிற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : ஐந்தாவது தொகுதி : ம-வை/ ஆய்வாளர் முனைவர் பி. மஞ்சுளா / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs477
478 The Search for Black Identity and Racial Consciousness in the Novels of James Baldwin and Richard Wright / Thesis submitted to Mahatma Gandhi University Kottayam for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in English by Nibu Thomson / Research Guide : Prof. John E. Abraham / Kottayam : Centre for Research in English Language and Literature, CMS College, 2012 Ph. D. CTThs478
479 Women characters as portrayed in the select fictions of Alice Walker / Thesis submitted to Madurai Kamaraj University for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in English by Auspin Anpuraj Baylis under the guidance of Dr. G. Jeyalakshimi / Madurai : Department of English Language Studies, 2007 Ph. D. CTThs479
480 The Female Phase in the selected novels of Anita Nair, Lalithambika Antharjanam and Arundhati Roy / Thesis submitted to Mahatma Gandhi University, Kottayam in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in English / R. Rajashree / Guide: Dr. Elizabeth Abraham / Kottayam : Mahatma Gandhi University, 2012 Ph. D. CTThs480
481 அகநானூறு : ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரின் உரைத்திறன் / பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டதிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் இரா. உமாமகேசுவரி; நெறியாளர் : முனைவர் த. மலர்க்கொடி / தஞ்சாவூர் : தமிழ் உயராய்வு மையம், தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் கரந்தைக் கலைக் கல்லூரி, 2014 Ph. D. CTThs481
482 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / முதல் தொகுதி அகரம் முதல் ஈகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs482
483 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / தொகுதி இரண்டு உகரம் முதல் ஓகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs483
484 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / தொகுதி மூன்று ககரம் முதல் சௌகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs484
485 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / தொகுதி நான்கு ஞகரம் முதல் நோகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs485
486 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / தொகுதி ஐந்து பகரம் முதல் மோகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs486
487 சிலப்பதிகாரத் தொடரடைவு = Silappathikaarath Thodaradaivu / முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு : Post Doctoral Thesis / முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் / தொகுதி ஆறு யகரம் முதல் வௌகாரம் வரை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs487
488 சங்க இலக்கியத்தில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்ட ஆய்விற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் ச. தேன்மொழி, ஆய்வு நெறியாளர் முனைவர் த. இரத்னமாலா, இணை நெறியாளர் முனைவர் பா. பொன்னி / சிவகாசி : தமிழ் உயராய்வு மையம், தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராசரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி தன்னாட்சி, 2013 Ph. D. CTThs488
489 மத்திய தமிழக மக்களின் பாரம்பரியத் தொழிற்சொற்கள் : தஞ்சாவூர் : நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டங்கள் / முனைவர் த. மகாலெட்சுமி, முனைவர்பட்ட மேலாய்வாளர், அகராதியியல் துறை / சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013 CICT PDF CTThs489
490 A Stylistic Study of Akananuru / by Seetha, R / Dissertation submitted to the University of Mysore for the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / supervised by Dr. V. Gnana Sundaram / Mysore : Central Institute of Indian Languages, 1993 / Ph. D. Thesis Ph. D. CTThs490 CT0020840
491 Verbal roots in Tamil : appendix / V. Rajam / Thesis/dissertation /Thesis--Annamalai University, 1959. Ph. D. CT0020842 | CTThs491
492 Critical study of appar tevaram [Hymns] [Vol-II Dictionary-A Vowels] / S. Singaravelu /
/Thesis/dissertation Annamalainagar : Annamalai University, 1967
Ph. D. CTThs492 CT0020834
