புது வரவுகள்

புதுவரவாக வந்துள்ள நூல்கள் நூலக முகப்பின் இடப்புறத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

நூலகத்திற்குப் புதிதாக வாங்கப்பட்ட நூல்களை வாசகர்கள் பார்வையிடுவதற்காக அந்நூல்கள் நிலைப்பேழை ஒன்றில் ஒரு வாரக் காலம் காட்சிக்கு வைக்கப்படும். அதன் பிறகு அந்நூல்கள் துறைவாரியான இடத்தில் வைக்கப்படும்.

புது வரவுகள்: காட்சிப்படுத்தப்பட்ட நூல்களின் பட்டியல். பட்டியலைப் பார்க்க.  

2022 ஜனவரி முதல் மே மாதம் வரை சேர்க்கப்பட்ட புதிய நூல்களின் பட்டியல்.

வ.எண் நூல்கள் பற்றிய விவரங்கள் எண்ணிக்கை

1.

தமிழில் வினைச் சொற்கள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

2.

சொல்லிலணக்கண வரலாற்றில் நேமிநாதம் / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

3.

தமிழில் வேற்றுமைகள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2017

1

4.

தமிழ்ச் சமூகம் : அன்றும் இன்றும் : பொருநை இலக்கியக் களத்தின் கருத்தரங்கக் கட்டுரைத் தொகுப்பு / பதிப்பாசிரியர் முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- ஷான்லாக்ஸ், 2014

1

5.

தமிழ் இலக்கியங்களில் பன்முக ஆளுமை / பதிப்பாசிரியர்கள் : முனைவர் சு. அரங்கநாதன், முனைவர் சு. சங்கர நாராயணன்.-- Sana Publication, 2017

1

6.

இலக்கியத் திரள் / முனைவர் சு. அரங்கநாதன், முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன். -- Sana Publication, 2015

1

7.

இலக்கியங்களில் மரபும் புதுமையும் / முனைவர் சு. அரங்கநாதன், முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன். -- Sana Publication, 2016

1

8.

இக்காலத் தமிழில் பெயர்கள்/ முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- ஷான்லாக்ஸ், 2014

1

9.

சமூகப் பண்பாட்டு நோக்கில் சங்ககாலச் சிற்றூர் வாழ்வியல் / முனைவர் ஆ. பிரபு.-- சொல்லங்காடி, 2017

1

10.

தமிழர் பண்பாட்டுத் தடயங்கள் / முனைவர் ஆ. பிரபு.-- பரிதி பதிப்பகம், 2017

1

11.

தமிழ் வினையடிகள் / முனைவர் சு. சரவணன்.-- டுடே ப்ப்ளிகேஷன், 2015

1

12.

Iraiyanar Kalaviyal: A Linguistic Study / Dr. S. Saravanan.-- Today Publication, 2015

1

13.

கால உருபுகளும் பாலறிகிளவிகளும் / முனைவர் சு. சரவணன்.-- லாவண்யா பதிப்பகம், 2016

1

14.

இலக்கண நோக்கில் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் / தொகுப்பு : க. விஜயகாந்த் [et.al.].-- புலம், 2010

1

15.

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

16.

கூற்று மரபு : தொல்காப்பியமும் ஐங்குறுநூறும் / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- முரண்களரி படைப்பகம், 2017

1

17.

உலக முதல்மொழிக் கோட்பாடு / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2016

1

18.

கல்வெட்டும் பண்பாடும் / முனைவர் மூ. சத்தியா, முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2017

2

19.

அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் / முனைவர் மூ. சத்தியா, முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

20.

புழங்கு பொருள் பண்பாடு : சங்க காலம் / முனைவர் மூ. சத்தியா.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2018

2

21.

சங்கப் பனுவலும் மோனைத் தொடை ஆராய்ச்சியும் / நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

22.

கல்வெட்டும் பண்பாடும் / முனைவர் மூ. சத்தியா, முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2017

2

23.

செவ்விலக்கியத்தில் அறிவியல் சிந்தனைகள் / முனைவர் கா. மணிகண்டன்.-- சைந்தவி வெளியீடு, 2013

1

24.

சங்க இலக்கிய வரையறையும் கால ஆய்வு வரலாறும் : 1881-1930 / முனைவர் ம. பிராபாகரன். - -பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், 2016

1

25.

பழந்தமிழகத்தில் வளமையும் வறுமையும் / முனைவர் நித்தியா அறவேந்தன்.-- தாயறம், 2008

1

26.

பெரும்பாணாற்றுப்படை : பதிப்பு வரலாறு 1889-2011 / இரா. அறவேந்தன், நித்தியா அறவேந்தன்.-- காவ்யா, 2017

1

27.

முல்லைப்பாட்டு : பதிப்பு வரலாறு : 1889-2011 / முனைவர் கோ. நித்தியா அறவேந்தன்.-- காவ்யா, 2011

1

28.

குறிஞ்சிப்பாட்டு : பதிப்பு வரலாறு : 1889-2011 / முனைவர் கோ. நித்தியா அறவேந்தன்.-- காவ்யா, 2013

1

29.

சித்தி ஜூனைதா பேகம் பார்வையில் பெண்மை : முதல் முஸ்லீம் பெண் நாவலாசிரியரின் பெண் உள்ளம் எனும் நாடகமும் பிற படைப்புகளும் / முனைவர் நித்தியா அறவேந்தன்.-- தாயறம், 2008

1

30.

பழந்தமிழகத்தில் வளமையும் வறுமையும் / முனைவர் நித்தியா அறவேந்தன்.-- தாயறம், 2008

1

31.

பெரும்பாணாற்றுப்படை : பதிப்பு வரலாறு 1889-2011 / இரா. அறவேந்தன், நித்தியா அறவேந்தன்.-- காவ்யா, 2017

1

32.

கலைச்சொல் அகராதிகள் / முனைவர் சரளாரங்கநாதன்.-- உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2016

1

33.

தமிழ்-தமிழ்-அகராதிகளின் வரலாறும் அமைப்பும் / முனைவர் சரளாரங்கநாதன்.-- உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2017

1

34.

தமிழ் அகராதியியல் / முனைவர் சரளா ரங்கநாதன்.-- சம்பொன் பதிப்பகம், 2013

1

35.

தமிழ் அகராதிகளின் வளர்ச்சிப்போக்கும் அமைப்பு வேறுபாடும் / முனைவர் சரளா ரங்கநாதன்.-- அமைதி இல்லம், 2009

1

36.

இறைவனடித் தேடி / முனைவர் சரளா ரங்கநாதன்.-- சம்பொன் பதிப்பகம், 2007.-- Cover Title: இறைவனைத் தேடி

1

37.

பெண்ணியல் சிந்தனைகள் / முனைவர் சரளா ரங்கநாதன்.-- சம்பொன் பதிப்பகம், 2013

1

38.

லெவிட்ராஸ் நோக்கில் குறுந்தொகை, நற்றிணைப் பாடல்களின் கட்டமைப்பு / முனைவர் து. கிருஷ்ணன்.-- மோகன் பதிப்பகம், 2017

1

39.

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே / முனைவர் த. மகாலெட்சுமி , முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.-- வெற்றிப் பதிப்பகம், 2017

1

40.

நானாற்பது நூலம் வாழ்வும் / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.--வெற்றிப் பதிப்பகம், 2016

1

41.

தொல் தமிழும் செம்மொழியும் / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.-- வெற்றிப் பதிப்பகம், 2017

1

42.

இதழ் விளம்பரச் சுவடுகள் / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.--வெற்றிப் பதிப்பகம், 2016

1

43.

செந்தமிழ்க் காவிரியின் வளம் : இலக்கியம், பண்பாடு, அரசியல் / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.--பாலம், 2015

1

44.

பாரில் தமிழர் பண்பாட்டின் தனித்துவம் / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.-- வெற்றிப் பதிப்பகம், 2013

1

45.

தொல் தமிழ் முருகு / முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்.-- வெற்றிப் பதிப்பகம், 2017

1

46.

சங்க ஓவியங்கள் : இணையத்தில் வெளியான சங்க இலக்கியக் காட்சிகள் உலகத்தமிழர் மறுமொழிகளோடு / முனைவர் இரா. குணசீலன்... பல்லவி பதிப்பகம், 2011

1

47.

சங்க அகப்பாடல்களில் கருப்பொருள் / முனைவர் வெ. சங்கீதா.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

48.

சங்க இலக்கியச் சாரல் / முனைவர் வெ. சங்கீதா.-- ஷான்லாக்ஸ் ப்ப்ளிகேஷன்ஸ், 2012

1

49.

தமிழ் இலக்கியப் போக்கு / பதிப்பாசிரியர் செ. ரவிசங்கர், வெ. சங்கீதா.-- ஆய்வாளர் மன்றம், மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2007

1

50.

பண்பாட்டு மானிடவியலும் சங்க கால மக்களின் போர்க்குணமும் / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2017

1

51.

பண்பாட்டு வெளியில் தமிழ்ச் சமூக இயங்கியல் : மானிடவியல் நோக்கு / முனைவர் க. மாணிக்கவாசகம்.-- நியூ சென்சுரி, 2018

1

52.

