தனியுரிமைக் கொள்கை

ஒரு பொது விதியாக, நீங்கள் இந்த இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடும்போது இது தானாகவே உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்காது. தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்தாமல் நீங்கள் பொதுவாக இத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

தள வருகைத் தரவுகள்:

இந்த இணையத்தளம் உங்களிடமிருந்து எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலையும் (பெயர், தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி போன்றவை) தானாகவே கைப்பற்றாது. இது உங்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காண எங்களை அனுமதிக்கிறது.

குக்கிகள்:

நீங்கள் ஓர் இணையத்தளத்தை அணுகி அதில் உள்ள தகவல்களைப் பெறும்போது, அந்த இணையத்தளம் குக்கி எனப்படும் ஒரு மென்பொருள் குறியீட்டை உங்களின் இணைய உலாவிக்கு அனுப்பும். ஆனால் இந்த இணையத்தளம் குக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை.

மின்னஞ்சல் மேலாண்மை:

நீங்கள் பின்னூட்டம் அனுப்பும் வாய்ப்பைத் தேர்வு செய்தால் மட்டுமே உங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி பதிவு செய்யப்படும். நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே அந்த மின்னஞ்சல் முகவரி பயன்படுத்தப்படும். மின்னஞ்சல் அனுப்புவதற்கான பட்டியலில் அது சேர்க்கப்படாது. வேறு எந்தப் பயன்பாட்டிற்கும் உங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி பயன்படுத்தப்படாது. உங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் அது வெளியிடப்படாது.

தனிப்பட்ட தகவல் சேகரிப்பு:

உங்களிடம் வேறு ஏதேனும் தனிப்பட்ட தகவல் கேட்கப்பட்டால், நீங்கள் அதைக் கொடுக்கத் தேர்வுசெய்தால் அது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் என்பது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.