493 The Descriptive Analysis of Villi Paaratam / K. Kuttalam Pillay / Thesis submitted to the University of Kerala through the Department of Tamil for the Degree of Doctor of Philosophy / Research Supervisor: Dr. S. V. Subramonian / Thiruvananthapuram : University of Kerala, 1974 / Ph. D. Thesis /Paaratam-2 Index / Ph. D. CTThs493 CT0020831
494 இலக்கண இலக்கியத்தில் போரின் படிநிலைகளும் பின்னிலைகளும் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காகத் தன்னாட்சி தகுதி பெற்ற தியாகராசர் கல்லூரி வழியாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் த. தங்கசெல்வி, ஆய்வுநெறியாளர் முனைவர் இ. பேச்சிமுத்து / மதுரை : தமிழ்த்துறை, தியாகராசர் கல்லூரி [தன்னாட்சி], 2013 Ph. D. CTThs494
495 சமூகப் பண்பாட்டு நோக்கில் சங்ககாலச் சிற்றூர் வாழ்வியல் / காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட [பிஎச். டி] நிறைவின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் ஆ. பிரபு, மேற்பார்வையாளர் டாக்டர் அ. பிச்சை / காந்திகிராமம் : தமிழ்த்துறை, காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம், 2013 Ph. D. CTThs495
496 சங்க இலக்கியத்தில் தொல்காப்பியப் பெயர்ப்பதிவுகள் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் [பிஎச். டி] பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: ப. அன்பரசி; மேற்பார்வையாளர்: முனைவர் இரா. இளவரசு / சிவகாசி : முதுகலைத் தமிழ்த்துறை - தமிழாய்வு மையம், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி [தன்னாட்சி], 2013 Ph. D. CTThs496
497 A Grammar of eTTuttokai / Submitted in partial fulfilment for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics / by S. Saravanan; Supervising Teacher: Dr. A. Kamatchi / Annamalainagar: Centre of Advanced Study in Linguistics, 2011 Ph. D. CTThs497
498 சங்க இலக்கியச் சொல்லாக்க நெறிமுறைகள் : பத்துப்பாட்டு / முனைவர் [பிஎச். டி] பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : தி. அ. இரமேஷ்; நெறியாளர்: முனைவர் ஜே. ஆர். இலட்சுமி / சென்னை : தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி [தன்னாட்சி], 2013 Ph. D. CTThs498
499 தமிழ் இலக்கணங்களில் மகளிர் நிலை / புதுவைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டத்திற்கான (Ph. D) அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. இந்துமதி / நெறியாளர் : முனைவர் எஸ். ஆரோக்கியநாதன்; இணை நெறியாளர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி / புதுச்சேரி : சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம், 2013 Ph. D. CTThs499
500 பன்முக நோக்கில் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ / முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரெ. ஜோதி பாசு; நெறியாளர் : முனைவர் ஜே. ஆர். இலட்சுமி / சென்னை : தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, 2014 Ph. D. CTThs500
501 தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும் சங்க இலக்கியமும் / முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ச. லோகேஷ் / மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் தி. மகாலட்சுமி / சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2014 Ph. D. CTThs501 UOM
502 சங்க இலக்கியத்தில் நெய்தல் நில மக்களின் சமூக உறவுகள் / புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் (Ph. D) பட்ட ஆய்வினை நிறைவு செய்யும் முகமாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : கோ. பாலமுருகன்; நெறியாளர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி / புதுச்சேரி : சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம், புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், 2012 Ph. D. CTThs502
503 தொல்காப்பியரின் வரிவடிவக் கோட்பாடு அடிப்படையில் தமிழிக் கல்வெட்டுக்களும் பிற ஆவணங்களும் : ஓர் ஆய்வு / புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் (Ph. D) பட்ட ஆய்வினை நிறைவு செய்யும் முகமாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : சு. சிவசந்திரகுமார், நெறியாளர் : முனைவர் அ. அறிவுநம்பி / புதுச்சேரி : சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம், புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், 2014 Ph. D. CTThs503
504 நெய்தல் திணையும் சூழலியலும் / மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டதிற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : கி. ஜோஸ்பின் பிரதீனா, நெறியாளர் : முனைவர் என். கிருஷ்ணன் / திருநெல்வேலி : மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், 2014 Ph. D. CTThs504