சங்க இலக்கியத்தில் குலக்குறி உருவாக்க சிந்தனையும் வழிபாடும் : மானிடவியல் படிப்பு / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2018

1

53.

நற்றிணையில் உள்ளுறை, இறைச்சி / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2015

1

54.

குமரகுருபரர் யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- இளவேனில் பதிப்பகம், 2013

1

55.

தமிழியல் ஆய்வுகள்:சங்க இலக்கியம், ஆளுமைகள், அச்சுமரபு, நூலறிமுகம் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

56.

தமிழ் யாப்பியல் : பன்முக வாசிப்பு / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

57.

பத்துப்பாட்டு யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

1

58.

பரிபாடல்: பதிப்பு வரலாறு ; 1918-2010 / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2010 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

59.

ஐங்குறுநூறு: பதிப்பு வரலாறு ; 1903-2010 / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

60.

நீர்நிலை உருவாக்கத்தில் உடைமைகளும் சாதிகளும் : கல்லல் ஒன்றியம் - சிவகங்கை மாவட்டம் / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2015 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

61.

தென்னக நூலகங்கள் / பதிப்பாசிரியர் : மு. முனீஸ்மூர்த்தி, மா. பரமசிவன், ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2013 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

62.

பரிபாடல் உரைவேறுபாடுகள் / ம. லோகேஸ்வரன்.-- நியூசென்சுரி, sd. (Photo copy)

1

63.

ஐங்குறுநூறு உரை வேறுபாடு / ம. லோகேஸ்வரன்.-- நியூசென்சுரி, 2018. (Photo copy)

1

64.

சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் ஐங்குறுநூறு ஆய்வு இயல்புகள் / ம. லோகேஸ்வரன்.-- பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், 2013.-- இயல் நான்கு.-- (Photo copy)

1

65.

புறநானூறு நுண்ணாய்வு / முனைவர் மு. திருநாவுக்கரசு.-- சென்னை : புலம் பதிப்பகம், 2016

1

66.

தொல்காப்பிய உரைகள் : அமைப்பு, சொற்பொருள் விவரிப்பு, சொல்வகைப்பாடு / அ. செந்தில்நாராயணன்.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

1

67.

என்மனார் : இலக்கண உரைகள், சங்க இலக்கியம், அகராதியியல் : கட்டுரைகள் / அ. செந்தில்நாராயணன்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

68.

தமிழ் அகராதியியல் : பன்முக வாசிப்பு / தொகுப்பு : அ. செந்தில்நாராயணன்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

69.

நெய்தல் ஆய்வு : காலாண்டு ஆய்விதழ் ஏப்ரல் 2017

1

70.

இளவேனில் : இலக்கணம், சங்க இலக்கியம், மொழியியல் கட்டுரைத் தொகுப்பு / தொகுப்பு : அ. செந்தில் நாராயணன் [et.al].-- குமரன் புத்தக இல்லம், 2009.-- Photo copy

1

71.

ஒப்பியல் நோக்கில் தொல்காப்பியமும் மாறனகப்பொருளும் / சி. சண்முகப்ரியா.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

72.

இலக்கண நூல்கள் கூறும் அகமரபுகள் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

73.

புறநானூற்றில் அவலம் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

74.

குற்றச் செய்திகள் / முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- ராஜ் பதிப்பகம், 2016

1

75.

சங்கச் சாரல் / முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- நாஞ்சில் புக் ஸ்டோர்ஸ், 2016

1

76.

பெண்ணும் சமூகமும் / முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- ராஜ் பதிப்பகம், 2017

1

77.

சங்க இலக்கியமும் அணுகுமுறைகளும் : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள் / பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- தமிழ் உயராய்வு மையம், விவேகானந்தா கல்லூரி, 2015

1

78.

செவ்விலக்கியங்களில் மனிதநேயச் சிந்தனைகள் : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள் / பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- தமிழ் உயராய்வு மையம், விவேகானந்தா கல்லூரி, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2017

1

79.

ஊடகங்களில் பெண்களின் நிலை : கட்டுரைத் தொகுப்பு / முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி et.al.-- திருநெல்வேலி : எழுத்துக் கலையகம், 2017

1

80.

பேராசிரியர் தா. நீலகண்டப்பிள்ளை / முனைவர் சு. ஜெயக்குமாரி.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2015

1

81.

செவ்வியல் உலாவி / பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் த. சத்தியராஜ்.-- Lulu, 2016

1

82.

இலக்கணவியல் ஒப்பியல் : தொல்காப்பியமும பாலவியாகரணமும் / முனைவர் த. சத்தியராஜ்.-- Lulu, 2018

1

83.

தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மேன்மை : மகளிர் உடலியல்-பாலியல்சார் பதிவுகளை முன்வைத்து / பதிப்பாசிரியர்கள் : முனைவர் த. சத்தியராஜ் [et.al.], காவ்யா, 2017

1

84.

மீக்கோடு : தொல்காப்பியமும் தொல்காப்பிய உரைகளும் / பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் த. சத்தியராஜ்.-- Lulu, 2018

1

85.

ஒப்பியல் : உள்ளும் புறமும் / முனைவர் த. சத்தியராஜ்.--விசால் பதிப்பகம், 2016

1

86.

இலக்கண உறவு : தமிழும் தெலுங்கும் / முனைவர் த. சத்தியராஜ்.-- காகிதம் பதிப்பகம், 2017

1

87.

திராவிட மொழிகளின் முதல் இலக்கணங்கள் : இலக்கணவியல் நோக்கு, 2017 / முதன்மை ஆய்வாளர் முனைவர் த. சத்தியராஜ்.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2017.-- Photo copy

1

88.

இனம் : பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் / பதிப்பாசிரியர் : ச. சத்தியராஜ், மு. முனீஸ்மூர்த்தி.-- மலர் : 3 இதழ் : 11 நவம்பர் 2017

1

89.

இனம் : பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் / பதிப்பாசிரியர் : ச. சத்தியராஜ், மு. முனீஸ்மூர்த்தி.-- மலர் : 3 இதழ் : 12 பிப்ரவரி 2018

1

90.

இலக்கியமும் மனிதவள மேம்பாடும் / சீ. சரவணஜோதி.-- பாவை, 2016

1

91.

குறும்படங்கள் மற்றும் ஆவணப்படங்கள் சார்ந்த பதிவுகள் / ஏ. இராஜசேகர்.-- வர்த்தினி வெளியீடு, 2007

2

92.

சங்க இலக்கியத்தில் உணவு - உற்பத்தி - வணிகம் : பத்துப்பாட்டை முன்வைத்து நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

93.

சங்க இலக்கியம் முதல் இக்கால இலக்கியம் வரை குறும்படங்களில் அழகியல் : கதைச் கருக்களின் அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

94.

கவிதைகளில் அழகியல் அணுகுமுறைகள் / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

95.

சுவடியடைவு : திட்ட அறிக்கை / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2010

1

96.

பதிற்றுப்பத்து பாடவேறுபாடு : உ.வே.சா. தாள்சுவடி எண். 559 : திட்ட அறிக்கை / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013

1

97.

கட்டடக்கலை ஆய்வடங்கல் : பகுதி.1 : திட்ட அறிக்கை / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013

1

98.

கட்டுரைத் தொகுப்பு : தேசிய, பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளுக்கு வழங்கப்பட்டது / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், sd.

1

99.

பழந்தமிழரின் கட்டடக்கலை தொழில்நுட்பம் : குறிப்புகள் / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013.

1

100.

தமிழகத்தில் புரத வண்ணார்கள் : தமிழரின் குடித்தொழில் மரபு பற்றிய ஆய்வு / த. தனஞ்செயன்.-- அலைகள் வெளியீட்டகம், 2014

1

101.

கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள், விவரணங்கள் / தொகுப்பாசிரியர்கள் : த. தனஞ்செயன் et.al.-- பரிசல், 2010

1

102.

தமிழர் பண்பாடும் வழக்காறுகளும் : சங்க இலக்கியம், கல்வெட்டு, அகராதி, வழக்காறுகள் பற்றிய கட்டுரைத் தொகுப்பு / த. தனஞ்செயன் -- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

103.

பரிபாடல் : காலமும் கருத்தும் பற்றிய ஆய்வு / த. தனஞ்செயன் -- நெய்தல் பதிப்பகம், 2018

1

104.

சங்க இலக்கியத்தில் மரையா, குருகு: மீளாய்வு / மா. பரமசிவன்.-- கம்மங்காடு: முத்து பதிப்பகம், 2009

1

105.

உரையாசிரியர்களின் செவ்விலக்கிய மீட்பு / முனைவர் மா. பரமசிவன்.-- இராசகுணா பதிப்பகம், 2016

1

106.

பதிப்பியல் அறம் : புரிதல்களும் கருத்தாடல்களும் / முனைவர் மா. பரமசிவன், நியூ சென்சுரி, 2017

1

107.

