இதர தமிழ் நூல்கள்

இதர தமிழ் நூல்கள்:-

இப்பகுதியில் 41 செவ்வியல் தமிழ் நூல்கள் அல்லாத பிற நூல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

பிற நூல்கள்

வ.எண் நூல் விவரங்கள் ஆண்டு நூற்பிரிவு பதிவிறக்க
1 Ancient Tamil Poetry and Poetics (ஆசிரியர்: ப. மருதநாயகம்; வெளியீடு: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை) 2010 ஆய்வு
2 தமிழ் இலக்கியங்களில் அகத்தியர் ஓர் ஆய்வு (ஆசிரியர்: ப. தங்கராசு; வெளியீடு: அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலைநகர்.) 1997 ஆய்வு
3 ஆந்திர நாட்டு அகநானூறு (ஆசிரியர்: இரா. மதிவாணனார்; வெளியீடு: தாய்நாடு பதிப்பகம், சென்னை.) 1978 மொழிபெயர்ப்பு
4 காவிய மணம் (ஆசிரியர்: கா.பொ. இரத்தினம்; வெளியீடு: தமிழ்மறைப் பதிப்பகம், சென்னை.) 1990 ஆய்வு
5 பெருந்தொகை (பதிப்பாசிரியர்: மு. இராகவையங்கார்; வெளியீடு: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை.) 1935-36 (யுவ) மூலம்
6 புலமைசால் புரவலர் (ஆசிரியர்: கி. பாண்டுரங்கன்; வெளியீடு: பாரி நிலையம், சென்னை.) 1969 ஆய்வு