505 சங்க இலக்கியம் காட்டும் சமுதாய மாற்றம் / தமிழ்ப்பல்கலைக் கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ம. புவனேஸ்வரி, நெறியாளர் : தா. ஈசுவரபிள்ளை / தஞ்சாவூர் : இலக்கியத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2012 Ph. D. CTThs505
506 செய்யுளியல் கோட்பாடுகள் : தொல்காப்பியம் முதல் இலக்கண விளக்கம் வரை / கோயம்புத்தூர் பாரதியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / அளிப்பவர் : செல்வி வே. வேலுமணி, நெறியாளர் : முனைவர் நா. காமராசு / கோயம்புத்தூர் : தமிழ்த்துறை, தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி, 2012 Ph. D. CTThs506
507 சங்க இலக்கியம் வழி அறியலாகும் பாணர் மரபு / முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ச. பார்த்திபன், நெறியாளர் : முனைவர் கோ. கிருஷ்ணன் / சென்னை : மாநிலக் கல்லூரி, 2013 Ph. D. CTThs507
508 தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் உலகியல் கூறுகளும் மரபியல் மாற்றங்களும் / சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி. -தமிழ்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : கி. மணிகண்டன்; ஆய்வு நெறியாளர்: முனைவர் சொ. சுடலி / சென்னை : தமிழ்த்துறை, பச்சையப்பன் கல்லூரி, 2012 Ph. D. CTThs508
509 சங்க இலக்கியங்களில் திணை மரபும் திணை மயக்கம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் மு. கருப்பையா; நெறியாளர் : முனைவர் நா. கருணாமூர்த்தி / மதுரை : தமிழ்த்துறை, தியாகராசர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2013 Ph. D. CTThs509 MKU
510 சங்க மருவிய இலக்கியத்தில் இடைச்சொற்கள் / முனைவர் பட்டப் பேற்றிற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் ஜா. கிரிஜா மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வ. ஜெயதேவன் / சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2012 Ph. D. CTThs510 UOM
511 தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் உணர்வுகளும் வெளிப்பாடுகளும் / திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி தமிழ்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : திருமதி ச. பாக்யலெஷ்மி; ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் ச. சுப்புரெத்தினம் / மயிலாடுதுறை, தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக்கல்லூரி, 2011 Ph. D. CTThs511 Bh. U
512 ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் பெண்ணியம் / மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : பெ. இந்துராணி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் சு. விஜயன் / மதுரை : தமிழ்த்துறை-உயராய்வு மையம், செந்தமிழ்க் கல்லூரி, 2011 Ph. D. CTThs512 MKU
513 Decriptive Study of Na:la:yira Divya Prabandham
514 கலித்தொகை யாப்பியல் / காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட (பிஎச். டி) நிறைவின் ஒரு பகுதியாக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. பாலசங்கர்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் அ. பிச்சை / காந்திகிராமம் : காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம், 2011 Ph. D. CTThs514
515 பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் மனித மாண்புகளும் மரபுத் தொடர்ச்சியும் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph.D) பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்படும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. ஜெயபாலன்; நெறியாளர் : முனைவர் சி. சுந்தரேசன் / தஞ்சாவூர் : நாட்டுப்புறவியல், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2013 Ph. D. CTThs515 TU
516 Proverbs in Tamil Classical Literature : A Semiotic Approach : Final Report / Submitted by Dr. S. D. Lourdu; Submitted to Centre of Excellence for Studies in Classical Scheme for Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore, s.d Short Term Project Report CTThs516 Lourdu, S. D., Dr.
517 Proverbs in Tamil Classical Literature : A Semiotic Approach : Final Report / Submitted by Dr. S. D. Lourdu; Submitted to Centre of Excellence for Studies in Classical Scheme for Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore, s.d Short Term Project Report CTThs517 Lourdu, S. D., Dr.
518 Proverbs in Tamil Classical Literature : A Semiotic Approach : Final Report / Submitted by Dr. S. D. Lourdu; Submitted to Centre of Excellence for Studies in Classical Scheme for Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore, s.d Short Term Project Report CTThs518 Lourdu, S. D., Dr.