அகநானூறு: பதிப்பு வரலாறு (1918- 2010) / மா. பரமசிவன்.-- சென்னை: காவ்யா, 2010.-

1

108.

அகநானூறு: ராஜகோபாலார்யன் உரையும் உரைநெறியும் / பதிப்பும் ஆய்வும்:முனைவர் மா. பரமசிவன்.-- சென்னை: இராசகுணா பதிப்பகம், 2016.-- 1. பதிப்பு: Book: Tamil

1

109.

ஆற்றுப்படை இலக்கியம் / ச. கண்ணதாசன்.-- சென்னை : பூங்குன்றன் பதிப்பகம், 2007

1

110.

சங்க இலக்கிய உரையாளர் / முனைவர் ச. கண்ணதாசன்.-- சென்னை : பூங்குன்றன் பதிப்பகம், 2017

1

111.

அரவாணியம் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2012

1

112.

சமூக வரலாற்றில் அரவாணிகள் / பதிப்பாசிரியர்கள்: முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன் [et. al].-- 1st Ed.: Print Book: Tamil.-- கடையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2013.

1

113.

அரவாணிகள்: அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- கடையம்: விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

114.

பேராசிரியர் ஜே. ஆர். இலட்சுமியின் வாழ்வும் இலக்கியமும் / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. அய்யப்பன் et. Al..-- 2018

1

115.

கல்வராயன் மலையாளிகள் : அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2014.-

1

116.

கல்வராயன் மலையாளிகளின் வாழ்வில் ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2015

1

117.

தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் திருநர் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2017

2

118.

பாரதி வசந்தன் படைப்புலகம் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2018

1

119.

செவ்விலக்கியப் பனுவல்களில் மீள்வாசிப்பு / பொன். ரமேஷ் குமார்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

120.

சங்கப் பனுவல்களில் ஊர்ப் பெயர்கள் / பொன். ரமேஷ் குமார்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

121.

கவிதைக் கருவூலம் கல்லாடன் / முனைவர் மு. குமரகுரு.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2016

1

122.

பழந்தமிழ் நூல்களின் பதிப்பு வரலாறு / முனைவர் மோ. அனுசூயா.-- அய்யா நிலையம், 2017

1

123.

தமிழ்த்தாய் எழுத்திலக்கணம் / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 1994

1

124.

தமிழ்த்தாய் சொற்புணர்ச்சி இலக்கணம் / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 2003

1

125.

கனவோ நினைவோ / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 2014

2

126.

முத்தாரம் / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 2008.—1 Photo copy

2

127.

குமரியர் : நாவலந்தீவின் உரிமை மாந்தர் வரலாறு / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 2011

2

128.

தமிழ்க்காப்பு இயம் : எழுத்து, சொல், சொற்புணர்ச்சி இலக்கணம் / புலவர் மி. காசுமான்.-- காசுமான் பதிப்பகம், 2015

2

129.

தொல்காப்பியத்தின் ஒருமையும் முழுமையும் / பேரா. க. பாலசுப்பிரமணியன்.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2015

1

130.

Studies om Tolkappiyam : Professor T. P. Meenakshisundaran Birth Centenary Volume / Dr. K. Balasubramanian.-- Annamalai Univesity, 2001

1

131.

தொல்காப்பியச் சொற்பொருளடைவு = An Index of Tolkappiyam with grammatical indications and meanings / Dr. K. Balasubramanian.-- Tamil University, 2016

1

132.

சங்க இலக்கியச் சாறு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

2

133.

பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

1

134.

பன்முக நோக்கில் புறநானூறு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

2

135.

சங்க இலக்கியச் செவ்வி / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2010

1

136.

செவ்வியல் இலக்கியச் செழுமை / இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

137.

சங்க இலக்கிய மாண்பு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

138.

சங்க இலக்கியச் சால்பு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2016

1

139.

தேர்ந்தெடுத்த சங்க இலக்கியப் பாடல்கள்/ தொகுப்பாசிரியர் : இரா. மோகன்.-- சாகித்திய அகாதெமி, 2017

1

140.

மொழியாய்வுக் கட்டுரைகள் : முதல் வரிசை / டாக்டர் தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச் சோலை, 1978

1

141.

மொழியாய்வுக் கட்டுரைகள் / டாக்டர் தி. முருகரத்தனம்.-- நியூ சென்சுரி, 1994

1

142.

வாய்மொழியும் வள்ளுவமும் / முனைவர் தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச் சோலை, 2004

2

143.

மேலைஅறிஞர் பார்வையில் தமிழ் : நம் பார்வையில் அவர்கள் : தொகுதி ஒன்று : -எஃப். ஆர்டி /பேராசிரியர் தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச்சோலை வெளியீடு, 2013

2

144.

மேலைஅறிஞர் பார்வையில் தமிழ் : நம் பார்வையில் அவர்கள் : பகுதி இரண்டு : ஹெர்மன் தீக்கன் ; பகுதி மூன்று : மெதலின் பியார்தோ/பேராசிரியர் தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச்சோலை வெளியீடு, 2015

2

145.

வள்ளுவர் முப்பால் அறத்துப்பால் : உரையும் உரைவும் / தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச்சோலை வெளியீடு, 2012

2

146.

வள்ளுவர் முப்பால் : புதிய பார்வைகள் : கட்டுரைகள் தொகுப்பு /பதிப்பாசிரியர் பேராசிரியர் தி. முருகரத்தினம் ; துணை: முனைவர் இர. பிரபாகரன்.-- Madurai : International Society for Tamil Cultural Studies, 2006

1

147.

வள்ளுவரை அறிந்தோமா? / முனைவர், தி. முருகரத்தனம்.-- தமிழ்ச் சோலை, 2000

1

148.

தமிழ் ஞாலம் : சிறப்பிதழ்/ ஞாலத் தமிழ்ப்பண்பாட்டு ஆய்வு மன்றம், 2005.-- Vol. 2 No. 1 [Journal]

1

149.

தமிழ் ஞாலம் / வள்ளுவர் முப்பால் : புதிய பார்வைகள்.-- ஞாலத் தமிழ்ப்பண்பாட்டு ஆய்வு மன்றம், 2005.-- Vol. 2 No. 2; Vol. 3; No. 1

1

150.

தமிழாய்வாளர் தி. முருகரத்தனம் / முனைவர் ஜ. பிரேமலதா.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2015

1

151.

தெரிந்த ஈரோடு தெரியாத செய்திகள் / செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2017

1

152.

காலிங்கராயன் கால்வாய் / செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2017

1

153.

தமிழ்க் கல்வெட்டுப் பாடல்கள் / செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2016

1

154.

கொங்கு நாடும் சமணமும் / செ. இராசு.-- நியூ சென்சுரி, 2016

1

155.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 1 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

156.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 2 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

2

157.

உரைவேந்தர் ஔவை துரைசாமி / பேராசிரியர் நிர்மலா மோகன்.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2018

1

158.

முனைவர் நிர்மலா மோகன் புலமை நலம் / பதிப்பாசிரியர் முனைவர் பா. வளன் அரசு.-- கதிரவன் பதிப்பகம், 2017

1

159.

தொல்காப்பியம் எழுத்து அதிகாரம் : மூலமும் புதிய தெளிவரையும் - நன்னூல் நூற்பா ஒவ்வொரு சூத்திரத்த்துடனும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன / உரையாசிரியர் நா. விவேகானந்தன்.-- விவேகானந்தர் பதிப்பகம், 2017

1

160.

தொல்காப்பியம் சொல் அதிகாரம் : மூலமும் புதிய தெளிவரையும் - நன்னூல் நூற்பா ஒவ்வொரு சூத்திரத்துடனும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன / உரையாசிரியர் நா. விவேகானந்தன்.-- விவேகானந்தர் பதிப்பகம், 2017

1

161.

தொல்காப்பியத்தில் அகப்பொருள் : பொருளதிகாரம் எளிய தெளிவுரை, ஒன்பது இயல்களுக்கும் / நா. விவேகானந்தன்.-- விவேகானந்தர் பதிப்பகம், 1999

1

162.

தமிழ் நாட்டிய மரபில் பரதநாட்டியம் / பேராசிரியர் டாக்டர் பா. ராசா.-- பாவேந்தர் பதிப்பகம், 2001

1

163.

குறுந்தொகை : மூலமும் எளிய உரையும் / முனைவர் இர. பிரபாகரன்.-- காவ்யா, 2017

1

164.

புறநானூறு : மூலமும் எளிய உரையும் : பகுதி 1 / முனைவர் இர. பிரபாகரன்.-- காவ்யா, 2011

1

165.

புறநானூறு : மூலமும் எளிய உரையும் : பகுதி 2 / முனைவர் இர. பிரபாகரன்.-- காவ்யா, 2013

1

166.

இக்காலத் தமிழில் பெயர்கள்/ முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- ஷான்லாக்ஸ், 2014

1

167.

சொல்லிலணக்கண வரலாற்றில் நேமிநாதம் / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

168.

தமிழில் வினைச் சொற்கள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

169.

தமிழில் வேற்றுமைகள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2017

1

170.

