செம்மொழித் தமிழ் மின் நூலகக் குழுதலைவர்புரவலர்கல்விசார் பணியாளர்கள்


Dr. T.Saravanan

முனைவர் த. சரவணன்

இளநிலை ஆராய்ச்சி அலுவலர்
saravanan.t@cict.in
Dr. C. Ramachandran

முனைவர் சி. இராமச்சந்திரன்

இளநிலை ஆராய்ச்சி அலுவலர்
ramachandran.c@cict.in

கல்விசாராப் பணியாளர்கள்


D.S.R.Rajesh Kumar

து.ச.ரா. ராஜேஷ்குமார்

உதவி நூலகர்
rajeshkumardsr@cict.in
Kannan

கி. கண்ணன் 

இளநிலை ஆய்வு வளமையர்
kannan.k@cict.in

G.Chandrasekar

முனைவர் கோ.சந்திரசேகர்

இளநிலை ஆய்வு வளமையர்
chandrasekar.g@cict.in
Dr. T.Saravanan

த. செந்தில்குமார்

நிரலாளர்
senthilkumar.d@cict.in

புறநிலை வல்லுநர்