519 Proverbs in Tamil Classical Literature : A Semiotic Approach : Final Report / Submitted by Dr. S. D. Lourdu; Submitted to Centre of Excellence for Studies in Classical Scheme for Classical Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore, s.d Short Term Project Report CTThs519 Lourdu, S. D., Dr.
520 முல்லைநில வாழக்கை : அன்றும் இன்றும் / தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காகப் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வழி அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : உ. சஞ்சை; நெறியாளர் : முனைவர் நா. செல்வராசு / புதுச்சேரி : புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 2012 Ph. D. CTThs520 TU
521 சங்க கால மக்களின் வாழ்வியற் கூறுகள் : தொல்லியற் சான்றுகளை முன் வைத்து / பாரதியார் பல்கலைக்கழக முழுநேர முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : அ. வெண்ணிலா; நெறியாளர் : முனைவர் வே. செல்வராஜ் / பொள்ளாச்சி : தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக்கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, 2013 Ph. D. CTThs521 BU
522 சங்க இலக்கியத்தில் பண்பாடு / மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / செ. மகேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் நீ. கந்தம்மாள் / தூத்துக்குடி : தமிழ் ஆய்வு மையம், ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, 2012 Ph. D. CTThs522 MSU
523 சங்க இலக்கிய உரை மரபினில் ஔவை சு. துரைசாமிப்பிள்ளை / முனைவர் பட்டத்திற்காகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : செ. மார்கண்டன்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் ப. தாமரைக்கண்ணன் / சென்னை : உயர்தமிழியல் ஆய்வு நிலையம், மாநிலக்கல்லூரி, 2013 Ph. D. CTThs523 UOM
524 தமிழ்ச் செம்மொழி இலக்கியங்களில் விளிம்புநிலை மக்கள் வாழ்வியல் / தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டப்பேற்றிற்காக (Ph. D) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : போ. புவனேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் க. திலகவதி / தஞ்சாவூர் : இலக்கியத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2013 Ph. D. CTThs524 TU
525 சங்கப் பெண்பாற் புலவர்கள் : பன்முகப் பார்வை / சென்னைப் பல்கலைக் கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மு. சிவப்பிரகாசம்; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் வீ. அசோகன் / சென்னை : தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2013 Ph. D. CTThs525 UOM
526 செவ்வியல் இலக்கிய வழி அறியலாகும் சேரநாட்டுப் பண்பாடு : திராவிடப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: கோ. இந்துப்பிரியா பதிவு எண்:121300111003; நெறியாளர்: முனைவர் இராக. விவேகானந்த கோபால்.-- குப்பம், ஆந்திரா : தமிழ் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பியல் துறை, திராவிடப் பல்கலைக் கழகம், 2013 [with CD] Ph. D. CTThs526 DUK
527 பதினெண்கீழ்க்கணக்கின் யாப்பமைதி : சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. திருஞானசம்பந்தம்; மேற்பார்வையாளர்: முனைவர் ய. மணிகண்டன்.-- சென்னை: தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2014 Ph. D. CTThs527 UOM
528 தமிழ் முதல் இலக்கணம் தொல்காப்பியம் - அறபு முதல் இலக்கணம் அல்-கிதாபு கூறும் ஒலியன், உருப்பொலியனியல் கருத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வு = Tamiḻ mutal ilakkaṇam Tolkāppiyam - Aṟapu mutal ilakkaṇam Al-Kitāpu kūṟum Oliyaṉ, Uruppoliyaṉiyal karuttukkaḷ paṟṟiya āyvu = The treatment of Phonology and Morphophonemics in the Tolkāppiyam (The first grammatical text of Tamil) and Al-Kitāb (The first grammatical text of Arabic) : Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University for the award of the degree of Doctor of Philosophy / Sundararaj D.-- New Delhi : Centre of Indian Languages, School of Language, Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, 2012. Ph. D. CTThs528 JNU