தமிழ் - சமஸ்கிருத நிகண்டு உருவாக்கம் / முனைவர் ச. பால்ராஜ்.-- கலகம் வெளியீட்டகம், 2018

1

171.

முல்லைப்பாட்டு, முல்லைக்கவி ஒப்பாய்வு / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

172.

அறிவே தெய்வம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

173.

பொதுமை அறம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

174.

அறமே வெல்லும் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2017

1

175.

பேராசிரியர் மு. வரதராசனாரின் உள்ளம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

176.

பேராசிரியர் மு. வரதராசனாரின் படைப்புகளில் நுண்ணாய்வு / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

177.

கல்வராயன் மலையாளிகள் : அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2014.-

1

178.

அரவாணிகள்: அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- கடையம்: விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

179.

சமூக வரலாற்றில் அரவாணிகள் / பதிப்பாசிரியர்கள்: முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன் [et. al].-- 1st Ed.: Print Book: Tamil.-- கடையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2013.

1

180.

அரவாணியம் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2012

1

181.

கல்வராயன் மலையாளிகளின் வாழ்வில் ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2015

1

182.

ஆண் பேசும் பெண்ணியம் / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், 2017

1

183.

நதிமேல் நடக்கிறேன் / துரை. இரவிக்குமார்.-- தகிதா பதிப்பகம், 2015

1

184.

பேராசிரியை சே. செந்தமிழ்ப்பாவை / முனைவர் துரை. இரவிக்குமார்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2016

1

185.

அய்க்கண் / முனைவர் துரை. இரவிக்குமார்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2015

1

186.

மூன்றாம் பிறை / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், 2017

1

187.

சங்க இலக்கியத்தில் பறவைப் பெயர் / பேராசிரியர் துரை. இரவிக்குமார்.-- காவ்யா, 2016

1

188.

இலக்கண குறிப்புகள் / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், sd

1

189.

யாப்பருங்கலக்காரிகை / முனைவர் து. இரவிக்குமார்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2014

1

190.

யாப்பருங்கலக்காரிகை / முனைவர் து. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், 2017

1

191.

சங்க இலக்கியத்தில் மக்கட் பெயர் / பேராசிரியர் துரை. இரவிக்குமார்.-- காவ்யா, 2013

1

192.

சங்க இலக்கியத்தில் விலங்குப் பெயர் / பேராசிரியர் துரை. இரவிக்குமார்.-- காவ்யா, 2013

1

193.

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் /முனைவர் து. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், 2017

1

194.

நீதி இலக்கியச் சொல்லடைவுகள் : தொகுதி 1 / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், sd

1

195.

நீதி இலக்கியச் சொல்லடைவுகள் : தொகுதி 2 / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், sd

1

196.

நீதி இலக்கியச் சொல்லடைவுகள் : தொகுதி 3 / துரை. இரவிக்குமார்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், sd

1

197.

அகப்பொருள் விளக்கம் / முனைவர் துரை. இரவிக்குமார்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2014

1

198.

மகட்கொடை மறுத்தல் / முனைவர் துரை. இரவிக்குமார்.-- அனன்யா், 2014

1

199.

புறநானூற்றில் ஐம்புல உணர்வுப் புனைவு / முனைவர் துரை. இரவிக்குமார்.-- நல்நிலம் பதிப்பகம், 2010.-- Photo copy

1

200.

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களில் உயிரினங்கள் : விலங்கு, பறவை, பூச்சி, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன / முனைவர் மு. தெய்வேந்திரன்.-- இளவேனில், 2018

1

201.

தொல்காப்பிய மரபியலும் சங்க அக இலக்கியங்களும்/ முனைவர் மு. தெய்வேந்திரன்.-- இளவேனில், 2018

1

202.

குமரகுருபரர் யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- இளவேனில் பதிப்பகம், 2013

1

203.

தமிழியல் ஆய்வுகள்:சங்க இலக்கியம், ஆளுமைகள், அச்சுமரபு, நூலறிமுகம் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

204.

தமிழ் யாப்பியல் : பன்முக வாசிப்பு / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

205.

பத்துப்பாட்டு யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

1

206.

சங்க அகப்பாடல்களில் குறிகளும் குறியிடங்களும் / முனைவர் சு. இராமர்.-- ஸ்ரீமீனாட்சி பதிப்பகம், 2016

1

207.

சங்க இலக்கியத்தில் குடிகள் / சு. இராமர்.-- சிவமணி பதிப்பகம், 2013

1

208.

திணைக்கோட்பாட்டு மரபில் குடியாக்கம் / சு. இராமர்.-- சிவமணி பதிப்பகம், 2014

1

209.

இரட்டைக் காப்பியங்களில் துணைநிலை மாந்தர் / முனைவர் த. ஆதித்தன்.-- முக்கடல், 2017

1

210.

சங்கத் தேடல் / முனைவர் த. ஆதித்தன்.-- முக்கடல், 2017

1

211.

கடவுளின் உயிர்ப்பு / த. ஆதித்தன்.-- முக்கடல், 2017

1

212.

தகழியின் செம்மீனும் முகிலையின் தேரி மணலும் / முனைவர் த. ஆதித்தன்.-- வளம் பதிப்பகம், 2017

1

213.

தமிழகத்தில் புரத வண்ணார்கள் : தமிழரின் குடித்தொழில் மரபு பற்றிய ஆய்வு / த. தனஞ்செயன்.-- அலைகள் வெளியீட்டகம், 2014

2

214.

கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள், விவரணங்கள் / தொகுப்பாசிரியர்கள் : த. தனஞ்செயன் et.al.-- பரிசல், 2010

2

215.

தமிழர் பண்பாடும் வழக்காறுகளும் : சங்க இலக்கியம், கல்வெட்டு, அகராதி, வழக்காறுகள் பற்றிய கட்டுரைத் தொகுப்பு / த. தனஞ்செயன் -- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

216.

கல்வெட்டும் பண்பாடும் / முனைவர் மூ. சத்தியா, முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2017

6

217.

புழங்கு பொருள் பண்பாடு : சங்க காலம் / முனைவர் மூ. சத்தியா.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2018

2

218.

சங்கப் பனுவலும் மோனைத் தொடை ஆராய்ச்சியும் / நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

219.

கூற்று மரபு : தொல்காப்பியமும் ஐங்குறுநூறும் / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- முரண்களரி படைப்பகம், 2017

3

220.

இலக்கண நோக்கில் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் / தொகுப்பு : க. விஜயகாந்த் [et.al.].-- புலம், 2010

3

221.

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

5

222.

உலக முதல்மொழிக் கோட்பாடு / முனைவர் க. விஜயகாந்த்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2016

3

223.

தமிழ் வினையடிகள் / முனைவர் சு. சரவணன்.-- டுடே ப்ப்ளிகேஷன், 2015

1

224.

Iraiyanar Kalaviyal: A Linguistic Study / Dr. S. Saravanan.-- Today Publication, 2015

1

225.

கால உருபுகளும் பாலறிகிளவிகளும் / முனைவர் சு. சரவணன்.-- லாவண்யா பதிப்பகம், 2016

1

226.

தமிழ் அகராதிகளின் வளர்ச்சிப்போக்கும் அமைப்பு வேறுபாடும் / முனைவர் சரளா ரங்கநாதன்.-- 2009

1

227.

சுவடியடைவு / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013

1

228.

சுவடியடைவு / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2010

1

229.

பதிற்றுப்பத்து பாடவேறுபாடு : உ.வே.சா. தாள்சுவடி எண். 559 : திட்ட அறிக்கை / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013

1

230.

கட்டடக்கலை ஆய்வடங்கல் : பகுதி.1 : திட்ட அறிக்கை / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013

1

231.

பழந்தமிழரின் கட்டடக்கலை தொழில்நுட்பம் : குறிப்புகள் / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், 2013.

1

232.

மொழியில் நோக்கில் முத்தொள்ளாயிரம் : ஒலி, உருபன், தொடர், நடை நோக்கு / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- இராசகுணா பதிப்பகம், 2017.-- Photo copy

1

233.

சங்க இலக்கியச் செலவழுங்கல் / வே. அழகுமுத்து.-- Other Title: குறுந்தொகை செலவழுங்கல், 2017.-- Photo copy

2

234.

Grammar of Muttollaayiram with index / Dr. V. Alagumuthu.-- Rajaguna Pathippagam, 2017.-- Photo copy

2

235.

மொழியில் நோக்கில் முத்தொள்ளாயிரம் : ஒலி, உருபன், தொடர், நடை நோக்கு / முனைவர் வே. அழகுமுத்து.-- இராசகுணா பதிப்பகம், 2017.-- Photo copy

1

236.

நற்றிணையில் உள்ளுறை, இறைச்சி / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2015

1

237.

பண்பாட்டு மானிடவியலும் சங்க கால மக்களின் போர்க்குணமும் / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2017

1

238.

சங்க இலக்கியத்தில் குலக்குறி உருவாக்க சிந்தனையும் வழிபாடும் : மானிடவியல் படிப்பு / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2018

1

239.

