தொடர்புகொள்ள

நூலக முகவரி

பாவேந்தர் நூலகம்
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் (செ.த.ம.நி)
செம்மொழிச் சாலை,
பெரும்பாக்கம்,
சென்னை.
தமிழ்நாடு, இந்தியா- 600100.

மின்னஞ்சல் : cictlibrary@gmail.com

நேரம்

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.30 மணிவரை

நூலக அமைவிடம்