529 Ramayanam- I / Annexure.-- s.l. s.n. s. d. Ph. D. CTThs529 Unknown
530 தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார உரைகள் : பன்முக நோக்கு ; அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழியல் துறையில் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆ. அருள்மணி; நெறியாளர் : முனைவர் அ. சிவப்பெருமான்.-- அண்ணாமலை நகர் : தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2014 Ph. D. CTThs530 AU
531 சூழலியல் நோக்கில் நெய்தல்திணைப் பாடல்கள் ; அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழியல்துறையில் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. சின்னையா; நெறியாளர் : முனைவர் சி. வடிவேலன்.-- அண்ணாமலை நகர் : தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2014 Ph. D. CTThs531 AU
532 தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நோக்கில் அகநானூறு ; திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : இரா. பாலகிருஷ்ணன்; நெறியாளர் : முனைவர் ச. திருஞானசம்பந்தம்.-- திருவையாறு : சர். ஏ. டி. பன்னீர்செல்வம் தமிழ்த்துறை உயராய்வு மையம், அரசர் கல்லூரி, 2014 Ph. D. CTThs532 Bh.U
533 பத்துப்பாட்டில் நாடகமரபு ; மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க. சத்யாதேவி; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் கோ. கருணாகரன்.-- மதுரை : தமிழ்த்துறை-உயராய்வு மையம், மதுரைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2014 Ph. D. CTThs533 MKU
534 புழங்கு பொருள் பயன்பாடு- சங்க காலம் / சென்னைப் பல்கலைக்கழக முனைவர்பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெற்ற ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மூ. சத்தியா; மேற்பார்வையாளர் : முனைவர் இரா. சீனிவாசன்.-- சென்னை : தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 2013 Ph. D. CTThs534 UOM
535 சங்க-பழஞ்சீனக் கவிதைகள் : ஒப்பீடு ;முனைவர்பட்ட மேலாய்வுத் திட்ட ஆய்வேடு (Post Doctoral Thesis) / முனைவர் ந. அறிவரசன், முனைவர்பட்ட மேலாய்வாளர்; ஒருங்கிணைப்பாளர் : பேரா. கு. சிவமணி.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2014 CICT PDF CTThs535
536 கல்வராயன் மலையாளிப் பழங்குடியினரின் பண்பாட்டுக் கூறுகளும் பேச்சு வழக்கும் ;முனைவர்பட்ட மேலாய்வுத் திட்ட ஆய்வேடு (Post Doctoral Thesis) / ஆய்வாளர் : முனைவர் கி. அய்யப்பன், முனைவர்பட்ட மேலாய்வாளர்; ஒருங்கிணைப்பாளர் : முனைவர் ச. மனோகரன்.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2014 CICT PDF CTThs536
537 பாடாண்திணைப் பாடல்களும் தலைமை உருவாக்கமும் : புறநானூறு ; புதுவைப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: ஏ. சைலஜா; நெறியாளர்: முனைவர் வே. கருணாநிதி.-- புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு காஞ்சி மாமுனிவர் பட்ட மேற்படிப்பு மையம் (தன்னாட்சி), அக்டோபர் 2014 Ph. D. CTThs537 PU
538 சங்க-பழஞ்சீனக் கவிதைகள் : ஒப்பீடு ;முனைவர்பட்ட மேலாய்வுத் திட்ட ஆய்வேடு (Post Doctoral Thesis) / முனைவர் ந. அறிவரசன், முனைவர்பட்ட மேலாய்வாளர்; ஒருங்கிணைப்பாளர் : பேரா. கு. சிவமணி.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், திசம்பர் 2014.-- Revised CICT PDF CTThs538
539 புதிய நோக்கில் களப்பிரர் வரலாறு / முனைவர் ஆ. பத்மாவதி, கல்வெட்டாய்வாளர், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2010 Short Term Project Report CTThs539 Padmavathy, A., Dr.