ஒப்பியல் நோக்கில் தொல்காப்பியமும் மாறனகப்பொருளும் / சி. சண்முகப்ரியா.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

240.

இலக்கண நூல்கள் கூறும் அகமரபுகள் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

241.

புறநானூற்றில் அவலம் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

242.

தொல்காப்பியம் : மரபு நிலையும் விரவும் பொருளும் / முனைவர் த. முத்தமிழ்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

243.

தொல்காப்பியக் களவியலும் சங்க இலக்கியமும் / முனைவர் த. முத்தமிழ்.-- காவ்யா், 2017

2

244.

சங்க அகப்பாடல்களில் கருப்பொருள் / முனைவர் வெ. சங்கீதா.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

245.

சங்க இலக்கியச் சாரல் / முனைவர் வெ. சங்கீதா.-- ஷான்லாக்ஸ் ப்ப்ளிகேஷன்ஸ், 2012

1

246.

தமிழ் இலக்கியப் போக்கு / பதிப்பாசிரியர் செ. ரவிசங்கர், வெ. சங்கீதா.-- ஆய்வாளர் மன்றம், மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2007

1

247.

சங்கத் தமிழும் பாரதிதாசனும் / முனைவர் ஆ. ஆனந்தன்.-- பஃளி பதிப்பகம், 2014

1

248.

ஐங்குறுநூறு: பதிப்பு வரலாறு ; 1903-2010 / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

249.

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் : நச்சினார்க்கினியர் உரை / உரைமொழி ஒப்பீட்டு ஆய்வு / இரா. அறவேந்தன், ம. லோகேஸ்வரன்.-- நியூ சென்சுரி, 2017

1

250.

பழந்தமிழர் பண்பாட்டு மரபுகள் / முனைவர் பொ. வெங்கடேஸ்வரி.-- பரிதி பதிப்பகம், 2018

1

251.

வள்ளலார் இலககியங்களில் அறிவியல் பார்வை / முனைவர் ப. இராதா.-- சைந்தவி வெளியீடு, 2013

2

252.

வள்ளலாரின் தமிழ் மருத்துவம் / முனைவர் ப. இராதா.-- நாகா பதிப்பகம், 2012

2

253.

இலக்கியச் சரம் / முனைவர் பா. தமிழரசி.-- Shanlax, 2013

1

254.

கீழ்க்கணக்கு வரலாறுகள் / முனைவர் பா. தமிழரசி.-- Shanlax, 2018

1

255.

குலதெய்வ வரலாறும் வழிபாடும் / முனைவர் பா. தமிழரசி.-- அருள் ஏஞ்சலினா பதிப்பகம், 2013

1

256.

சங்க இலக்கியம் முதல் இக்கால இலக்கியம் வரை குறும்படங்களில் அழகியல் : கதைச் கருக்களின் அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

257.

சங்க இலக்கியத்தில் உணவு - உற்பத்தி - வணிகம் : பத்துப்பாட்டை முன்வைத்து நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

258.

சங்கப் பனுவல்கள் : தொகுப்பு மரபு, திணை மரபு / சுஜா சுயம்பு.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

259.

தமிழ்த் தொகுப்பு மரபு : எட்டுத்தொகைப் பனுவல்கள் / சுஜா சுயம்பு.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

1

260.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 1 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

261.

நச்சினார்க்கினியர் உரை நெறி / முனைவர் ச. குருசாமி.-- இராணி பதிப்பகம், 2008

1

262.

கல்லாடனார் உரை நெறி / முனைவர் ச. குருசாமி.-- இராணி பதிப்பகம், 2015

1

263.

தொல்காப்பியத்தில் சார்பெழுத்துக்கள் / புலவர் சா. பன்னீர் செல்வம்.-- கிரிஜா பதிப்பகம், 1997

3

264.

தமிழாய்வு சில மயக்கங்கள் / புலவர் சா. பன்னீர் செல்வம்.-- மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2016

4

265.

கொங்கு நாடும் சமணமும் / புலவர் செ. இராசு.-- நியூ சென்சுரி, 2016

1

266.

பழனி வரலாற்று ஆவணங்கள் / தொகுப்பாசிரியர் புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2015

2

267.

கொங்கு வேளாளர் செப்பேடு பட்டயங்கள் / தொகுப்பாசிரியர் புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2016

2

268.

தமிழ்க் கல்வெட்டுப் பாடல்கள் / தொகுப்பாசிரியர் புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2016

1

269.

கொங்கு வேளாளர் குலவரலாறு : பாகம் 1 / புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2013

1

270.

கொங்கு வேளாளர் குலவரலாறு : பாகம் 2 / புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2017

1

271.

காலிங்கராயன் கால்வாய் / செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2017

1

272.

தமிழக இஸ்லாமிய வரலாற்று ஆவணங்கள் / தொகுப்பு : புலவர் செ. இராசு.-- நேஷனல் பப்ளிஷர்ஸ், 2007

1

273.

தமிழக் கல்வெட்டியலும் வரலாறும் / பதிப்பாசிரியர்கள் : முனைவர் ஏ. சுப்பராயலு, முனைவர் செ. இராசு.-- தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2017

1

274.

செங்குந்தர் வரலாற்று ஆவணங்கள் / செ. இராசு.-- தென்னிந்திய செங்குந்த மகாசன சங்கம், 2009

1

275.

தமிழக தொல்லியல் ஆய்வுகள் / புலவர் செ. இராசு.-- வேலா வெளியீட்டகம், 2018

1

276.

பொன்னர் சங்கர் : அண்ணன்மார் காவியம் / பதிப்பாசிரியர் : புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2016

1

277.

கலைமகள் கலைக்கூடம் / புலவர் செ. இராசு.-- கலைமகள் மீனாட்சிசுந்தரனார் தொல்பொருள் ஆய்வு மையம், 2009

1

278.

சோழமண்டல சதகம் / பதிப்பாசிரியர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1994

1

279.

தெரிந்த ஈரோடு தெரியாத செய்திகள் / புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2017

1

280.

கொங்கு வேளாளர் சீர்களும், இலக்கியங்களும் / புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2016

1

281.

கொங்கு ஆய்வுகள் / புலவர் செ. இராசு.-- வேலா வெளியீட்டகம், 2018

1

282.

அப்பச்சிமார் காவியம் / பதிப்பாசிரியர் : புலவர் இராசு.-- 2018

1

283.

கொங்கு நாட்டு மகளிர் / புலவர் செ. இராசு.-- கொங்கு ஆய்வு மையம், 2015

1

284.

தமிழறிஞர் வ. தேனப்பன் / சோ. முத்தமிழ்ச் செல்வன்.-- கலைஞன் பதிப்பகம, 2015

1

285.

தமிழ்-சமஸ்கிருத நிகண்டு உருவாக்கம் / முனைவர் ச. பால்ராஜ்.-- கலகம் வெளியீட்டகம், 2018

1

286.

இக்காலத் தமிழில் பெயர்கள்/ முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- ஷான்லாக்ஸ், 2014

1

287.

சொல்லிலணக்கண வரலாற்றில் நேமிநாதம் / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

288.

தமிழில் வினைச் சொற்கள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- காவ்யா, 2015

1

289.

தமிழில் வேற்றுமைகள் : தொல்காப்பியம் முதல் தற்காலம் வரை / முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2017

1

290.

சங்க ஓவியங்கள் : இணையத்தில் வெளியான சங்க இலக்கியக் காட்சிகள் உலகத் தமிழர் மறுமொழிகளோடு / முனைவர் இரா. குணசீலன்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2011

1

291.

உயிருள்ள பெயர்கள் : இணையத்தில் வெளியான சங்க இலக்கியக் கட்டுரைகள், உலகத் தமிழர் மறுமொழிகளோடு / முனைவர் இரா. குணசீலன்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2012

1

292.

நிற்க அதற்குத் தக / முனைவர் இரா. குணசீலன்.-- தமிழ் நாற்றங்கால், 2018

1

293.

திருக்குறள் பொன்மொழிகள் : ஒரு வரி உரை / முனைவர் இரா. குணசீலன்.-- தமிழ் நாற்றங்கால், 2018

1

294.

இன்றைய சிந்தனைகள் / முனைவர் இரா. குணசீலன்.-- கரங்கள் பதிப்பகம், 2017

1

295.

பண்பாட்டு மானிடவியலும் சங்க கால மக்களின் போர்க்குணமும் / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2017

1

296.

நற்றிணையில் உள்ளுறை, இறைச்சி / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2015

1

297.

சங்க இலக்கியத்தில் குலக்குறி உருவாக்க சிந்தனையும் வழிபாடும் : மானிடவியல் படிப்பு / க. மணிவாசகம்.-- ஆம்பல் வெளியீடு, 2018

1

298.

பொதுமை-அறம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2015

1

299.

பேராசிரியர் மு. வரதராசனாரின் உள்ளம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

300.

அறிவே தெய்வம் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

301.

அறமே வெல்லும் / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2017

1

302.

பேராசிரியர் மு. வரதராசனாரின் படைப்புகளில் நுண்ணாய்வு / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

303.

