நூலக நேரம் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள்

நூலக நேரம்

வ.எண் நாள் நேரம்
1 திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி
2 நூல்களைச் சுற்றுக்கு விடுதல் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி

நூலக விடுமுறை நாட்கள்

நூலக விடுமுறை & பொது விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல் - 2023

வ.எண் பொது விடுமுறைநாட்கள் நாள் கிழமை

1.

தைப்பொங்கல்

15.01.2023

ஞாயிற்றுக்கிழமை

2.

குடியரசு தினம்

26.01.2023

வியாழக்கிழமை

3.

மகாவீரர் ஜெயந்தி

4.04.2023

செவ்வாய்க்கிழமை

4.

புனித வெள்ளி

7.04.2023

வெள்ளிக்கிழமை

5.

ரம்ஜான்

22.04.2023

சனிக்கிழமை

6.

புத்த பூர்ணிமா

5.05.2023

வெள்ளிக்கிழமை

7.

பக்ரீத்

29.06.2023

வியாழக்கிழமை

8.

முகரம் பண்டிகை

29.07.2023

சனிக்கிழமை

9.

சுதந்திர தினம்

15.08.2023

செவ்வாய்க்கிழமை

10.

விநாயகர் சதூர்த்தி

19.09.2023

செவ்வாய்க்கிழமை

11.

மீலாதுன் நபி

28.09.2023

வியாழக்கிழமை

12.

காந்தி ஜெயந்தி

2.10.2023

திங்கட்கிழமை

13.

விஜய தசமி

24.10.2023

செவ்வாய்க்கிழமை

14.

தசரா பண்டிகை

25.10.2023

புதன் கிழமை

15.

தீபாவளிப் பண்டிகை

12.11.2023

ஞாயிற்றுக்கிழமை

16.

குருநானக் ஜெயந்தி

27.11.2023

திங்கட்கிழமை

17.

கிறிஸ்துமஸ்

25.12.2023

திங்கட்கிழமை

அரசு விடுமுறை நாட்களிலும் சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் நூலகம் இயங்காது.