540 சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் பண்டைய இந்தியா : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர்பட்ட மேலாய்வுப் பேற்றிற்காக (Post-Doctoral Fellow) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : முனைவர் ப. கிருஷ்ணமூர்த்தி.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2015 CICT PDF CTThs540
541 தமிழ் மரபிலக்கணங்களில் வினை வகைகளும் வினை வகைப்பாட்டுக் கூறுகளும் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டப்பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: கு. வடிவேல்முருகன்; ஆய்வு நெறியாளர்: முனைவர் மா. பார்வதி அம்மாள், துறைத்தலைவர்.-- தஞ்சாவூர்: அகராதியியல் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், திசம்பர் 2014 Ph. D. CTThs541 TU
542 சங்க இலக்கியத்தில் மனித உரிமைகள் / முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டப்பேற்றிற்காக சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : கா. கலைமணி; நெறியாளர் : முனைவர் ஆ. ஏகாம்பரம்.-- சென்னை : தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், ஏப்ரல் 2012 Ph. D. CTThs542 UOM
543 சங்க அகப்பாடல்களில் உருக்காட்சி : அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்குப் பகுதி நிறைவாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : பா. கவிதா; நெறியாளர் : முனைவர் சு. இராசாராம்.-- காரைக்குடி : தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், அக்டோபர் 2014 Ph. D. CTThs543 Al. U
544 விருதுநகர் மாவட்ட விழாக்களும் சடங்குகளும்: முனைவர் பட்டத்திற்காகப் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் அ. கிருஷ்ணன்; நெறியாளர்: முனைவர் இரா. இரவிச்சந்திரன்.-- திருச்சிராப்பள்ளி: தமிழாய்வுத்துறை, தேசியக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பிப்ரவரி 2012 Ph. D. CTThs544 Bh. U
545 சங்க இலக்கியத்தில் விளிம்புநிலை மாந்தர்கள் : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : க.கலைவாணி ; நெறியாளர்: முனைவர் சா. இரமேஷ்.-- கும்பகோணம்: தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி), நவம்பர் 2014 Ph. D. CTThs545 Bh. U
546 பெண் தன்னிலை : மணிமேகலையிலும் அதற்கு முன்னும் : முனைவர் பட்டத்திற்காகப் (முழுநேரம்) பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ந. கவிதா; நெறியாளர் : முனைவர் பெ. முருகன், இணைப் பேராசிரியர்.-- நாமக்கல் : தமிழ்த்துறை, அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, ஜனவரி 2015 Ph. D. CTThs546 Pe. U
548 சங்ககால, இடைக்காலப் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில் மெய்ப்பாடுகள் : தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டத்திற்காக புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வழி அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: த. விஜயலட்சுமி; பதிவு எண் 1907; நெறியாளர்: இராய சம்பத்.-- புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், புதுச்சேரி அரசு நிறுவனம் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இணைப்புப் பெற்றது, டிசம்பர் 2015 Ph. D. CTThs548 TU
549 அகநானூற்றுப் புறநானூற்றுப் பாடல் புனைவுகளில் காணலாகும் அடைகள் : மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / க. கோமதி, நெறியாளர் முனைவர் சோ. இரா. மல்லிகா .--மதுரை: மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், அக்டோபர் 2015 Ph. D. CTThs549 MKU
553 சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் பண்டைய இந்தியா : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் முனைவர்பட்ட மேலாய்வுப் பேற்றிற்காக (Post-Doctoral Fellow) அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : முனைவர் ப. கிருஷ்ணமூர்த்தி.-- சென்னை : செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், CICT PDF CTThs553
554 சங்க இலக்கியத்தில் வரைவுகடாவுதல் : முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: நா. தனலட்சுமி; மேற்பார்வையாளர்: முனைவர் வ. ச. அபிராமவல்லி.-- சென்னை: தமிழ்த்துறை, எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), ஜூன் 2015 Ph. D. CTThs554 UOM
555 சங்க இலக்கியங்களில் நாடுகளும் ஊர்களும் : பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (தமிழ்) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ப. பிரதீபா; நெறியாளர் : முனைவர் இரா. சந்திரசேகரன்.-- நாமக்கல் : தமிழ்த்துறை, அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, ஜூலை 2015 Ph. D. CTThs555 Pe. U
557 பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் காணலாகும் ஆளுமைத்திறன் : திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : து. வெங்கடேஸ்வரி; நெறியாளர் : முனைவர் ச. ஈஸ்வரன்.-- திருச்சிராப்பள்ளி : தமிழாய்வுத் துறை, தேசியக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), அக்டோபர் 2015 Ph. D. CTThs557 Bh. U