முல்லைப்பாட்டு, முல்லைக்கவி ஒப்பாய்வு / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

304.

ஞான நெறி / முனைவர் வெ. இராம்ராஜ்.-- டுடே பப்ளிகேஷன்ஸ், 2018

1

305.

Lotus Little Dictionary: English-English-Tamil / Compiled by L. Jayalakshmi.-- Lotus Publications, 2008

1

306.

நாரண துரைக்கண்ணனின் உயிரோவியம் : சுருக்கப் பதிப்பு / லோ. ஜெயலட்சுமி.-- மயூரா பதிப்பகம், 2008

1

307.

சங்கச் செவ்வியல் பனுவல்களில் அகமரபு / லோ. ஜெயலட்சுமி. -- நெயதல் பதிப்பகம், 2018

1

308.

கவிஞர் ஆசு / முனைவர் லோ. ஜெயலட்சுமி.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2016

1

309.

கண்ணகி கதைகள் : தமிழகம், கேரளம், ஈழம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழங்கும் கண்ணகி தொடர்பான புனைவுகள் / தொகுப்பு : கு. சுதாகர்.-- நியூ சென்சுரி, 2011

1

310.

கணணகி சிலை : தமிழர் பண்பாட்டில் கண்ணகி சிலை குறித்த உரையாடல் / தொகுப்பு : கு. சுதாகர்.-- நியூ சென்சுரி, 2011

1

311.

தமிழ் காப்பியங்களில் வாழ்வியல் நோக்கு : தொகுதி. 1 / தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் ப. முருகன்.-- துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி, 2019

1

312.

தமிழ் காப்பியங்களில் வாழ்வியல் நோக்கு : தொகுதி. 2 / தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் ப. முருகன்.-- துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி, 2019

1

313.

பாலை : தமிழ் ஊடகங்கள்; இருபதாம் நூற்றாண்டு / தொகுப்பு : கு. சுதாகர் [et.al.].-- பரிசல், 2008

1

314.

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் : புலநெறி இலக்கிய வழக்கு / பதிப்பு : இரா. சீனிவாசன், சே. சீனிவாசன்.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2015

1

315.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இதழ்களில் பெண் / சே. சீனிவாசன்.-- கலைக்கோட்டம், 2010

1

316.

தமிழ்மொழி கற்பித்தல் : இலக்கணம் / சே. சீனிவாசன்.-- நறுமுகை, 2019

1

317.

பழந்தமிழர் பண்பாட்டு மரபுகள் / முனைவர் பொ. வெங்கடேஸ்வரி.-- பரிதி பதிப்பகம், 2018

1

318.

21 ஆம் நூற்றாண்டு நவீனக் கவிதைகளில் புதிய போக்குகள் / முனைவர் பூ. மு. அன்புசிவா.-- காவ்யா, 2016

1

319.

அப்துல்கலாம் சொற்பொழிவுகள் / தொகுப்பு : முனைவர் பூ. மு. அன்புசிவா, கவிஞர் மு. சரளாதேவி.-- விஜயா பதிப்பகம், 2016

1

320.

இனிய நந்தவனம் மக்கள் மேம்பாட்டு மாத இதழ் / கட்டுரை கல்வியே வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தைத் தரும் / பூ. மு. அன்புசிவா.-- ஏப்ரல் 2019 கொடி 17 : மலர் 9

1

321.

செவ்விலக்கியப் பனுவல்களில் மீள்வாசிப்பு / முனைவர் பொன். ரமேஷ் குமார்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

322.

சங்கப் பனுவல்களில் ஊர்ப் பெயர்கள் / பொன். ரமேஷ் குமார்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

1

323.

பழந்தமிழ் நூல்களில் பதிப்பு வரலாறு / முனைவர் மோ. அனுசூயா.-- அய்யா நிலையம், 2017

1

324.

உரையாசிரியர்களின் செவ்விலக்கிய மீட்பு / முனைவர் மா. பரமசிவன்.-- இராசகுணா பதிப்பகம், 2016

1

325.

பதிப்பியல் அறம் : புரிதல்களும் கருத்தாடல்களும் / முனைவர் மா. பரமசிவன், நியூ சென்சுரி, 2017

1

326.

அகநானூறு: பதிப்பு வரலாறு (1918- 2010) / மா. பரமசிவன்.-- சென்னை: காவ்யா, 2010.

1

327.

அகநானூறு: ராஜகோபாலார்யன் உரையும் உரைநெறியும் / பதிப்பும் ஆய்வும்:முனைவர் மா. பரமசிவன்.-- சென்னை: இராசகுணா பதிப்பகம், 2016.-- 1. பதிப்பு: Book: Tamil

1

328.

சங்ககாலத் திணைப்புன வேளாண்மையில் ஆண்-பெண் உழைப்பும் சமூக மாற்றமும் / மா. பரமசிவன்.-- அன்னம், 2019

1

329.

சங்கப் பனுவல்கள் : தொகுப்பு மரபு, திணை மரபு / சுஜா சுயம்பு.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

2

330.

தமிழ்த் தொகுப்பு மரபு : எட்டுத்தொகைப் பனுவல்கள் / சுஜா சுயம்பு.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

2

331.

குமரகுருபரர் யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- இளவேனில் பதிப்பகம், 2013

1

332.

தமிழியல் ஆய்வுகள்:சங்க இலக்கியம், ஆளுமைகள், அச்சுமரபு, நூலறிமுகம் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

333.

தமிழ் யாப்பியல் : பன்முக வாசிப்பு / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2017

1

334.

பத்துப்பாட்டு யாப்பியல் / மு. கஸ்தூரி.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

1

335.

இலக்கண நூல்கள் கூறும் அகமரபுகள் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

336.

புறநானூற்றில் அவலம் / சி. சண்முகப்ரியா.-- ஷான்லாக்ஸ் பதிப்பகம், 2011

1

337.

ஒப்பியல் நோக்கில் தொல்காப்பியமும் மாறனகப்பொருளும் / சி. சண்முகப்ரியா.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2011

1

338.

தமிழ் இலக்கியங்களும் சமுதாய மாற்றங்களும் / பதிப்பாசிரியர்கள் : முனைவர் சி. சண்முகப்ரியா [et.al].-- மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 2018

1

339.

தமிழ் இலக்கியங்களில் நெய்தல் நலம் / பி. பாலசுப்பிரமணியன்.-- போதிவனம் பதிப்பகம், 2018

1

340.

தமிழிலக்கியத்தில் உளவியல் சிந்தனைகள் : இலக்கியமும் பெண் உளவியலும் / முனைவர் த. கலைவாணி.-- ஜெயலட்சுமி பப்ளிகேஷன்ஸ், .s.d.

1

341.

சிந்தனைகள் சில : கல்வெட்டுக் காலம் முதல் கணினியுகம் வரை : தமிழாய்வுக் கட்டுரைகள் / முனைவர் த. கலைவாணி.-- ஜெயலட்சுமி பப்ளிகேஷன்ஸ், .s.d.

1

342.

தொன்மைத் தமிழச்சி : வாழ்வியலும் உளவியலும் / முனைவர் த. கலைவாணி.-- ஜெயலட்சுமி பப்ளிகேஷன்ஸ், .s.d.

1

343.

தமிழ் அகராதியியல் : பன்முக வாசிப்பு / தொகுப்பு : அ. செந்தில்நாராயணன்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017

2

344.

என்மனார் : இலக்கண உரைகள், சங்க இலக்கியம், அகராதியியல் : கட்டுரைகள் / அ. செந்தில்நாராயணன்.-- நெய்தல் பதிப்பகம், 2017 Hardbound & Softbound

2

345.

தொல்காப்பிய உரைகள் : அமைப்பு, சொற்பொருள் விவரிப்பு, சொல்வகைப்பாடு / அ. செந்தில்நாராயணன்.-- சந்தியா பதிப்பகம், 2016

2

346.

சங்க இலக்கியமும் மனித நேயமும் / முனைவர் ச. அனிதா சோபியா மார்கிரேட்.-- பாக்கியம் பதிப்பகம், 2012

1

347.

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களில் உயிரினங்கள் : விலங்கு, பறவை, பூச்சி, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன / முனைவர் மு. தெய்வேந்திரன்.-- இளவேனில், 2018

1

348.

தொல்காப்பிய மரபியலும் சங்க அக இலக்கியங்களும்/ முனைவர் மு. தெய்வேந்திரன்.-- இளவேனில், 2018

1

349.

தமிழகப் பண்பாட்டு ஆய்வு : சாத்தன்குளம் அ. இராகவன் / முனைவர் இர. பிருந்தாவதி.-- டுடே கிராபிக்ஸ், 2019

1

350.

இனக்குழு மரபு : பாட்டும் தொகையும் / முனைவர் ப. கோமளா.-- முரண்களரி படைப்பகம், 2019

1

351.

திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகம் ஆறாவது அறுசீர் விருத்தசதகம் : சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டயப்பேற்றிற்காக சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அளிக்கப்பெறும் பதிப்பேடு / ப. கோமளா.-- சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2006

1

352.

சங்க இலக்கியங்களில் அறியப்படும் குடி மரபுகள் / முனைவர் நைசி. கரிகாலன்.-- நறுமுகை, 2019

1

353.

புறநானூற்று ஆய்வுகள் / தொகுப்பு : நைசி. கரிகாலன்.-- நியூ சென்சுரி, 2011

1

354.

பத்துபாட்டு ஆய்வுகள் / தொகுப்பு : நைசி. கரிகாலன்.-- நியூ சென்சுரி, 2011

1

355.

செவ்வியல் இலக்கியப் பதிப்பு களஞ்சியம் / முனைவர் பா. தண்ணரசி.-- நறுமுகை, 2019

1

356.

சங்க இலக்கியம் முதல் இக்கால இலக்கியம் வரை குறும்படங்களில் அழகியல் : கதைச் கருக்களின் அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை: நேர்நிரை, 2017

1

357.

சங்க இலக்கியத்தில் உணவு - உற்பத்தி - வணிகம் : பத்துப்பாட்டை முன்வைத்து நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2017

1

358.

சங்க இலக்கியததில் அறிவியல் : இயற்பியல்-வேதியியல்-உயிரியல் குறித்த ஆய்வு / ஏ. இராஜசேகர்.-- சென்னை : நேர்நிரை, 2018

1

359.

புதுத்திறனாய்வியலும் திருக்குறள் மீதான பல்பொருண்மை வாசிப்பும் / சா. சாம் கிதியோன்.-- யாணன் பதிப்பகம், 2017

1

360.

மொழியியல் நோக்கில் மதுரைக்காஞ்சி : தொடரமைப்பு ஆய்வு / சா. சாம் கிதியோன்.-- யாணன் பதிப்பகம், 2018

1

361.

நவீனமும் தமிழ்ச் செவ்வியல் புலமும் / சா. சாம் கிதியோன்.-- யாணன் பதிப்பகம், 2018

1

362.

அரவாணிகள்: அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- கடையம்: விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

363.

அரவாணியம் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2012

1

364.

கல்வராயன் மலையாளிகளின் வாழ்வில் ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2015

1

365.

சமூக வரலாற்றில் அரவாணிகள் / பதிப்பாசிரியர்கள்: முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன் [et. al].-- 1st Ed.: Print Book: Tamil.-- கடையம்: விசாலட்சுமி பதிப்பகம், 2013.

1

366.

கல்வராயன் மலையாளிகள் : அன்றும் இன்றும் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- நல்லாப்பாளையம் : விசாலாட்சி பதிப்பகம், 2014.-

1

367.

பேராசிரியர் ஜே. ஆர். இலட்சுமியின் வாழ்வும் இலக்கியமும் / பதிப்பாசிரியர்கள் : முனைவர் கி. அய்யப்பன் [et.al.].-- விசாலாட்சுமி பதிப்பகம், 2018

1

368.

கல்வராயன் மலை : மலைவாசிகளின் வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- விசாலாட்சுமி பதிப்பகம், 2018

1

369.

மாநிலக் கல்லூரிப் பேராசிரியர்களின் தமிழ்ப்பணி / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- விசாலாட்சுமி பதிப்பகம், 2016

1

370.

பாரதி வசந்தன் படைப்புலகம் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- கலைஞன் பதிப்பகம், 2018

1

371.

தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் திருநர் / முனைவர் கி. அய்யப்பன்.-- விசாலாட்சுமி பதிப்பகம், 2017

1

372.

திணை மரபும் நவீனமும் : படைப்பாளர்களுடனான நேர்க்காணல் / பா. ச. அரிபாபு.-- கருத்து-பட்டறை, 2014

1

373.

இராமாயண ஒயில் / பதிப்பாசிரியர் : பா. ச. அரிபாபு.-- அனன்யா, 2007

1

374.

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் பதிப்பு வரலாறு / முனைவர் ச. ஸ்ரீதர்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2019

1

375.

தொல்காப்பியச் செய்யுள் உறுப்புகளின் வளர்ச்சி / முனைவர் ச. ஸ்ரீதர்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2018

1

376.

தொல்காப்பியத்தில் சீர் / முனைவர் ச. ஸ்ரீதர்.-- பல்லவி பதிப்பகம், 2018

1

377.

அணியிலக்கண வளர்ச்சி : தமிழ்-வடமொழி ஒப்பாய்வு / கி. காவேரி.-- அரிமா நோக்கு, 2019

1

378.

ஐங்குறுநூறு: பதிப்பு வரலாறு ; 1903-2010 / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2011 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

379.

பரிபாடல்: பதிப்பு வரலாறு ; 1918-2010 / ம. லோகேஸ்வரன் .-- சென்னை: காவ்யா, 2010 .-- 1st Ed.: Book: Tamil.

1

380.

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் : நச்சினார்க்கினியர் உரை / உரைமொழி ஒப்பீட்டு ஆய்வு / இரா. அறவேந்தன், ம. லோகேஸ்வரன்.-- நியூ சென்சுரி, 2017

1

381.

கால இடைநிலைகளும் வினையமைப்பும் / முனைவர் ந. சங்கரநாராயணன்.-- முதல்வன் பதிப்பகம், 2018

1

382.

நெய்தல் ஆய்வு : காலாண்டு ஆய்விதழ் / அழைப்பாசிரியர் : முனைவர் ந. சங்கரநாராயணன்.-- மலர் 2 இதழ் 1.-- Journal

1

383.

சங்க அகப்பாடல்களில் குறிகளும் குறியிடங்களும் / முனைவர் சு. இராமர்.-- ஸ்ரீமீனாட்சி பதிப்பகம், 2016

1

384.

தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களும் திணைக்கோட்பாடும் / முனைவர் சு. இராமர்.-- பிறழ் வெளியீடு, 2018

1

385.

திணைக் கோட்பாடும் தமிழ் ஆய்வுச் சூழல்களும் / தொகுப்பாசிரியர் : முனைவர் சு. இராமர்.-- பிறழ் வெளியீடு, 2018

1

386.

சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்களில் கருத்துப் புலப்பாட்டு உத்திகள் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- அனன்யா, 2001

1

387.

அன்புள்ள தமிழா / களப்பால் குமரன்.--1994

1

388.

தமிழர் அறிவியல் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- 2010

1

389.

உயிருக்கு நேர் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- 2010

1

390.

சங்க இலககியம் அறிவோம் : பத்துப்பாட்டு / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- கவின் பதிப்பகம், 2016

1

391.

முப்பொருள் விளக்கம் : இஃது திருக்களர் தி. மு. சுவாமிநாத உபாத்தியாயரால் எழுதப்பட்டது 1911/ பதிப்பாசிரியர் களப்பால் குமரன்.-- s.d.

1

392.

களப்பால் என்னும் திருகளந்தை ஆதித்தேச்சுரவைபவம் : இஃது கருப்புகளர் திருவருள் சுப்பைய சுவாமிகள் மாணாக்கர்களிலொருவராகிய திருக்களர் மு. சுவாமிநாத மாதவராயன் என்னும் மு. சுவாமிநாத உபாத்தியாயன் எழுதியது, 1941 / பதிப்பாசிரியர் களப்பால் குமரன், s.d.

1

393.

களப்பால் சிவஷேத்திர விளக்கம் / மறுபதிப்பாளன் : களப்பால் குமரன், 2010

1

394.

சைவ சமயமும் தமிழ்ப் பாடையும், 1921 / மறுபதிப்பாளன் : களப்பால் குமரன், 2010

1

395.

சங்க இலக்கியம் அறிவோம் : எட்டுத்தொகை / முனைவர் களப்பால் குமரன்.-- கவின் பதிப்பகம், 2016

1

396.

திருக்குறள் சிறப்புரை : அறத்துப்பால் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- கவின் பதிப்பகம், 2018

1

397.

பழந்தமிழ்ப் புலவர்களின் அறிவியல் அறிவாற்றல் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- காவ்யா, 2018

1

398.

செவ்வியல் நூல்கள் 41 : பொன்மொழிகள் / முனைவர் இரெ. குமரன்.-- கவின் பதிப்பகம், 2016

1

399.

களப்பால் குமரன் சிறுகதைகள் / களப்பால் குமரன்.-- குகன் பதிப்பகம், 2007

1

400.

சவுடால் சிறுகதைகள் : தொகுதி இரண்டு, பட்டாம்பூச்சி கட்டுக் கதை முதல் பகுதி / களப்பால் குமரன்.-- 2013

1

401.

தெரு விளையாடல் : சிறுகதைகள், தொகுதி. III / களப்பால் குமரன்.-- 2019

1

402.

அம்மா... தாயே... ஓட்டு... போடுங்க... / களப்பால் குமரன்.--s.d.

1

403.

நன்மொழி ஆயிரம் / களப்பால் குமரன்.-- s.d.

1

404.

அல்லித் தீவு : புனைகதை / களப்பால் குமரன்.-- கவின் பதிப்பகம், 2014

1

405.

கன்னி முத்தம் / களப்பால் குமரன்.-- 1995

1

406.