558 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2011 CICT PDF CTThs558
559 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2011 CICT PDF CTThs559
560 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, நான்காம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs560
561 சங்க இலக்கியத்தில் தொழில்களும் தொழில்நுட்பங்களும் = Professional and Technology in Sangam Literature : பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்தை நிறைவு செய்யும் முகமாக அளிக்கப் பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : ஆ. ராஜ்குமார்; நெறியாளர் : முனைவர் : வே. கருணாநிதி.-- புதுச்சேரி: தமிழ்த்துறை, காஞ்சிமாமுனிவர் பட்ட மேற்படிப்பு மையம் (தன்னாட்சி), புதுச்சேரி அரசு, பிப்ரவரி, 2017 Ph. D. CTThs561 PU
562 செவ்வியல் இலக்கியங்களில் வானியல் : பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: தெ. சாந்தி; ந நெறியாளர்: முனைவர் மா. கார்த்திகேயன்-- நாமக்கல்: தமிழ்த்துறை, கே. எஸ். ரங்கசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, அக்டோபர், 2016 Ph. D. CTThs562 Pe. U
563 பதினெண் கீழ்க்கணக்கில் அறிவியல் : பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: பா. மணிவண்ணன்; நெறியாளர்: முனைவர் ஐ. பிரேமலதா.-- சேலம்: தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி), செப்டம்பர், 2016 Ph. D. CTThs563 Pe. U
564 நாட்டார் வழிபாட்டில் தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோர நடுகற்கள் : திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: எ. சுதாகர்; நெறியாளர்: முனைவர் க. மோகன்காந்தி.-- வேலூர்: திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், ஜூன் 2016 Ph. D. CTThs564 Ti. U
567 சங்க இலக்கியத்தில் மலர்கள் : பாரதியார் பல்கலைக்கழக முழுநேர முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : செ. ஜமுனா; நெறியாளர்: முனைவர் பொ. மா. பழனிசாமி.-- பொள்ளாச்சி: தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக்கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, ஜூன் 2016 Ph. D. CTThs567 BU
569 தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் நோக்கில் பத்துப்பாட்டு அகநூல்கள் : புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முனைவர் பட்டம் (Ph. D.) பெறும் முகமாக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: பொ. சத்யா; நெறியாளர்: பா. இரவிக்குமார்.-- புதுச்சேரி: சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம், புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், ஜூலை 2014 Ph. D. CTThs569 PU
570 தகடூர் நாட்டில் அதியமான்கள் :சென்னை பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டப் பேற்றிற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர் : மா. ஜோதி; நெறியாளர்: முனைவர் கோ. வேலு, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை-5.-- சென்னை: தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), ஏப்ரல் 2015 Ph. D. CTThs570 UOM
573 தொல்காப்பியம் : கலைச்சொல் அகராதி : அகத்திணையியல், புறத்திணையியல்: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, நான்காம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் த. சிவவிவேதா; நெறியாளர்: முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜூலை 2017 CICT PDF CTThs573
574 தொல்காப்பியம் : கலைச்சொல் அகராதி : அகத்திணையியல், புறத்திணையியல்: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, நான்காம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் த. சிவவிவேதா; நெறியாளர்: முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜூலை 2017 CICT PDF CTThs574
575 ஐங்குறுநூறு : கூற்றும் பழையவுரையும்; சொற்பொருளடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் கோ. பவானி; நெறியாளர்: முனைவர் சு. சௌந்தரபாண்டியன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2017 CICT PDF CTThs575
576 ஐங்குறுநூறு : கூற்றும் பழையவுரையும்; சொற்பொருளடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் கோ. பவானி; நெறியாளர்: முனைவர் சு. சௌந்தரபாண்டியன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2017 CICT PDF CTThs576
577 பதிற்றுப்பத்துப் பழையவுரை : சொல்லடைவு : முனைவர் பட்ட மேலாய்வுப் பணிக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் கா. கலைமணி; நெறியாளர்: முனைவர் கி. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2017 CICT PDF CTThs577
578 பதிற்றுப்பத்துப் பழையவுரை : சொல்லடைவு : முனைவர் பட்ட மேலாய்வுப் பணிக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் கா. கலைமணி; நெறியாளர்: முனைவர் கி. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2017 CICT PDF CTThs578