இந்திய ஆட்சிப் பணி IAS: தமிழ்மொழி வரலாறு, தமிழ் இலக்கியங்கள்-குறிப்புரை, பொது அறிவுத் திறன் / முனைவர் இரெ. குமரன், 2003

1

407.

சிற்றிதழ்கள் : தமிழ் மலர் / Journal Articles

1

408.

செம்மொழித் தமிழில் சீரிய ஆய்வுகள் : தொகுதி. 1 / முனைவர் அ. பிச்சை.-- கபிலன் பதிப்பகம், 2019

1

409.

செம்மொழித் தமிழில் சீரிய ஆய்வுகள் : தொகுதி. 2/ முனைவர் அ. பிச்சை.-- கபிலன் பதிப்பகம், 2019

1

410.

செம்மொழித் தமிழில் சீரிய ஆய்வுகள் : தொகுதி. 3/ முனைவர் அ. பிச்சை.-- கபிலன் பதிப்பகம், 2019

1

411.

செம்மொழித் தமிழில் சீரிய ஆய்வுகள் : தொகுதி. 4/ முனைவர் அ. பிச்சை.-- கபிலன் பதிப்பகம், 2019

1

412.

தமிழியல் ஆய்வு வரலாறு / முனைவர் அ. பிச்சை.-- கபிலன் பதிப்பகம், 2015

1

413.

சங்க இலக்கிய யாப்பியல் / முனைவர் அ. பிச்சை.-- நியூ சென்சுரி, 2011

1

414.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 6 : இலக்கியம் 4, அக்டோபர் 2001

1

415.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 7 : இலக்கியம் 2, ஏப்ரல் 2002

1

416.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 8 : இலக்கியம் 4, அக்டோபர் 2003

1

417.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 9 : இலக்கியம் 4, அக்டோபர் 2004

1

418.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 10 : இலக்கியம் 3, ஜூலை 2005

1

419.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 11 : இலக்கியம் 4, அக்டோபர் 2006

1

420.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 12 : இலக்கியம் 2, ஜூன் 2007

1

421.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 13 : இலக்கியம் 4, ஜூன் 2008

1

422.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 14 : இலக்கியம் 2, ஏப்ரல் 2009

1

423.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 15 : இலக்கியம் 2, ஜனவரி 2010

1

424.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 15 : இலக்கியம் 1-2, ஜூன் 2011

1

425.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 17 : இலக்கியம் 1, ஜனவரி-மார்ச்சு 2012

1

426.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 18 : இலக்கியம் 1, ஜனவரி-மார்ச்சு 2014

1

427.

இந்திய ஒப்பிலக்கியம் : காலாண்டு செய்தியிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : அ. பிச்சை.-- மொழி 19 : இலக்கியம் 1, ஏப்ரல்-ஜூன் 2014

1

428.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 1 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

429.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 2 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

430.

ஆய்வுக் களஞ்சியம் தொகுதி 3 / முனைவர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2013

1

431.

உரைவேந்தர் ஔவை துரைசாமி / பேராசிரியர் நிர்மலா மோகன்.-- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2018

1

432.

வழிகாட்டும் வள்ளுவம் / பேராசிரியர் இரா. மோகன், பேராசிரியர் நிர்மலா மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2016

1

433.

சங்க இலக்கியச் சால்பு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2016

1

434.

பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

1

435.

சங்க இலக்கியச் சாறு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

1

436.

தமிழ் விருந்து / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2019

1

437.

பன்முக நோக்கில் புறநானூறு / பேராசிரியர் இரா. மோகன்.-- வானதி பதிப்பகம், 2017

1

438.

நற்றிணை : மூலமும் உரையும், வார்ப்புரை : தொகுதி. 1 / உரையாசிரியர் : கவிஞர் மெய்ஞானி பிரபாகரபாபு .-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2018

1

439.

நற்றிணை : மூலமும் உரையும், வார்ப்புரை : தொகுதி. 2 / உரையாசிரியர் : கவிஞர் மெய்ஞானி பிரபாகரபாபு .-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2018

1

440.

நற்றிணை : மூலமும் உரையும், வார்ப்புரை : தொகுதி. 3 / உரையாசிரியர் : கவிஞர் மெய்ஞானி பிரபாகரபாபு .-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2018

1

441.

நற்றிணை : மூலமும் உரையும், வார்ப்புரை : தொகுதி. 4 / உரையாசிரியர் : கவிஞர் மெய்ஞானி பிரபாகரபாபு .-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2018

1

442.

குறுந்தொகை : வார்ப்பிலக்கியம், முதல் தொகுதி / கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2003

1

443.

குறுந்தொகை : வார்ப்பிலக்கியம், இரண்டாம் தொகுதி / கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2003

1

444.

குறுந்தொகை : வார்ப்பிலக்கியம், மூன்றாம் தொகுதி / கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2003

1

445.

குறுந்தொகை : வார்ப்பிலக்கியம், நான்காம் தொகுதி / கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2003

1

446.

ஐங்குறுநூறு : குறிஞ்சி, வார்ப்பிலக்கியம் / பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2015

1

447.

ஐங்குறுநூறு : முல்லை, வார்ப்பிலக்கியம் / பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2006

1

448.

ஐங்குறுநூறு : மருதம், வார்ப்பிலக்கியம் / பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2006

1

449.

ஐங்குறுநூறு : நெய்தல், வார்ப்பிலக்கியம் / பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2015

1

450.

ஐங்குறுநூறு : பாலை, வார்ப்பிலக்கியம் / பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2015

1

451.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 1 : திருமுருகாற்றுப்படை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

452.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 2 : பொருநராற்றுப்படை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

453.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 3 : சிறுபாணாற்றுப்படை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

454.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 4 : பெரும்பாணாற்றுப்படை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

455.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 5 : முல்லைப்பாட்டு/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

456.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 6 : மதுரைக்காஞ்சி/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

457.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 7 : நெடுநல்வாடை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

458.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 8 : குறிஞ்சிப்பாட்டு/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

459.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 9 : பட்டினப்பாலை/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

460.

சகலமானவர்களுக்கும் சங்க இலக்கியம் : பத்துப்பாட்டு, 10 : மலைபடுகடாம்/ கவிஞர் பிரபாகரபாபு.-- தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2002

1

461.

திருக்குறள் : தெளிவுரை மற்றும் கருத்துரையுடன் / உரையாசிரியர் மெய்ஞானி.-- தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2016

1

462.

முத்தொள்ளாயிரம் : வார்ப்பிலக்கியம் / கவிஞர் பிரபாகரபாபு.--தமிழ்க்கவி பதிப்பகம், 2004

1

463.

இந்து மதத்தின் இரகசியத் தத்துவங்களுக்கு அறிவியல் விஞ்ஞான விளக்கங்கள் / டாக்டர் S. N. முரளிதர்.-- ஹோலி பப்ளிகேஷன்ஸ், 2008

1

464.

தேவரகசிய வாழ்க்கை / டாக்டர் S. N. முரளிதர்.-- ஹோலி பப்ளிகேஷன்ஸ், 2001

1

465.

இந்து மதத்தின் இயற்கை களஞ்சியம் / டாக்டர் S. N. முரளிதர்.-- ஹோலி பப்ளிகேஷன்ஸ், 1993

1

466.

சக்தி சிவம் சித்தர்கள் / டாக்டர் S. N. முரளிதர்.-- கல்பனா பதிப்பகம், 2003

1

467.

Le messager de l'hiver. Poèmes tamouls sri lankais (French Edition) /by Ki. Pi. Aravinthan (Author), Appasamy Murugaiyan (Translator) (French) Paperback – June 26, 2014

1

468.

New dimensions in Tamil epigraphy / Murugaiyan, Appasamy (ed.).-- CreA, 2012.-- HB

1

469.

Memoires de la Societe de Linguistique de Paris: Les Constituants Predicatifs et la Diversite des Langues (Memoires De La Societede Linguistique De Paris. Nouvelle Strie) Paperback – Import, 1 December 2004
by Peeters Publishers (Author).-- Pages: 155-177

1

470.

De l'agent affecté à l'expérient et prédicats affectifs en tamoul. / Appasamy Murugaiyan.-- 147-160 pages (Journal Article)

1

471.

Identifying Basic Constituent order in Old Tamil / Appasamy Murugaiyan.-- IJDL Vol 44; No. 2: June 2015.-- Journal Article, Pages: 1-18

1

472.

வால்மீகி முதல் வள்ளுவர் வரை : திருக்குறள் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் / லண்டன் சுவாமிநாதன், s.d.

1

473.

இலக்கியப் பயணங்களும் தமிழர் வரலாறும் / வாசு அரங்கநாதன்.-- காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2017

1

474.

Tamil Language in Context: A Comprehensive Approach to Learning Tamil / Vasu Renganathan.-- Dept. of South Asia Studies, University of Pennsylvania, 2011

1

475.

இக்காலத் தொல்காப்பிய மரபு / முனைவர் வாசு அரங்கநாதன்.-- தெற்காசியத் துறை, பென்சில்வேனியாப் பல்கலைக்கழகம், 2019

1