579 பதிற்றுப்பத்துப் பழையவுரை : சொல்லடைவு : முனைவர் பட்ட மேலாய்வுப் பணிக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் கா. கலைமணி; நெறியாளர்: முனைவர் கி. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2017 CICT PDF CTThs579
580 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, முதல் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs580
581 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, இரண்டாம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs581
582 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, மூன்றாம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs582
583 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, ஐந்தாம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs583
584 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, ஆறாம் தொகுதி / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs584
585 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs585
586 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs586
587 அகநானூறு : தொடரடைவு: முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் ஜெ. முத்துச்செல்வன்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஜனவரி, 2012 CICT PDF CTThs587
588 ஐங்குறுநூறு : தொடரடைவு: தொகுதி. I; முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் செ. சிலம்புமணி.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2011 CICT PDF CTThs588
589 ஐங்குறுநூறு : தொடரடைவு: தொகுதி. II; முனைவர் பட்ட மேலாய்வுக்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: முனைவர் செ. சிலம்புமணி.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2011 CICT PDF CTThs589
590 கலித்தொகைத் தொடரடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, தொகுதி II / ஆய்வாளர்: முனைவர் அ. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2011 CICT PDF CTThs590
591 கலித்தொகைத் தொடரடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, தொகுதி III / ஆய்வாளர்: முனைவர் அ. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2011 CICT PDF CTThs591
592 கலித்தொகைத் தொடரடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, தொகுதி IV / ஆய்வாளர்: முனைவர் அ. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், ஏப்ரல் 2011 CICT PDF CTThs592
593 பதிற்றுப்பத்துத் தொடரடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, தொகுதி I / ஆய்வாளர்: முனைவர் அ. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2011 CICT PDF CTThs593
594 பதிற்றுப்பத்துத் தொடரடைவு; முனைவர் பட்ட மேலாய்விற்காகச் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு, தொகுதி II / ஆய்வாளர்: முனைவர் அ. ஜெயக்குமார்.-- சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2011 CICT PDF CTThs594
595 தொகை இலக்கியங்களில் கலைகளும் தொழில்களும் : திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: அ. பிரியா; நெறியாளர்: முனைவர் த. சுவாமிநாதன்.-- கும்பகோணம்: தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி), அக்டோபர் 2016 Ph. D. CTThs595 Bh. U
596 சங்க இலக்கியங்களில் குழந்தைகள் : திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச். டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: க. முருகன்; நெறியாளர்: முனைவர் த. சுவாமிநாதன்.-- கும்பகோணம்: தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி), செப்டம்பர் 2016 Ph. D. CTThs596 Bh. U
597 ஊடலும் உடல் நிமித்தமும் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: சா. பிரபா; நெறியாளர்: முனைவர் சி. சுந்தரேசன்.-- தஞ்சாவூர்: நாட்டுப்புறவியல்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், ஏப்ரல் 2017 Ph. D. CTThs597 TU
598 தொல்காப்பியரின் அகத்திணைக் கொள்கைகளும் சங்க அக இலக்கியங்களும் : முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காகப் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வழித் தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: க. எழிலரசி; நெறியாளர்: முனைவர் இரா. சம்பத்.-- புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இணைப்புப் பெற்றது), ஜூன் 2017 Ph. D. CTThs598 TU
599 தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் நோக்கில் கலித்தொகை : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் (Ph. D.) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பெறும் ஆய்வேடு / ஆய்வாளர்: ப. சுதா; நெறியாளர்: முனைவர் க. திலகவதி.-- தஞ்சாவூர்: இலக்கியத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், சூன் 2016 Ph. D. CTThs599 TU